• OZNAM

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie, v ktorom s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje prezenčné školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni. Vyučovanie bude prebiehať online cez aplikáciu ZOOM, prípadne učitelia budú komunikovať cez stránky Bezkriedy alebo Edupage. Upravené rozvrhy hodín pre dištančné vzdelávanie oznámili triedni učitelia žiakom. Dištančné vzdelávanie je povinné! Ospravedlniť žiaka môže iba zákonný zástupca.

      Prvý stupeň pokračuje v prezenčnom vzdelávaní s nezmeneným rozvrhom. Strava bude pre nich naďalej poskytovaná ŠJ. V prevádzke bude aj ŠKD.

     • Žiaci 1.A a 1.B v Habánskom mlyne v Sobotišti

     • Naši najmladší  žiaci sa s radosťou učia nielen čítať, písať a počítať, ale objavujú aj zaujímavé miesta vo svojej obci. Navštívili Habánsky mlyn, spoznali veľa zaujímavostí o tejto vzácnej historickej pamiatke.