• Koniec školského roka 2022/2023

     • Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým, odborným a nepedagogickým pracovníkom, rodičom i žiakom.

      Krásne leto a dávajte na seba pozor! 

     • 3-dňový výlet deviatakov

     • V dňoch od 18.6. - 20.6.2023 absolvovali naši deviataci 3-dňový výlet do Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách. Vyrazili v nedeľu skoro ráno vlakom. Po ceste sa zastavili v Liptovskom Mikuláši v escape roome spoločnosti Paradox, kde riešili zaujímavé úlohy - unikli z väzenia, vyriešili prípad starej ponorky alebo prípad Sherlocka Holmesa. Na druhý deň navštívili Stanišovskú jaskyňu v Jánskej doline, ktorú mohli obdivovať s čelovkami na hlavách. Pravdaže pred tým dostala zabrať ich kondička, pretože k jaskyni museli ísť pešo. Večer si odpočinuli pri vatre a opiekli si špekáčky. Tretí deň do obeda sa vyviezli lanovkou na Chopok a po chutnom obede vyrazli na cestu domov opäť vlakom. 

      Deviataci si výlet užili a pani učiteľky prežili. :)

      Dúfame, že to bola pekná bodka za štúdiom na našej škole a budete na všetkých a všetko, čo ste tu prežili spomínať len v dobrom.

       

     • Rozlúčka s deviatakmi

     • V stredu 28.6.2023 sa prišli do zborovne poďakovať a rozlúčiť s pani učiteľkami naši deviataci. Pripravili si milé slová, pohostenie a pre každého kvetinku.

      Ďakujeme a želáme do ďalšej životnej etapy všetko dobré.

     • Úspechy na výtvarných súťažiach

     • Šikovná a talentovaná Miriamka Kalková, žiačka 4. ročníka, sa stala víťazkou v 2. kategórii celoslovenského kola vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí.

      Veľmi sa tešíme z úspechu a srdečne gratulujeme!

      Žiaci 2. ročníka v júni maľovali na súťaž Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane. Ocenenie dosiahla naša šikovná žiačka Dominika Sládková

      Sme veľmi radi, že máme takéto šikovné deti a želáme im, aby aj ďalej rozvíjali svoj talent a aby sa im darilo!

     • Aplikácia Wocabee

     • Aplikácia Wocabee je aplikácia, ktorá pomáha žiakom naučiť sa slovíčka v cudzom jazyku rýchlo, jednoducho a efektívne. Aplikácia funguje tak, že učiteľ spravuje triedu: pridáva balíčky slov podľa preberaného učiva (lekcie) a žiaci si ich môžu hravým spôsobom precvičovať. Učiteľ má tiež prehľad o tom, kto, kedy a ako úspešne slovíčka precvičuje či vidí, ktoré slovíčka robia žiakom najväčšie problémy. Výhodou aplikácie je, že funguje na každom zariadení (telefón, tablet, počítač), aplikácia vie slovíčka aj prečítať (teda naučí výslovnosť), používa umelú inteligenciu a spája hranie s učením.

      V školskom roku 2022/23 využívalo aplikáciu Wocabee na učenie anglických slovíčok spolu 52 žiakov 3. – 8. ročníka. Zo žiakov najaktívnejší boli títo žiaci: 

      3. ročník - Lea Oravcová, Jakub Jursa, Linda Krčková

      4. ročník - Katarína Ivanová, Oliver Jankových, Alexandra Kaljanková

      5. ročník - Ján Jakubík, Matúš Pekár, Marek Musil

      6. ročník - Michaela Ivanová

      7. ročník - Michal Dobrucký

      8. ročník - Dominik Zajac

      Zadaných bolo počas roka spolu 358 balíčkov slovíčok. V jednom balíčku bolo od 8-20 slovíčok na precvičovanie. Veríme, že aplikácia bola pre deti prínosom a budú pokračovať aj v budúcom školskom roku.

     • Súťaž ENGLISHSTAR

     • Dňa 27. apríla 2023 si 30 žiakov 2.- 9. ročníka zmeralo sily v medzinárodnej jazykovej súťaži v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 672 škôl a 22 105 súťažiacich z celého Slovenska. Cieľom súťaže bolo spropagovať a spopularizovať anglický jazyk. Žiaci súťažili v 9. kategóriách, každý ročník mal vlastnú kategóriu (STAR 1- STAR 9). V súťaži si žiaci mohli porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Všetci súťažiaci získali diplom (s úspešnosťou nad 80% s vyobrazenou zlatou medailou), pero a sladkú odmenu. 

      Najúspešnejší boli títo žiaci: Simona Zelenáková (2.) 100%, Tatiana Rechtoríková (9.), Veronika Kollárová (7.) a Lucia Kaňová (7.) 99%, Sarah Mizeráková (7.) a Anna Vachulová (7.) 98%, Aneta Pekárová (8.) 97%, Laura Kadlecová (6.) 96% a Samuel Štefeček (6.) 95%. V 5. ročníku bol najúspešnejší Matúš Pekár 92%, v 4. ročníku Sandra Danihelová a Pavol Černek 94%, v 3. ročníku to bola Linda Krčková 92%. Vyše 90% získali aj žiaci: Kristína Černeková (7.) 94%, Sienna Palkovič (4.) 93%, Marko Babiak (6.) 92%, Hana Ištvánová (4.) 92% a Katarína Ivanová 91%.

      Zároveň reklamný partner značky FUSAKLE poskytol ako odmenu za účasť v tohtoročnej súťaži zľavu 20% na nákup ľubovoľného tovaru na e-shope www.fusakle.sk. pre všetkých súťažiacich a koordinátorov.

     • Koncoročný výlet do Nitry

     • Dňa 20.6. sa prváci, druháci a tretiaci zúčastnili koncoročného výletu. Tentokrát sme sa vybrali do Nitry, do bábkového divadla. Rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký poznajú všetky deti. Traja nerozluční priatelia, ktorí vďaka svojim neobyčajným vlastnostiam pomôžu princovi na ceste za krásnou pannou. Deti si odniesli poznanie, že spoločný úspech je možné dosiahnuť vďaka jedinečnosti každého z nás. 

      V Nitre sme tiež navštívili Botanickú záhradu a Vivárium, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života plazov. Na záver výletu sme si ešte pochutili na zmrzline.

     • Majstrovstvá SR mladších žiakov v plávaní

     • Uplynulý víkend štartoval Juraj Vizváry, žiak 4.ročníka, na Majstrovstvách SR mladších žiakov v plávaní v deviatich disciplínach, pričom zo siedmych disciplín si zlepšil časy. Úžasný výkon podal na 800m kraula (čas mal lepší o minútu v porovnaní s marcom), v disciplíne 200m prsia obsadil 12.miesto a 100m motýlik 8.miesto.

      Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov v tomto krásnom a náročnom športe!

     • Plavecký výcvik

     • V dňoch 30. 5. – 13. 6. mali žiaci prvého stupňa možnosť zapojiť sa do 10 hodinového plaveckého výcviku, ktorý prebehol na plavárni v Senici. Cieľom základného plaveckého výcviku bolo získať u najmladších detí pocit istoty pri pohybe vo vodnom prostredí, naučiť deti plávať a u plavcov rozšíriť a prehĺbiť plavecké zručnosti a zdokonaliť techniky plávania. Mnohým žiakom žiaľ epidémia kiahní neumožnila nastúpiť na výcvik alebo ho predčasne ukončila. Aj napriek tomu sme plávanie v tomto školskom roku úspešne ukončili. Deti si priniesli MOKRÉ VYSVEDČENIA a tešili sa zo svojich úspechov. Výcvik bol tradične ukončený súťažou s nasledovným umiestnením žiakov:

      I. skupina

      1. miesto – Zajac Patrik

      2. miesto – Kubíček Samuel

      3. miesto – Černek Pavol

      II. skupina

      1. miesto – Dobrucký Jakub

      2. miesto – Čentešová Lucia

      3. miesto – Blaho Michaela

      III. skupina

      1. miesto – Palkovič Jerguš

      2. miesto – Salay Sebastian

      3. miesto – Slezáková Katarína

     • MDD v našej škole

     • V našej škole sme tiež nezabudli osláviť Medzinárodný deň detí ako sa patrí. Deti zažili deň plný aktivít a pestrých zážitkov. Zrána boli deti chvíľku vo svojich triedach, kde vymaľovávali alebo pozerali rozprávky. Potom si vonku na školskom dvore zasúťažili na prekážkovej dráhe na kolobežkách alebo bicykloch. No a netradične k nám prišli hasiči z Hasičského a záchranného zboru v Senici. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci, ako napríklad koľko vody sa zmestí do nádrže, na čo sa používajú jednotlivé nástroje uložené v aute, ako dlho vydržia pracovať hasiči v maske, ako sa vyslobodzujú ľudia z auta pri havárii a taktiež sme vyskúšali aké sú niektoré náradia ťažké. No a nakoniec nás hasiči aj poriadne pokropili vodou :)

     • Výtvarná súťaž Kto nás chráni 

     • Žiaci 2. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy maľovali na výtvarnú súťaž Kto nás chráni. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu požiarov, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd a iných negatívnych javov. 

      V súťaži bola ocenená naša šikovná žiačka Laura Marková z 2. ročníka.

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Škola v prírode

     • V dňoch 22. – 26. mája sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili 5 dňového pobytu v škole prírody Tramptária v stredisku Krahule neďaleko Kremnice. Žiaci tu prežili dni plné hier, nových priateľstiev, zažívali mnohé dobrodružstvá, spoznávali čaro prírody.  Vyskúšali si svoje zručnosti v remeslách ako lukostreľba, tanec, maľovanie, šperkárstvo, jazda na koni, jazda na autíčkach Plasma Car, či v športe, zmerali si sily v rôznych hrách a súťažiach. Navštívili geografický stred Európy a tiež absolvovali prehliadku starej banskej štôlne Andrej v meste Kremnica. Každý žiak mal možnosť odniesť si domov veľa pekných zážitkov.

     • Slávik Slovenska

     • Dňa 16.5. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa ho 22 spevákov z 13-tich základných škôl okresu Senica. Našu školu reprezentoval žiak 3.ročníka Miroslav Holba, ktorý svoj spev doprevádzal aj hrou na heligónke.

      Získal Cenu poroty za originálny prejav a výraz v podaní piesne “Jedna ruža”.

      Mirkovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom speve a hre na heligónke!

     • Naši deviataci na exkurzii v ,,Starej elektrárni" ...

     • Žiaci 9.ročníka navštívili 18.5.2023 v rámci exkurzie z fyziky objekt ,,Stará elektrárňa" v Piešťanoch.

      Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná dieselová elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku 1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok.

      Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), sa v roku 2009 rozhodla revitalizovať budovu elektrárne pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Víťazný projekt študentskej architektonickej súťaže získal okrem šance na realizáciu aj široké medzinárodné uznanie na výstavách v zahraničí.

     • Súťaž ,,Družstvá mladých zdravotníkov"

     • Dňa 10. mája 2023 v stredu sa uskutočnila obvodná súťaž prvej pomoci „Družstiev mladých zdravotníkov“, ktorú organizoval miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl prvého a druhého stupňa. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 20 družstiev z okresu Senica, Skalica, Myjava. Žiaci zdolali štyri stanovištia. Súťaž začínali najskôr vedomostným testom z ČK a zdravotníckych vedomostí, následne museli správne podať kardiopulmonálnu resuscitáciu na figuríne a vo vonkajších priestoroch ich čakalo poslednéstanovište  s praktickými úlohami podania prvej pomoci. Nebolo to pre nich určite ľahké, ale nevzdávali sa a každá skupina pracovala ako tím. Súťažiaci v sebe našli súťaživého ducha a bojovali, aby svojej škole priniesli trofej. Naši žiaci z prvého stupňa získali 3.miesto a družstvo druhého stupňa obsadilo krásne druhé miesto.

      G r a t u l u j e m e   a    ď a k u j e m e    p. Kalkovej a Michalovi Kadlečíkovi pri príprave žiakov na súťaž.