• Harmonogram prijímacích pohovorov

    •  

     Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2022/2023.

     Doručia zber nových informácií do príslušných ŠVS – export z Proforientu. 14.1.2023
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 17.1.2023
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do príslušných CPPPaP. 17.1.2023
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 18.1.2023
     Zverejní kritériá na všetky odbory. Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe vo formáte PDF do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS za celé Slovensko. do 28.2.2023
     Zašlú export informácií z Proforientu do ŠVS – polročné známky všetkých žiakov. Aktualizovaný záujem o všetky školy do 3.3.2023
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 4.3.2023
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 5.3.2023
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 8.3.2023
     ZZ Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ. do 20.3.2023
     SŠŠ Overenie športového výkonu - prvá fáza talentových skúšok na SŠŠ 21.3. - 14.4.2023
     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. 22.3.2023 a 23.3.2023
     Zašlú export informácií - stav podľa prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS. do 10.4.2023
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 14.4.2023
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 14.4.2023
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 19.4.2023
     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch – prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. Po dodaní výsledkov T9 z NÚCEMu do ŠVS je možné opakovane vyžiadať informácie o prihlásených žiakoch aj s výsledkami T9. od 19.4.2023
     Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín. 4.4.2023 a 5.4.2023
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 29.4.2023
     ŠVS Oznámi základným školám možnosť získania výsledkov T9 z internetu. Na požiadanie ZŠ odovzdá výsledky Testovania 9 v elektronickej podobe do ZŠ vo svojej pôsobnosti pre program Proforient. od 2.5.2023
     Vyžiadajú si od ŠVS elektronicky informácie o prihlásených žiakoch vrátane výsledkov T9 prostredníctvom programu PS po zaslaní rodných čísel. SŠ, ktoré nepoužívajú program PS, si stiahnu výsledky zo stránky testovanie.iedu.sk od 2.5.2023
     1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 2.5. - 3.5.2023
     SŠ tal. 1. kolo 1. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy 4.5. - 6.5.2023
     Importuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia – z internetu. od 5.5.2023
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient do CPPPaP. do 5.5.2023
     1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5. - 10.5.2023
     SŠ tal. 1. kolo 2. termín talentových skúšok a psychodiagnostické vyšetrenie pre Stredné športové školy 11.5. - 13.5.2023
     RÚ, SK Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory) od 16.5.2023
     ŠVS ŠVS sprostredkuje zverejňovanie voľných miest a informácie o konaní 2. kola PS pre všetky školy SR na webe www.svs.edu.sk/miesta. od 16.5.2023
     Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 18.5.2023
     Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov ZŠ. zrušené
     Zašlú do ŠVS výsledky prijímacích skúšok – zapísaných žiakov ako export z programu PS. Na portáli webu ŠVS zadajú informácie o konaní resp. nekonaní 2. kola prijímacích skúšok a voľné miesta. do 27.5.2023
     Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. - 15.6.2023
     ŠVS Spracujú výsledky 1. kola prijímacích skúšok. do 3.6.2023
     Oznámia do ŠVS prijatia v autoremedúre a iné zmeny. do 3.6.2023
     ŠVS Spracujú výsledky odvolania. do 3.6.2023
     Zverejní konanie druhého kola do 6.6.2023
     ŠVS Zabezpečia výmenu databáz žiakov a následne zverejnia štatistiky a sprístupnia aktuálne číselníky na webe. 8.6.2023
     ŠVS Po centrálnom spracovaní databáz zašle exporty súborov pre Proforient cez CPPPaP vo svojej pôsobnosti. od 10.6.2023
     2. kolo prijímacích skúšok. 21.6.2023
     RÚ, SK Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok. od 22.6.2023
     ŠVS Spracovanie výsledkov 2. kola prijímacích skúšok. do 30.6.2023
     Zašlú ŠVS výsledky 2. kola prijímacích skúšok po zápise. do 30.6.2023
     ŠVS Spracuje výsledky odvolania. do 6.7.2023