• Hurbanov pamätník

      Dňa 8. marca 2023 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali Laura Marková z 2. ročníka, Linda Krčková z 3. ročníka, Laura Kadlecová zo 6. ročníka a Laura Šrámková zo 7. ročníka.

      Linda Krčková so svojou básňou od Ľ. Feldeka Rozprávka o hlade získala 2. miesto. Laura Marková predniesla prózu Môj dedko rýchly šíp od M. Hlušíkovej a umiestnila sa na 2. mieste. Laura Kadlecová sa zapojila poéziou od J. Tichého Princ Bajaja a umiestnila sa na 3. mieste. Laura Šrámková s prednesom prózy od J. Cirbusovej Žobráčik získala 2. miesto.

     • ZÁPIS do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024

      Riaditeľstvo ZŠ Sobotište oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 12. apríla 2023 (streda) od 12,30 hod. do 18,00 hod. v budove školy na prízemí.

      Pre zápis dieťaťa do 1. ročníka je treba:

      - Vyplniť elektronickú prihlášku od 20.3. do 5.4. 2023. K elektronickej prihláške môžete pripojiť rodný list dieťaťa ako prílohu. Údaje žiadame vypisovať správne aj s diakritikou!

     • Riaditeľské voľno

      Riaditeľka ZŠ Sobotište z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky - vyhlasuje na stredu 22.03. 2023 RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5. – 8. ročníka. Žiaci 1. – 4. ročníka sa učia podľa rozvrhu. ŠKD funguje v normálnom režime. Obed je zabezpečený pre žiakov 1.-4. roč. a žiakov 9.ročníka.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

      Dňa 19.1. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senici. Z našej školy sa zúčastnili dievčatá Veronika Kollárová (7.ročník) za kategóriu 1A a Tatiana Rechtoríková (9.ročník) za kategóriu 1B. Dievčatá si zmerali sily s najlepšími žiakmi z okresu v rôznych oblastiach jazyka (ovládaní slovnej zásoby, gramatiky, čítania, počúvania s porozumením a v komunikačnej schopnosti - opis obrázku a dialóg). V silnej konkurencii uspeli a obe získali 3. miesto.

     • OZNAM - Školská jedáleň

      Stravné pre žiakov ZŠ po odhlasovaní obecným zastupiteľstvom bolo zaradené do 3. finančného pásma /VZN č.4/2022/ s účinnosťou od 1.1.2023.

      Stravné sa upravuje nasledovne:

      1.- 4.ročník 1,70 + 0,15 režijné náklady = 1,85 € na deň ......... 37 € mesačne

      5.- 9.ročník 1,90 + 0,15 režijné náklady = 2,05 € na deň ......... 41 € mesačne

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 27. 3. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Projekty