• ZÁPIS do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo ZŠ Sobotište oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dvoch fázach.

      1. fáza – elektronická prihláška

      Zápis sa v prvej fáze uskutoční elektronickou formou vyplnením prihlášky. Elektronickú prihlášku môžu rodičia vyplniť výlučne v termínoch 23.3. - 12. 4. 2022.

      (Nie je potrebné, aby rodičia navštívili základnú školu.)

      Elektronickú prihlášku vyplní zákonný zástupca aj v tom prípade, ak:

      • dieťa malo odklad povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022,
      • bude žiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole / bývalý odklad/ v školskom roku 2022/2023,
      • pôjde o dieťa cudzinca,
      • pôjde o dieťa, ktoré si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, pretože jeho rodičia majú v zahraničí pracovné povinnosti.

      2. fáza – overovanie údajov

      V druhej fáze  prebehne overenie údajov  poskytnutých zákonnými zástupcami.

      (Je potrebné prísť aj s dieťaťom)

      Termín: 13. 4. 2022 (t.j. streda) v čase od 13,00 – do 17,00.

     • IQ olympiáda

     • S nadšením Vám oznamujeme, že registrácia do 11. ročníka súťaže IQ olympiáda je spustená! Súťaž je celoslovenská, pre všetkých žiakov ZADARMO a môžu získať skvelé hodnotné ceny (elektronika, spoločenské hry, knihy a iné). Zapojiť sa môžu všetci žiaci 2. stupňa ZŠ alebo prímy až kvarty osemročných gymnázií. Súťaž skúma vrodené inteligenčné schopnosti žiakov, a teda nie je zameraná na naučené vedomosti. V minulom ročníku sa do súťaže zapojilo 9 222 žiakov z 824 škôl z celého Slovenska. Registrácia žiakov prebieha do 31.03.2022 na www.iqolympiada.sk. Školské kolo bude na webe spustené v termíne 04.04.2022 - 12.04.2022. Bude trvať 30 minút a žiaci môžu toto kolo absolvovať kdekoľvek a kedykoľvek počas súťažného týždňa. Regionálne kolo ZÁPAD sa bude konať v Trnave 10.05.2022. A finále bude vo veľkolepých priestoroch jedného zo slovenských hradov a to dňa 30.05.2022. Bližšie informácie sa môžete dočítať tu: https://iqolympiada.sk/?p=61