• Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

     • Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám

      1. Dopĺňajú sa klinické príznaky COVID-19, pri výskyte ktorých je nutné izolovať sa od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup

      Medzi klinické príznaky COVID-19 sa po novom zaraďujú:

      • zvýšená telesná teplota nad 37°C, 
      • kašeľ, 
      • nočné potenie, 
      • únava, 
      • bolesti hrdla, bolesti hlavy, 
      • dýchavičnosť, 
      • strata chuti alebo strata čuchu, 
      • črevné a zažívacie problémy, 
      • pocit upchatého nosa

      2. Skracuje sa dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní

      • Domáca izolácia bude trvať 5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť 
      • Izolácia pozitívnej osoby sa týka aj tých, ktorí sú zaočkovaní alebo COVID-19 prekonali.
      • Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško
      • Ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár. 

      3. Skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu

      1. Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. 
      2. Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.
      3. Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.
      4. Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.
     • Prezenčné vzdelávanie od 10. januára ...

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v pondelok 10. januára. Od tohto termínu sa zároveň budeme opäť riadiť Školským semaforom. Škola sa plošne zatvárať nebude. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie môže spraviť len regionálny hygienik. Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. 

      Pri nástupe žiakov do školy v pondelok je povinnosťou každého zákonného zástupcu žiaka, aby:

      - odovzdal "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" (v papierovej forme alebo cez aplikáciu Edupage)

      - žiak mal prekryté horné dýchacie cesty rúškom 

      - v prípade obdržania AG-testov, vykonať test a jeho výsledok poslať cez aplikáciu Edupage

      Celá škola sa bude riadiť rozvrhom hodín platným od 1.11.2021.