• Jarné prázdniny

     • V termíne od 28. februára do 4. marca 2022 majú žiaci jarné prázdniny.

      Do školy nastúpia v pondelok 7. marca 2022. 

      Prajeme príjemné prežitie prázdnin bez úrazov a chorôb.

     • Olympiáda vo Francúzskom jazyku

     • Dňa 15.2.2022 nás reprezentoval v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku žiak 5. ročníka ALEXANDER PUKANČÍK (kategória 1A), ktorý získal 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola.

      GRATULUJEME a DRŽÍME PALCE v ďalšom kole!

     • Olympiáda v Anglickom jazyku

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval v kategórii 1B BORIS RECHTORÍK (9. ročník). Umiestnil sa na 1. mieste a postúpil do krajského kola. To sa uskutočnilo 8.2.2022. Boris bol úspešným riešiteľom a umiestnil sa na 5. mieste.

      GRATULUJEME a ĎAKUJEME za úspešnú reperezentáciu školy!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Vo štvrtok 17. februára 2022 sa uskutočnilo na našej škole online okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej prví traja žiaci z každej kategórie, ktorí boli úspešnými riešiteľmi v školskom kole.

      Úspešným riešiteľom GO v okresnom kole v jednotlivých kategóriách sa stal žiak (žiačka), ktorý(á) dosiahol(a) minimálne 65 bodov zo 100 bodov.

      Úspešní riešitelia:

      - kategória G - Michaela Ivanová a Tobiáš Šrámek

      - kategória F - Mojmír Šrámek, Laura Šrámková a Aneta Pekárová

      - kategória E - Jakub Richta, Petra Čobrdová a Tomáš Chalupa

      Všetkým súťažiacim ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu školy a GRATULUJEME!

     • 2% zo zaplatenej dane

     • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dvomi percentami zo zaplatenej dane. Pomáhate takto zveľadiť

      našu školu. 

      V minulom roku boli získané finančné prostriedky použité na nákup kníh a pracovných zošitov,

      pomôcok pre 1. stupeň, darčekov k MDD, sladkostí na Mikuláša a odmien pre žiakov reprezentujúcich 

      našu školu.

      ĎAKUJEME !

      Potrebné tlačivo nájdete na linku:

      https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2021/2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf

      Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva:

      IČO - 173196170931

      Obchodné meno - Rodičovské združenie pri Základnej škole Sobotište

     • OBCHODNÁ AKADÉMIA SENICA

     • Rodičia a žiaci deviateho a ôsmeho ročníka môžu nájsť informácie o OA Senica na linku:

       https://oasenica.edupage.org/a/rozhodujes-sa-kam-na-strednu

      Ôsmaci sa môžu prihlásiť  na odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku, deviataci na klasickú obchodnú akadémiu i na bilingválne štúdium.

      V prípade priaznivej epidemiologickej situácie príde p. riaditeľka školu predstaviť osobne.