• Nosenie rúšok v ZŠ od pondelka 4.10.2021

     • Žiaci na základných školách nemusia od pondelka 4.10.2021 nosiť rúška počas vyučovania v triedach. Vyplýva to z vyhlášky č. 250/2011 Úradu verejného zdravotníctva.  

      Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu, teda napríklad na chodbe, v šatni či na toaletách. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

      ÚVZ nosenie rúška u detí aj naďalej odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie proti koronavírusu, ako aj ďalším respiračným ochoreniam.