• Postup

    •  

     • Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

       

      Tu sú na stiahnutie potrebné tlačivá: 

      https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2021/2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf

       

      Rodičovské združenie  ďakuje všetkým, ktorí minulé roky poukázali 2% z daní na ich účet. 

      • Do 31. 3. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
      • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane”.
      • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
       a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
       b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodía získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizáciípre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
      • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
      • Údaje o  prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. 

       „Rodičovské združenie pri Základnej škole Sobotište“ 906 05 Sobotište 317, právna forma – občianske združenie, IČO: 173196170931 

      • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo prineste k nám do školy. 
      • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.