• Zásady používania súborov cookies www.sobotiste.edupage.sk

    • Zásady používania súborov cookies

      

     1.         Identifikácia Prevádzkovateľa a všeobecné informácie

      

     Základná škola Sobotište,so sídlom: Sobotište 317, 906 05 Sobotište, IČO: 37 837 079(ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva svojej na webovej stránke www.sobotiste.edupage.sorg (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

     Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

     2.         Druhy súborov cookies na webovej stránke

     Na webovej stránke Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom štandardných riešení, predovšetkým od spoločnosti Google, LLC

     ·            funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne.

      

     ·            analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke.

     V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

     Ostatné druhy cookie súborov (analytické, marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom svoj súhlas. V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa za platne udelený súhlas v používaní súborov cookies aj nastavenie Vášho internetového prehliadača, ktoré umožňuje ukladanie všetkých druhov súborov cookies do Vášho zariadenia. Zmeniť nastavenia súborov cookies môžete kedykoľvek prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača (napr. zablokovať používanie súborov cookies, vymazať ich a pod.).Bližšie informácie o zmene nastavení Vášho prehliadača nájdete na www.allaboutcookies.org.

     Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v tabuľke nižšie.

      

      

     Druh cookie súboru

      

      

      

     Názov

      

      

     Webová stránka / služba, ktorá cookies ukladá

      

      

     Doba expirácie vo Vašom zariadení

      

     Funkčné(nevyhnutné

      

     PHPSESSID

     sobotiste.edupage.org

     Po ukončení Vašej návštevy webovej stránky

     Analytické cookie súbory, poskytované službou Google Analytics

      

     _utma

      

     _utmb

      

     _utmc

      

      

      

     _utmv

      

     _utmz

     edupage.org

      

     edupage.org

      

     edupage.org

      

      

      

     edupage.org

      

     edupage.org

     2 roky

      

     1 deň

      

     Po ukončení Vašej návštevy webovej

     Stránky

      

     2 roky

     6 mesiacov

      

      

     3.         Platnosť

      

     Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 10.01.2020.

      

     Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi, minimálne 14 dní vopred.