• Koniec školského roka 2023/24

     • Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov.

      Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým, odborným a nepedagogickým pracovníkom, rodičom i žiakom.

      KRÁSNE LETO 🍉🌴😎💦⛵

     • Rozlúčka deviatakov

     • Vo štvrtok 27.6.2024 sa prišli do zborovne poďakovať a rozlúčiť s pani učiteľkami naši deviataci. Pripravili si milé slová, pohostenie a pre každého kvetinku.

      Ďakujeme a želáme do ďalšej životnej etapy všetko dobré.

     • Výtvarná súťaž Po stopách umenia s Jánom Mudrochom

     • Záhorská galéria v Senici pri príležitosti 40. výročia založenia galérie vyhlásila výtvarnú súťaž Po stopách umenia s Jánom Mudrochom. Jej zámerom bolo spoznávanie umeleckých diel slovenských výtvarníkov prostredníctvom zbierok galérie, ktoré žiakom slúžili ako inšpiračný zdroj.

      Súťaže sa zúčastnili dievčatá z 8. ročníka – Laura Šrámková, Veronika Kollárová a Anna Vachulová, ktoré sa zapojili v témach zátišie a figúra.

      Veronika a Anna získali 3. miesto a dňa 26.6.2024 sa zúčastnili vernisáže. Srdečne blahoželáme!

     • Návšteva Záhorskej galérie

     • Dňa 26.6.2024 sa žiaci 6. a 7. ročníka zúčastnili návštevy Záhorskej galérie v Senici. Galéria realizovala edukačný projekt „Po stopách umenia s Jánom Mudrochom“, v ktorom sa žiaci zoznámili s tvorbou tohto umelca z nášho regiónu. V úvode sa žiaci dozvedeli informácie o histórii galérie, prezreli si aktuálne výstavy a v závere ukázali svoju tvorivosť. V rámci tvorivých dielní dotvárali diela zo zbierky galérie. Siedmaci využili techniku kresby suchým pastelom a šiestaci kresbu fixkami na zalaminovaných obrázkoch. Šiestaci si ešte aj zasúťažili, zahrali si pexeso, v ktorom hľadali dvojice rovnakých diel (farebnú a čiernobielu kópiu). Ďakujeme pracovníčkam galérie za organizovanie takýchto workshopov a vtiahnutie detí do sveta dejín umenia.

     • Plavecký výcvik prvákov a druhákov

     • V dňoch 13. 6. – 26. 6. mali žiaci prvého a druhého ročníka možnosť zapojiť sa do 10 hodinového plaveckého výcviku, ktorý prebehol na plavárni v Senici. Cieľom základného plaveckého výcviku bolo získať u najmladších detí pocit istoty pri pohybe vo vodnom prostredí, naučiť deti plávať a u plavcov rozšíriť a prehĺbiť plavecké zručnosti a zdokonaliť techniky plávania. Plávanie žiaci úspešne ukončili plaveckou skúškou a previerkou svojich plaveckých zručností. Všetci získali MOKRÉ VYSVEDČENIA a tešili sa zo svojich úspechov. Umiestnenie žiakov v súťaži bolo nasledovné:

      I. skupina

      1. miesto – Adam Chocholáček

      2. miesto – Ema Hluchá

      3. miesto – Agáta Žáková

      II. skupina

      1. miesto – Emília Mária Pláňavská

      2. miesto – Michal Kadlec

      3. miesto – Patrícia Dobrucká

      III. skupina

      1. miesto – Agáta Šrámková

      2. miesto – Karolína Jankovýchová

      3. miesto – Nela Jastrábová

      IV. skupina

      1. miesto – Richard Velický

      2. miesto – Michal Zelenka

      3. miesto – Michal Sládek


       


       

     • Súťaž Mladý záchranár

     • Mladí záchranári v ZŠ Sobotište? Je to tak. Dňa 8.5.2024 sa žiaci ZŠ Sobotište zúčastnili súťaže ,,Mladý záchranár” v Senici. Žiaci súťažili v 5-členných družstvách a keďže naša škola ukrýva množstvo talentovaných detí, predstavila rovno 2 tímy, mladších aj starších žiakov. Tento rok nám šťastie neprialo a od umiestnenia nás delil 1 bodík. No hoci si deti neodniesli medaile, odniesli si množstvo skúseností, zážitkov a snahu opäť zabojovať o rok.

     • Školský výlet 7. a 8. ročníka

     • Dňa 6.6.2024 sa žiaci 7. a 8. ročníka vybrali na výlet do Orechovej Potône. Prvým v poradí bol drevený mlyn v Jelke, ktorý leží na rieke Malý Dunaj a je výnimočný ako svojou architektúrou, tak prekvapivo aj stálou funkčnosťou. Následne sme navštívili Malkia park, ktorý už niekoľko rokov zachraňuje týrané zvieratá a z parku sme zavítali na Slovakia ring, kde na nás čakali ohromné ME ťahačov, a dokonca aj tréning formulí. A na záver tohto náročného dňa sme sa odmenili pochúťkami v Mc’Donalde.

