• Zoznam zošitov a odporúčané pomôcky

    • Zoznam zošitov a pomôcok pre žiakov 1. stupňa

     1. ročník

      - zošity a pomôcky podľa pokynov pri zápise do 1. ročníka

     2. ročník

     Zošity: č. 512 – 5 ks, č. 513 – 5 ks, č. 520 – 1 ks,  štvorčekový zošit s 1 cm štvorčekmi – 1 ks. 

     Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 6 a č. 8 guľatý - po 1 kuse, štetec č. 10 a č. 12 plochý - po 1 kuse, temperové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, náčrtník – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…).

     Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

     3. ročník

     Zošity: č. 523 – 12 ks, č. 540 – 1 ks, notový zošit – 1 ks.

     Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 6 a č. 8 guľatý - po 1 kuse, štetec č. 10 a č. 12 plochý - po 1 kuse, temperové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). 

     Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

     4. ročník

     Zošity a pomôcky: č. 523 – 8 ks, č. 544 – 2 ks, č. 540 – 2 ks, notový zošit – 1 ks (môže byť aj z minulého roka),  kružidlo – 1 ks (najlepšie kovové).

     Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 6 a č. 8 guľatý - po 1 kuse, štetec č. 10 a č. 12 plochý - po 1 kuse, anilínové farby – 1 ks, temperové farby – 1ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…).

     Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

      

     Zoznam zošitov a pomôcok pre žiakov 2. stupňa

     Matematika: č. 444 alebo č. 464, č. 440 alebo č. 460

     Informatika: č. 524

     Biológia: č. 540

     Geografia: č. 444

     Dejepis: č. 544

     Fyzika: č. 540

     Slovenský jazyk: č. 544 - 3ks alebo č. 464 - 1 ks a 544 - 1 ks

     Etická výchova: č. 524

     Občianska výchova: č. 544

     Nemecký jazyk: č. 544, slovník

     Anglický jazyk: č. 444 alebo 464

     Hudobná výchova: notový zošit – môže byť aj z minulého šk. roka

     Výtvarná výchova: farebné papiere – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks,

                                      štetec č. 8 a č. 4 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, 

                                      anilínové farby – 1 ks, temperové farby - 1 ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks,

                                      nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 30 ks,

                                      nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka,

                                      tričko,…) – všetko podpísané uložené vo vrecúšku, prípadne plastovej

                                      nádobe

     Telesná výchova: tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by  

                                    čierniť dlážku) – pomôcky treba dať do vrecúška a všetko podpísať