• Olympijský odznak všestrannosti

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili športovej súťaže Olympijský odznak všestrannosti. Museli zdolať rôzne disciplíny ako výdrž v zhybe, skok do diaľky, člnkový beh, vytrvalostný člnkový beh, výdrž v zhybe nadhmatom, hod plnou loptou a sed-ľah. Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Každý žiak po absolvovaní všetkých disciplín získal diplom s percentilom, ktorý stanovil poradie žiaka v skupine všetkých testovaných žiakov v danom ročníku.

      Tohto projektu sa zúčastnilo 10 žiakov 7. až 9. ročníka (Kadlecová Laura, Kaňová Dominika, Černeková Martina, Šrámková Daniela, Kaňová Lucia, Petrák Kristián, Vachulová Anna, Černek Patrik, Klačan Sebastián, Zajac Dominik). Tí s najlepšími výsledkami dostali olympijský odznak podľa úrovne všetkých schopností.

      Bronzový odznak získal Patrik Černek, Sebastián Klačan spolu s Dominikou Kaňovou a Martinou Černekovou. Strieborný odznak získala Anna Vachulová a Dominik Zajac. No a ten najcennejší kov (zlatý odznak) sa podarilo získať Lucii Kaňovej.

      Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.