     • Festival energie

     • Dňa 20.6.2024 sa žiaci 5.- 9. ročníka zúčastnili akcie v STAREJ ELEKTRÁRNI PIEŠŤANY pod názvom FESTIVAL ENERGIE pri príležitosti finále súťaže Hľadá sa ENERGIA .

      Súčasťou akcie bola interaktívna výstava a prezentácia PROJEKTOV žiakov SŠ , ako napríklad – automatická triediaca linka, elektrická kolobežka, inteligentná učebňa, model letiska M. R. Štefánika, smart domácnosť, školské zvonenie, vysokonapäťové javy vo vákuu a iné. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do hlasovania o víťazný projekt a ich hlasovacie lístky boli zaradené do losovania o vecné ceny od ZSE. Štyria naši žiaci boli vylosovaní a získali hodnotné ceny.

      Paralelne prebiehala súťaž chronologického usporiadania rokov o elektrine a elektrárňach na Slovensku. Bola to tímová súťaž, ktorá žiakov veľmi bavila a dozvedeli sa aj nové fakty z oblasti elektriny.

      V záverečnej časti Festivalu bola súťaž 5 proti 5, ktorej sme sa síce nezúčastnili, ale povzbudzovali sme tímy ako diváci.

      Počas prestávky žiaci mohli vyjsť von na dvor, kde mohli zažiť dvor v zmysle Eko dvor – so včelami, s chodníkom bosou nohou, s malou slnečnou a veternou elektrárňou.

      Festival sa žiakom veľmi páčil, istým spôsobom ozvláštnil klasické vyučovanie.

      Pripájame link na akcie v Starej elektrárni v Piešťanoch: Elektrárňa Piešťany - Elektrárňa Piešťany (elektrarnapiestany.sk)


       

     • Aplikácia Wocabee - vyhodnotenie

     • Aplikácia Wocabee je aplikácia, ktorá pomáha žiakom naučiť sa slovíčka v cudzom jazyku rýchlo, jednoducho a efektívne. Aplikácia funguje tak, že učiteľ spravuje triedu: pridáva balíčky slov podľa preberaného učiva (lekcie) a žiaci si ich môžu hravým spôsobom precvičovať. Učiteľ má tiež prehľad o tom, kto, kedy a ako úspešne slovíčka precvičuje či vidí, ktoré slovíčka robia žiakom najväčšie problémy. Výhodou aplikácie je, že funguje na každom zariadení (telefón, tablet, počítač), aplikácia vie slovíčka aj prečítať (teda naučí výslovnosť), používa umelú inteligenciu a spája hranie s učením. Žiaci sa zároveň vidia v rebríčku v rámci triedy, čo je tiež motivácia k precvičovaniu a učeniu.

      V školskom roku 2023/24 využívalo aplikáciu Wocabee spolu 58 žiakov 3. – 9. ročníka v rámci predmetu anglický jazyk. Zadaných bolo spolu 420 balíčkov slovíčok. V jednom balíčku bolo od 8-20 slov na precvičovanie. Zo žiakov najaktívnejší boli títo žiaci:

      3. ročník - A. Sládečková, P. Marčeková, D. Sládková

      4. ročník - L. Oravcová, L. Jastráb, J. Jursa

      5. ročník - K. Ivanová, O. Jankových, T. Šrámková

      6. ročník - M. Musil, M. Pekár, J. Jakubík

      7. ročník - M. Ivanová, R. Jankových

      8. ročník - L. Šrámková, R. Kadlečík, M. Dobrucký

      9. ročník - Š. Orgoník, D. Zajac, T. Krajčová

     • Súťaž ENGLISHSTAR

     • Dňa 24. apríla 2024 si 35 žiakov 3. - 9. ročníka zmeralo sily v medzinárodnej jazykovej súťaži v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. Súťaže zúčastnilo 749 škôl a 25685 súťažiacich z celého Slovenska. Súťaž prebiehala aj v Českej republike a Srbsku. Cieľom súťaže bolo spropagovať a spopularizovať anglický jazyk. Žiaci súťažili v 9. kategóriách, každý ročník mal vlastnú kategóriu (STAR 1 - STAR 9). V súťaži si žiaci mohli porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Všetci súťažiaci získali diplom (s úspešnosťou nad 80% s vyobrazenou zlatou medailou), pero a sladkú odmenu. Žiaci, ktorí mali 100%, získali peračník s logom súťaže.

      Najúspešnejší boli títo žiaci: Simona Zelenáková (3.) 100%, Veronika Kollárová (8.) 100%, Sarah Mizeráková (8.) 99%, Lucia Kaňová (8.), Anna Vachulová (8.), Adam Albrecht (7.) 98%, Michaela Slováková (8.), Laura Marková (3.) 97%, Laura Kadlecová (7.) 94%, Samuel Štefeček (7.), Aneta Pekárová (9.) 92%.

