• Vitajte na stránkach našej školy

   Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   Čítať viac
  • Novinky

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 🎁💖

      Poďakovanie

      Srdečne by sme sa chceli poďakovať rodičom a deťom, ktorí sa nezištne zapojili do zbierky pre domovy dôchodcov, do akcie s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. V priebehu dvoch týždňov sme spolu vyzbierali 20 krabíc a k tomu ešte ďalšie tašky, z ktorých sme vytvorili nové „krabice lásky“. Boli sme všetci veľmi milo prekvapení empatiou Vašich detí a samozrejme aj Vás, rodičov, ktorí ste v týchto neľahkých časoch nezabudli na tých najzraniteľnejších – našich starkých.

     • Divadelné predstavenie

      Mikulášsky deň 6. december si žiaci 1. A, 1. B a 2. triedy spríjemnili návštevou divadelného predstavenia Traja tučniaci v Divadle Jána Palárika v Trnave. S tromi kamarátmi tučniakmi prežili napínavý príbeh, v ktorom tučniaci vďaka svojej hravosti, dôvtipu, sile kamarátstva, ale tiež schopnosti hrať na hudobné nástroje prežili aj potopu sveta. Domov sme sa vrátili s množstvom pekných divadelných zážitkov.

     • MIKULÁŠ

      Mikuláš sa z okna díva,

      mikulášskou hlavou kýva.

      Zima je tam vonku, zdá sa,

      studená noc bude naša.

      Tak, ako po iné roky, aj tento sme sa v našej škole tešili na príchod Mikuláša. Deti čakali Mikuláša veselo, nedočkavo i s rešpektom. Dňa 5.12. nás Mikuláš navštívil spolu s pomocníkmi, anjelmi a čertami. Zastavili sa v každej triede a deti im povedali básničku alebo zaspievali pesničku. Mikuláš deťom nadelil sladké dobroty.

     • Výtvarná súťaž FARBY JESENE

      Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy aj tento rok vytvárali krásne práce, z ktorých sme pár vybrali do súťaže organizovanej CVČ Beťárik Šaštín-Stráže. Ich podmienkou bolo, aby každá práca obsahovala aspoň jeden prírodný prvok. Kreativita bola ocenená u Veroniky Kollárovej z 8. ročníka, ktorá sa s „Jesennou vílou“ umiestnila vo svojej kategórii na 2. mieste.

     • CESTA DO VESMÍRU S POSÁDKOU 1.A

      V piatok, dňa 24.11.2023, prebiehalo v 1.A integrované tematické vyučovanie.

      Bloková výučba prebiehala počas celého dopoludnia. Žiaci plnili rôzne tematické úlohy a aktivity, ktorými prepájali viac vzdelávacích oblastí: slovenský jazyk, matematiku, literatúru - čítanie s porozumením, etickú, environmentálnu výchovu, a tiež výtvarnú a hudobnú výchovu.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje