• Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 4. 9. 2023 o 8:30 hod. začíname nový školský rok 2023/24. 

      - žiaci 2.-9. ročníka - 8:15 - 8:30 hod. prídu hlavným vchodom s prezuvkami

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy a po slávnostnom otvorení školského roka       odchádzajú spoločne s triednou učiteľkou do triedy. Je potrebné priniesť si aktovku, nakoľko si žiaci prevezmú predpisové zošity a učebnice.

      - v prípade nepriaznivého počasia slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024 bude prebiehať na chodbe školy

       

      Dôležité informácie!

      - ak máte záujem o stravovanie dieťaťa, treba vyplniť zápisný lístok na stravovanie elektronicky, ktorý nájdete po prihlásení v aplikácii EduPage. Postup - po rozkliknutí okienka žiadosti/vyhlásenia, kliknete vpravo dole na zelené okienko pridať žiadosť/vyhlásenie, vyberiete z jednej ponuky (Zápisný lístok na stravovanie), vyplníte a podáte žiadosť

      - každý žiak si prinesie 1euro ako zálohu na čip, ktorý bude slúžiť pri pípaní v dochádzkovom systéme a obedov (rodičia budú mať prehľad o príchode dieťaťa do školy, príp. jeho odchode a prevzatí obeda)

      - od začiatku šk. roka začíname elektronickou triednou knihou, vďaka ktorej rodičia i žiaci budú dostávať notifikácie o preberanom učive a zadaných domácich úlohách každý deň

       

       

     • Dôležité zmeny v školskej jedálni

     • Dôležité zmeny – neprehliadnite, prosím

      • je potrebné, aby si žiaci priniesli na prvý školský deň (4. 9.) do školy 1 €, viď. nižšie
      • pre vrátenie preplatkov za minulé školské roky je nutné v EduPage vyplniť IBAN, viď. nižšie

      Vážení rodičia,

      v nastávajúcom školskom roku 2023/2024 škola prechádza na nový jedálny systém, ktorý je súčasťou EduPage. Časť tejto funkcie ste si mohli vyskúšať už v máji a júni ako prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.

      Od septembra na tento systém nabiehame naplno.

      Výdaj a úhrada stravy

      • každý sa žiak dostane čipovú kľúčenku, s ktorou si budú žiaci pípať pri výdaji stravy (rodičovi sa ukáže, či si žiak stravu vyzdvihol)
      • čip dostane každý žiak, záloha za jeden čip je 1 € (je potrebné aby si žiaci zálohu priniesli 4. septembra)
      • v EduPage na záložke Platby nájdete aktuálnu výšku vašich preplatkov/nedoplatkov za stravu z minulých rokov
      • každému žiakovi bude pridelený variabilný symbol, ktorý budete používať pri úhrade poplatkov (zálohy stravy, ŠKD, ZRPŠ) - presné pokyny ako si nastaviť trvalé príkazy v banke dostanete v EduPage správe koncom augusta a žiaci dostanú pokyny ešte vytlačené na začiatku školského roka.

      Preplatky

      Pre účely vrátenia preplatkov za stravu z minulých rokov je nutné mať správne vyplnený IBAN v EduPage platbách.

      Postup zadávania IBANu – prihlásenie na EduPage na počítači (nedá sa v mobilnej aplikácii) – kliknite na modul Komunikácia -> Platby -> Nastavenie platieb -> vyplníte formulár.