• Testovanie 9

    •  

     V školskom roku 2023/2024 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 20. marca 2024 (streda). 

     20. marca sa Testovanie 9 2024 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách s 8-ročným s vzdelávacím programom z predmetov SJL, MJL a MAT.

     21. marca sa Testovanie 9 2024 uskutoční iba na ZŠ a gymnáziách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským zo SJSL a UJL.

     Náhradný termín: 4. a 5. apríl 2024 (utorok, streda) v školách, ktoré určí príslušný regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v spolupráci s NIVaM

     Základné informácie k Testovaniu 9: bsah (nucem.sk)

      

     Slovenský jazyk:  Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (nucem.sk)

      

     Matematika: Špecifikácia testu z matematiky (nucem.sk)