      Blahoželáme!

      Zároveň reklamný partner značky FUSAKLE poskytol ako odmenu za účasť v tohtoročnej súťaži zľavu 20% na nákup ľubovoľného tovaru na e-shope www.fusakle.sk pre všetkých súťažiacich a koordinátorov.

     • Trojdňový výlet deviatakov

     • V dňoch 30.5. - 1.6.2024 sa žiaci 9.ročníka vybrali vlakom na 3-dňový výlet do Banskej Štiavnice. V rámci poznávania okolia tohto starobylého mesta, zapísaného do Zoznamu UNESCO, navštívili krásny kaštieľ vo Svätom Antone, kde si ešte pred reprezentačnými priestormi a poľovníckou časťou pozreli priľahlý anglický park. V poobedňajších hodinách ich čakala prehliadka bývalej banskej štôlne Bartolomej. Snáď si z prezretých miest a z celého výletu odniesli pekné zážitky.

     • Činnosť v ŠKD - Stavanie z piesku

     • Piesok ako prírodný materiál poskytuje deťom široký priestor pre hru. Napomáha rozvíjať detskú fantáziu, kreativitu, logické myslenie, a preto by sme mali hru detí s pieskom podporovať. Hra s pieskom je pre deti upokojujúca a zábavná.

      Žiaci v ŠKD využili pekné počasie, svoju tvorivosť a fantáziu a vytvorili z piesku rôzne hrady, torty a koláče. Práca ich veľmi bavila a výsledkom boli originálne výtvory.

     • ŠKOLSKÝ VÝLET DO KOVOZOO

     • Dňa 13.6.2024 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili koncoročného výletu do KOVOZOO v Uherskom Hradišti. Ich program začal komentovanou jazdou vláčikom Steelinka, počas ktorej videli a dozvedeli sa, ako sa spracúva odpad. Po nej nasledovala individuálna prehliadka po unikátnej kovovej zoo plnej zvierat vyrobených z nepotrebného železa a prepracovaných do najmenších detailov. Žiaci mali možnosť nazrieť aj do pôrodnice, v ktorej sa stretávajú kreatívni a zruční ľudia, tzv. pôrodní asistenti. Milovníci starých áut a motoriek si taktiež prišli na svoje v múzeu veteránov. Súčasťou výletu bola aj návšteva kováčskej dielne. V nej sa dozvedeli informácie o kováčskej práci, materiáloch, náradí a spoločne si vyskúšali ukuť vlastné klince. V závere si žiaci mohli nakúpiť rôzne suveníry ako pamiatku na tento zážitkový školský výlet.

     • Športový Deň detí

     • V tento deň nám počasie síce neprialo, no napriek tomu sme si ho užili. Žiaci 5.-7.ročníka ho spoločne oslávili športom. Chlapci jednotlivých ročníkov vytvorili družstvá, v ktorých sa striedali so žiakmi zo svojej triedy, aby sa každý zúčastnil a zahrali si medzi sebou futbalový turnaj. Ich výkony boli obdivuhodné, ale ako to v športe býva, niekto mal viac šťastia a niekto menej. Finálové kolo si zahrali siedmaci s piatakmi, v ktorom výhru získali starší žiaci.

      Keďže v jednotlivých triedach nie je rovnaký počet dievčat, úradovala náhoda v ťahaní čísel, vďaka ktorej sa im podarilo vytvoriť rovnocenné a ročníkovo zmiešané družstvá pre hru vo vybíjanej. A aj vybíjaná mala svojho víťaza.

      Žiaci sa navzájom povzbudzovali, skandovali, držali palce svojmu tímu a spoločne vytvorili pravú športovú atmosféru. A koniec koncov, nešlo o výhru, ale o zábavu, čo sa aj podarilo. Hrali ako o život a víťazmi boli všetci.

     • Úspech na výtvarnej súťaži

     • Dňa 14. júna sa v priestoroch hasičského zboru v Senici konalo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane“.                                                      

      Z našej školy bola so svojou prácou ocenená šikovná žiačka Dominika Sládková. Jej dielko zaujalo porotu svojou originalitou a skvelým výtvarným spracovaním. 

      Veľmi sa tešíme z úspechu a srdečne gratulujeme!

     • Činnosť v ŠKD - Kreslenie na chodník

     • Jednou z popoludňajších aktivít bolo kreslenie na chodník kriedami. Zapojili sa žiaci zo všetkých oddelení. Každý využil svoju fantáziu a nakreslil pekný obrázok. Žiaci za prácu dostali sladkú odmenu.

     • Činnosť v ŠKD - Deň oceánov

     • Pri príležitosti Dňa oceánov sa žiaci dozvedeli o živote a ochrane živočíchov a rastlín v oceánoch. V skupinách zhotovili projekty, pri ktorých využili rôzne druhy materiálov. Vyrobené projekty žiaci medzi sebou prezentovali a hodnotili.