• Vianočný pozdrav

     • Zvončeky už zvonia,

      ihličie nám vonia,

      svetlo sviečok ligotavé,

      Vianoce k nám prišli práve,

      preto krásne sviatky majte,

      v radosti ich prežívajte.

     • Súťaž "O najkrajšiu vianočnú ozdobu"

     • V mesiaci december sa uskutočnila v našej škole "Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu". Prvé miesto v súťaži získala žiačka druhého ročníka Ema Hluchá, druhé miesto žiak 1. A triedy Matyáš Malík a tretie miesto žiak piateho ročníka Oliver Schultz.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne výrobky.

     • Vianočný program

     • Dňa 19.12.2023 organizovalo občianske združenie Detská misia na našej škole vianočný program.

      Detská misia každoročne robieva vianočné programy na rôznych školách po celom Slovensku. Program bol zameraný na kresťanský pohľad na Vianoce a bol otvorený pre každého. Súčasťou programu bola vianočná zvesť prezentovaná formou biblickej lekcie, vianočné piesne a opakovací kvíz. Vianočný program na našej škole urobili osobitne pre prvý a druhý stupeň. Ďakujeme za spríjemnenie adventného predvianočného času.

     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • Dňa 29.11.2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 15 žiakov si zmeralo svoje sily v 5 disciplínach - čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba a rozprávanie. 9 žiakov súťažilo v kategórii 1A (5.-7. ročník) a 6 žiakov v kategórii 1B (8.-9.ročník). Žiaci sa náročných úloh zhostili veľmi dobre a mnohí ukázali vedomosti aj nad rámec učiva preberaného v škole.

      Víťazmi 1A kategórie sa stali:

      Laura Kadlecová (1. miesto) - postupuje

      Adam Albrecht (2. miesto)

      Samuel Štefeček (3. miesto)

      V 1B kategórii boli úspešné:

      Veronika Kollárová (1. miesto) - postupuje

      Anna Vachulová (2. miesto)

      Lucia Kaňová (3. miesto)

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže.

     • 🎄 VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ SENICA 🎄

     • Dňa 8. 12. 2023 sa žiaci 1., 2., 4., 5. a 6. ročníka zúčastnili Vianočného koncertu žiakov tanečného odboru
      ZUŠ Senica pod vedením pani učiteľky A. Antálkovej v Kultúrnom dome v Senici.
      Tanečníci sa odprezentovali pestrými formáciami: od moderného tanca, cez balet po tradičný ľudový
      tanec. Predstavenie navodilo príjemnú vianočnú atmosféru a zanechalo v nás krásny umelecký
      zážitok, za čo veľmi pekne ďakujeme. Medzi šikovnými tanečníkmi boli aj žiaci našej školy, na ktorých
      sme patrične hrdí.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 🎁💖

     • Poďakovanie

      Srdečne by sme sa chceli poďakovať rodičom a deťom, ktorí sa nezištne  zapojili do zbierky pre domovy dôchodcov,  do akcie s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. V priebehu dvoch týždňov sme spolu vyzbierali  20 krabíc a k tomu ešte ďalšie tašky, z ktorých sme vytvorili nové „krabice lásky“. Boli sme všetci veľmi milo prekvapení empatiou Vašich detí a samozrejme aj Vás, rodičov, ktorí ste v týchto neľahkých časoch nezabudli na tých najzraniteľnejších – našich starkých.

      Chceli by sme Vám ešte raz vyjadriť úctu a vďaku a dúfame, že na tento dobrý skutok sú naše deti patrične hrdé a láska a porozumenie, ktoré prejavili teraz, ich budú sprevádzať aj naďalej.

      Ďakujeme.

     • Divadelné predstavenie

     • Mikulášsky deň 6. december si žiaci 1. A, 1. B a 2. triedy spríjemnili návštevou divadelného predstavenia Traja tučniaci v Divadle Jána Palárika v Trnave. S tromi kamarátmi tučniakmi prežili napínavý príbeh, v ktorom  tučniaci vďaka svojej hravosti, dôvtipu, sile kamarátstva, ale tiež schopnosti hrať na hudobné nástroje prežili aj potopu sveta. Domov sme sa vrátili s množstvom pekných divadelných zážitkov.

     • MIKULÁŠ

     • Mikuláš sa z okna díva, 

      mikulášskou hlavou kýva.

      Zima je tam vonku, zdá sa, 

      studená noc bude naša.

       

      Tak, ako po iné roky, aj tento sme sa v našej škole tešili na príchod Mikuláša. Deti čakali Mikuláša veselo, nedočkavo i s rešpektom. Dňa 5.12. nás Mikuláš navštívil spolu s pomocníkmi, anjelmi a čertami. Zastavili sa v každej triede a deti im povedali básničku alebo zaspievali pesničku. Mikuláš deťom nadelil sladké dobroty. 

      Deti z nižších ročníkov boli navečer na námestí privítať Mikuláša, peknou básničkou alebo pesničkou. Tento rok prišiel tak ako sa patrí, aj so snehom a mrazom, na koči, s čertami, anjelikmi a mikulášskou nádielkou 🎅