• Vitajte na stránkach našej školy

    Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    Čítať viac
  • Novinky

     • ĎAKUJEME!

      Počas letných prázdnin prebiehala na budove školy rekonštrukcia hlavného vchodu do budovy školy a potrebná bola aj prerábka učebne prírodovedných predmetov na triedu, v ktorej bola vymenená nevyhovujúca podlaha.

      Radi by sme poďakovali za ochotu a pomoc viacerým rodičom a priateľom školy, ktorí sa pridali k našim pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a vo svojom voľnom čase pomohli .

     • Vzdelávacie poukazy - ponuka krúžkov na šk. rok 2023/2024

      Čo je vzdelávací poukaz?

      Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávania školskými zariadeniami (krúžky) v hodnote 32 eur (3,2 eur mesačne). Tieto poukazy sú vydávané každému žiakovi.

      Poukaz je možné použiť u akéhokoľvek poskytovateľa záujmového vzdelávania, ktorý organizuje pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah činností je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 4. 9. 2023 o 8:30 hod. začíname nový školský rok 2023/24.

      - žiaci 2.-9. ročníka - 8:15 - 8:30 hod. prídu hlavným vchodom s prezuvkami

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy a po slávnostnom otvorení školského roka odchádzajú spoločne s triednou učiteľkou do triedy. Je potrebné priniesť si aktovku, nakoľko si žiaci prevezmú predpisové zošity a učebnice.

     • Dôležité zmeny v školskej jedálni

      Dôležité zmeny – neprehliadnite, prosím

      • je potrebné, aby si žiaci priniesli na prvý školský deň (4. 9.) do školy 1 €, viď. nižšie
      • pre vrátenie preplatkov za minulé školské roky je nutné v EduPage vyplniť IBAN, viď. nižšie

      Vážení rodičia,

      v nastávajúcom školskom roku 2023/2024 škola prechádza na nový jedálny systém, ktorý je súčasťou EduPage. Časť tejto funkcie ste si mohli vyskúšať už v máji a júni ako prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.

  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje