• Veľkonočné dielničky

     • Veľká noc je čas krásnych zvykov a tradícií.

      V pondelok 25.3.2024 si žiaci druhého stupňa tieto jarné sviatky pripomenuli tvorivými aktivitami, kde ukázali kreativitu a šikovnosť. Svoje zručnosti si vyskúšali pri pletení korbáčov pod vedením Martina Habu, Igora Zelenku a pána Čederleho a zdobení vajíčok rôznymi technikami. Žiakom veľmi pomohli aj pán školník spolu s pani upratovačkou. Tradičnú voskovú techniku prišli žiakom ukázať šikovné ruky pani Schultzovej, jej dcéry Kamilky a pani Černej.

      Ďakujeme za ukážky, vysvetlenie, rady a príjemne strávený čas. 

       

     • Jarná výzdoba v ŠKD

     • Žiaci v ŠKD sa pripravujú na veľkonočné sviatky. Spolu s pani vychovávateľkami vyzdobili okná, svoje triedy i blízke okolie svojimi krásnymi výrobkami 🐥🐰🌷

     • Deň vody v ŠKD

     • Deň vody oslávili aj deti v ŠKD. V poobedňajších hodinách sa deti venovali témam o vode. Súťažili, spoločne pracovali, zbierali informácie o vode, hrali sa rôzne hry a v neposlednom rade sa rozprávali o význame šetrenia vodou.

     • Žiaci ŠKD navštívili Obecnú knižnicu

     • Pri príležitosti Marca - Mesiaca knihy, žiaci 1. a 2. ročníka počas pobytu v ŠKD strávili pekné popoludnie v Obecnej knižnici. Vypočuli sme si rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku, hádali sme hádanky, hrali sme sa hru na záhradníka. Nakoniec sme si poprezerali a prečítali knihy z knižnice.

     • Svetový deň vody

     • V piatok 22. marca sme si pripomenuli Svetový deň vody.

      Veľká vďaka za prežitý skvelý deň patrí žiakom 7. ročníka spolu s pani učiteľkou D. Hyžovou. Ich kreativita, šikovnosť a usilovnosť sa ukázala pri predstavovaní rôznych aktívít pripravených pre ostatných žiakov v súvislosti s vodou.

      Mohli sme ochutnať rôzne druhy minerálnych vôd, videli sme filtráciu znečistenej vody, zahrali sme si pexeso alebo vyskúšali kvíz. Taktiež sme si pozreli divadielko, fúkali veľké bubliny, pozorovali dúhu vytvorenú z vody, fotografovali sa pod krásnym dáždnikom a veľa ďalších aktivít.

      Ďakujeme za poučný a skvelý deň!

       

       

     • Domáce kolo astronomickej olympiády

     • Astronomická olympiáda (AO) je vedomostná súťaž pre študentov základných a stredných škôl organizovaná na Slovensku už 18 rokov. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky a výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky.

      Samuel Štefeček (7.ročník) a Miška Ivanová (7.ročník) obsadili prvé dve miesta v riešení príkladov domáceho kola  a obaja postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 4.4.2024 v Hurbanove.

      Pri príprave im prajeme veľa síl a budeme držať päste na regionálnom kole.

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • V utorok 12. marca 2024 sa uskutočnilo v Senici okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej prví dvaja žiaci z každej kategórie, ktorí boli úspešnými riešiteľmi v školskom kole, ktoré sa konalo online 15.2.2023.

      Úspešným riešiteľom GO v okresnom kole v jednotlivých kategóriách sa stal žiak (žiačka), ktorý(á) dosiahol(a) minimálne 65 bodov zo 100 bodov.

      Úspešným riešiteľom v kategórii G sa stal Juraj Vizváry z 5. ročníka, ktorý obsadil krásne 3. miesto. V najsilnejšej kategórii F sa stali úspešnými riešiteľmi Michaela Ivanová zo 7. ročníka, ktorá obsadila 6. miesto a Jakub Krajč zo 6. ročníka 8. miesto. Úspešne nás reprezentovali aj žiaci 8. ročníka v kategórii E, kde  Laura Šrámková predbehla Mojmíra Šrámka (12. a 14. miesto) s rozdielom 1 boda a vymenili si pozíciu oproti minulému roku :)

      Okresného kola GO sa zúčastnila aj naša ďalšia nádejná olympionička - Hana Ištvánová z 5. ročníka.

      Všetkým súťažiacim a pripravujúcim sa ĎAKUJEME za ochotu naučiť sa niečo navyše a  úspešným riešiteľom GRATULUJEME!

     • Svetový deň vody

     • V piatok 22. marca si pripomenieme Svetový deň vodyteda v deň, ktorý určila Organizácia spojených národov v roku 1992 za sviatok tejto vzácnej tekutiny.

      Žiaci 7. ročníka si pripravili pre ostatných žiakov rôzne súťaže, hry, workshopy a aktivity. V tejto súvislosti by sme chceli vyzvať všetkých žiakov a žiačky našej školy, aby prišli v piatok 22.3. oblečení v modrom tričku.

      Ďakujeme!

     • Vyhodnotenie súťaže v šití tašky

     • Na našej škole sa uskutočnila súťaž vo výrobe tašky.

      Šikovné dievčatá Sabinka RočákováNatálka Holbová Paťka Dobrucká z 2. ročníka boli odmenené za svoje krásne kreatívne výrobky.

      Tešíme sa, že máme v škole také malé veľké šikuľky!

       

     • Zápis do 1. ročníka pre šk. rok 2024/2025

     • Riaditeľstvo ZŠ Sobotište oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční 10. apríla 2024 (streda) od 13:00 hod. do 17:00 hod. v budove školy na prízemí.

       

      Pre zápis dieťaťa do 1. ročníka je potrebné:

      - Vyplniť elektronickú prihlášku od 15.3. do 5.4.2024. K elektronickej prihláške môžete pripojiť rodný list dieťaťa ako prílohu. Údaje žiadame vypisovať správne aj s diakritikou!

           link:     Elektronická prihláška | Základná škola, Sobotište 317 (edupage.org)                          

      - Vytvoriť si rezerváciu na zápis na presný čas. Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám bude odoslané upozornenie na váš e-mail (uvedený v prihláške) k vytvoreniu rezervácie na presný čas zápisu, ktorý si môžete vybrať v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod.

      - Prísť s dieťaťom na zápis dňa 10. apríla 2024. Na zápis musia prísť obaja zákonní zástupcovia

      V prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov je potrebné priniesť splnomocnenie.

       

      Na zápis je potrebné priniesť: 

      - občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa,

      - prefotený rodný list dieťaťa - iba v prípade, že ste ho nenahrali ako prílohu k elektronickej prihláške,

      - splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov,

      - doklady z prípadného vyšetrenia dieťaťa v CPPPaP,

      - 10 € na pracovné zošity pre prváka.