• Čo vieš o hviezdach?

     • Celoslovenské finále vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" sa uskutočnilo  6. mája 2021 online formou. V prvej kategórii súťažilo celkom 86 žiakov z celého Slovenska, našu školu reprezentovali Samko Štefeček (28. miesto), Miška Ivanová (37. miesto) a Tobiáš Šrámek (61. miesto). V druhej kategórii súťažil Marek Baňárek, ktorý sa umiestnil na 9. mieste z celkového počtu 75 súťažiacich. 

      Všetci boli úspešní riešitelia. GRATULUJEME a ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Čo vieš o hviezdach?

     • Gratulujeme našim žiakom k výbornému umiestneniu, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže Čo vieš o hviezdach online formou!

      1. kategória: 1. Samuel Štefeček 

                           3. Michaela Ivanová  

                           8. Tobiáš Šrámek - úspešný riešiteľ 

      2. kategória: 2. Marek Baňárek 

      Samko a Miška z 1. kategórie a Marek z 2. kategórie si týmto umiestnením zabezpečili postup do celoslovenského kola.

     • POZOR - zmena tlačiva o bezinfekčnosti!

     • Podmienkou vstupu všetkých žiakov do školy od 17.5.2021 je naďalej predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré môžete potvrdiť cez rodičovské konto v Edupage do nedele večera alebo papierovou formou, ktorú odovzdajú žiaci v pondelok ráno pri vstupe do školy:  https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-13-5-2021/príloha 4

     • Pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní

     • Naďalej platia tie isté pravidlá pre vstup žiakov do vnútorných priestorov školy. Podmienkou vstupu všetkých žiakov je predloženie Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré môžete potvrdiť cez rodičovské konto v Edupage: https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u1995  alebo papierovou formou: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-26-4-2021/, príloha 8.

      Prosíme rodičov o potvrdenie cez rodičovské konto Edupage do nedele večera.

      Ďakujeme za pochopenie.