• Súťaž ,,Družstvá mladých zdravotníkov"

      Dňa 10. mája 2023 v stredu sa uskutočnila obvodná súťaž prvej pomoci „Družstiev mladých zdravotníkov“, ktorú organizoval miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl prvého a druhého stupňa. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 20 družstiev z okresu Senica, Skalica, Myjava. Žiaci zdolali štyri stanovištia. Súťaž začínali najskôr vedomostným testom z ČK a zdravotníckych vedomostí, následne museli správne podať kardiopulmonálnu resuscitáciu na figuríne a vo vonkajších priestoroch ich čakalo poslednéstanovište s praktickými úlohami podania prvej pomoci. Nebolo to pre nich určite ľahké, ale nevzdávali sa a každá skupina pracovala ako tím. Súťažiaci v sebe našli súťaživého ducha a bojovali, aby svojej škole priniesli trofej. Naši žiaci z prvého stupňa získali 3.miesto a družstvo druhého stupňa obsadilo krásne druhé miesto.

     • Máme radi zvieratká

      Naše žiačky na hodinách výtvarného krúžku s radosťou a usilovnosťou pracovali na výtvarných dielach na súťaž Máme radi zvieratká, ktorú organizovalo ZOS v Senici. Taktiež žiačky 7. ročníka vytvorili krásne práce na hodinách výtvarnej výchovy. Šikovnosť a kreativita našich žiakov zožala úspech v podobe ocenení ich prác.

     • Svetový deň vody

      Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca pripravili pani učiteľky pre žiakov fotografickú súťaž s témou voda.

      Prvé miesto získala Dominika Sládková (2.ročník), druhé Laura Šrámková (7.ročník) a tretie miesto súrodenci Filip (1.ročník) a Miriam (4.ročník) Kalkovci.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 8. 6. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Projekty