• Čo je u nás nové?

     • Školské prostredie pozitívne vplýva na osobnosť žiaka, ovplyvňuje jeho konanie a myslenie. Preto sa aj my v našej škole snažíme vytvárať príjemné a estetické prostredie, aby sa škola stala pre žiakov "druhým domovom". Po postupnej úprave tried nasledovalo vynovenie spoločných priestorov. Farebne ožila chodba, kde sa vybudovala relaxačná zóna pre oddych a trávenie voľného času. Taktiež bola zrenovovaná prezuváreň zakúpením farebných skriniek a regálov.

      Vzhľad školy dotvára aj množstvo estetických doplnkov vytvorených žiakmi našej školy.

      Teší nás, že aj v tejto ťažkej dobe sa nám podarilo zútulniť priestory školy.

      Veríme, že deti po nástupe do školy budú príjemne prekvapené.

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Ak žiak alebo rodič potrebuje potvrdenie o návšteve školy, nemusí kvôli tomu ísť na covidtest, aby si mohol prísť pre potvrdenie osobne do školy.

      Naša škola povolila elektronické potvrdenia o návšteve školy.

      Tieto potvrdenia sú praktické. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí. 

      Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

      Viac informácií o tom, ako to funguje nájdete vo videu: Potvrdenie o návšteve školy

      Návod ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa nájdete na linku:  https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

     • Vyučovanie od 8.2.2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR môžu nastúpiť na prezenčné vzdelávanie od 8.2.2021 žiaci 1. - 4. ročníka pod podmienkou pretestovania aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka. Testovanie bude prebiehať pre školu prednostne v sobotu, 6.2.2021 v KD Sobotište od 8:00 do 12:00 hod. Zákonní zástupcovia žiakov z Podbranča majú možnosť testovať sa v Podbranči.

      Pri nástupe žiaka do školy bude potrebné, aby zákonný zástupca  predložil Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) - nájdete na linku:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-1-2-2021/ , príloha 8a) a negatívny test, prípadne jeho kópiu alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia spôsobeného koronavírusom SARS- CoV2.

      Zo stanoviska ministra školstva aj ministra zdravotníctva  - dieťa, ktorého aspoň jeden rodič sa nedá otestovať, pokračuje vo vzdelávaní dištančnou formou. 

      V prevádzke bude aj ŠJ a ŠKD. Je potrebné žiaka prihlásiť, príp. odhlásiť z obedov na tel. čísle 034/6282113

      Upravené rozvrhy hodín pre jednotlivé ročníky oznámia žiakom triedni učitelia.

      Buďme zodpovední, chráňme deti, ale i zamestnancov školy.

       

      Informácie pre žiaka a zákonného zástupcu o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa nájdete v prílohe.