• Zatmenie Slnka ...

     • Vo štvrtok 10.6.2021 sme sa stali svedkami prírodného úkazu - zatmenia Slnka. U nás síce iba čiastočného - bolo zakrytých len päť percent slnečného povrchu. Celé zatmenie, ktoré bolo prstencové, ste mohli sledovať len na severe Kanady, v Grónsku a na Sibíri. 

      Vzhľadom na to, že v areáli našej školy sa nachádza hvezdáreň, využili sme príležitosť zmeniť klasické vyučovanie na zážitkové. 

      Už o 12:00 sa žiaci s pani učiteľkami a učiteľmi našej školy začali zhromažďovať pred hvezdárňou, aby si mohli pozrieť slniečko cez ďalekohľad so špeciálnym filtrom. Takisto mohli sledovať začiatok aj koniec zatmenia cez špeciálne okuliare, tmavé sklíčka alebo živé premietnutie na obrazovku monitoru. To všetko preto, aby nedošlo k poškodeniu zraku. 

      Zatmením Slnka nás sprevádzali dobrovoľníci z hvezdárne - Marek Baňárek, ktorý je naším žiakom, Janka Švrčková - absolventka našej školy a Martina Sabová. 

      Veríme, že sa zážitkové vyučovanie žiakom páčilo a budeme si ho môcť zopakovať aj pri iných úkazoch. 

     • DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO (DUK)

     • Pre deti vo veku od 9 - 14 rokov je určená letná vzdelávacia aktivita DETSKÁ UNIVERZITA KOMENSKÉHO (DUK). Tento rok sa bude konať už jej 19-ty ročník. Ak si deti zvolia online formu DUK, štúdium je bezplatné. Partnerom a poskytovateľom DUK Online je IT spoločnosť DATALAN. 

      Kedy sa DUK Online koná? 7. júl - 25. august 2021 - každú stredu formou online prednášky (od štvrtka je potom pre deti sprístupnený online test z naučeného, ktorý treba vyplniť). 

      Čo deti čaká?     

      * 8 prednášok s vysokoškolskými profesormi,     

      * inšpiratívne workshopy,   

      * stovky nových spolužiakov a kamarátov,     

      * kopec zábavy a nových vedomostí pokojne aj z pláže či záhrady starej mamy.

      Ak Vás letná univerzita oslovila a myslíte si, že by bola zaujímavá aj pre Vaše deti, môžete ich prihlásiť na:

      https://www.duk.sk/sk/online-studium

       

     • Potvrdenie o bezinfekčnosti

     • Nakoľko sa naša škola nachádza v zelenej fáze školského COVID semaforu, zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.