• Nástup 5., 6. a 7. ročníka do školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe súčasnej epidemiologickej situácie sa od 3. mája 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka. 

      Žiaci nepotrebujú do škôl a školských zariadení test na COVID-19. Zmenu priniesla vyhláška č. 197 Úradu verejného zdravotníctva SR.

      Od 3. mája, t.j. pondelok sa bude vyučovať vo všetkých ročníkoch podľa pôvodného rozvrhu, ktorý pripomenú triedni učitelia.

      Podmienkou vstupu všetkých žiakov do školy je predloženie Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré môžete potvrdiť cez rodičovské konto v Edupage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1995  alebo papierovou formou: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/, príloha 8a)

     • Oznam

     • Vzhľadom na to, že okres Senica sa nachádza v III. stupni varovania (bordová farba) podľa školského covid automatu, od 26. apríla 2021 do 30. apríla 2021 pokračujú žiaci vo výučbe ako doteraz:

      I. stupeň (1. - 4. ročník) - prezenčné vyučovanie

      II. stupeň (8. a 9. ročník) - prezenčné vyučovanie

      II. stupeň (5., 6., 7. ročník) - dištančné vyučovanie

      Viac info nájdete na: https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/

       

     • Okresné kolo Matematickej olympiády a Pytagoriády

     • V stredu 31.3. sa konalo online okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 6. - 8. ročníka. 

      Našu ZŠ reprezentovala žiačka ôsmeho ročníka Petra Čobrdová, ktorá získala 11 bodov a stala sa jedinou úspešnou riešiteľkou okresného kola vo svojej kategórii.

      Okrem Matematickej olympiády sa tento mesiac ešte uskutočnilo 13.4. a 14.4. okresné kolo Pytagoriády. Do okresného kola postúpili úspešní riešitelia školského kola v jednotlivých kategóriách:

      P3 - Jakub Klačan

      P4 - Radoslav Jankových a Tobiáš Šrámek

      P5 - Laura Šrámková, Mojmír Šrámek a Marek Kružík

      P6 - Tereza Krajčová, Aneta Pekárová a Dominik Zajac

      P7 - Jakub Richta

      V okresnom kole Pytagoriády boli úspešní žiaci 4. ročníka - Radko (19 bodov, 13. miesto) a Tobiáš (17 bodov, 19. miesto).

      Úspešným riešiteľom GRATULUJEME a ĎAKUJEME za účasť ostatným, ktorí sa pripravovali na školské i okresné kolo. 

       

     • 22. apríl - Deň Zeme

     • Milí žiaci, rodičia, pri príležitosti Dňa Zeme sa zapojte do víkendovej výzvy Sobotište bez odpadkov a vyčistime si svoje okolie. Síce sa nemôžme stretávať vo veľkom, ale ako rodiny v rámci vychádzky môžeme spraviť veľa pre našu prírodu.

      Vrecia aj rukavice si môžete vyzdvihnúť u p. Štefečkovej od štvrtka poobedia.

      O vývoz plných vriec sa postará obec Sobotište.

     • Obnovenie prezenčnej výučby v 8. a 9. ročníku od 19.4.2021

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 s účinnosťou od 19.04.2021 vám oznamujeme, že bude obnovená prezenčná výučba pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

      Podmienkou nástupu na prezenčnú formu vzdelávania je, na základe vyhlášky ÚVZ č. 132/2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2021, negatívny test žiaka aj jeho zákonného zástupcu (platnosť testu je 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU), alebo  potvrdenie o výnimke (po prekonaní ochorenia COVID alebo očkovanie) k nahliadnutiu.

      Pri nástupe do ZŠ je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, ktoré nájdete na linku:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-1-2-2021/ , príloha 8a)

      Žiaci sú automaticky prihlásení na stravovanie. Iba v prípade nezáujmu, neúčasti na vyučovaní treba žiaka odhlásiť z obedov na tel. čísle 034 62 82 113.