• Čo vieš o hviezdach?

     • Gratulujeme našim žiakom k výbornému umiestneniu, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže ČVOH.

      I. kategória: 

      1.miesto Samko Štefeček 

      3. miesto Miška Ivanová 

      II. kategória: 

      1. miesto Marek Baňárek 

      Všetci traja postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční tento rok 14.6. (I.kategória) a 15.6. (II. kategória) v Prešove. 

      Ďakujeme všetkým trom za úspešnú reprezentáciu školy, a zároveň aj manželom Štefečkovcom, ktorí ich na túto súťaž pripravovali.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Termín veľkonočných prázdnin je od 14. apríla 2022 do 19. apríla 2022. Žiaci nastúpia do školy 20. apríla 2022 t.j. streda.

     • Riaditeľské voľno - 6. apríla 2022 (streda)

     • Z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka z SLJ a M - Monitor 9 podľa ustanovenia § 150 ods. 5 školského zákona, riaditeľka školy vyhlasuje:

           na stredu 6. 4. 2022 pre žiakov 4. - 8. ročníka  RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Žiaci 1. - 3. ročníka budú mať zabezpečenú náhradnú činnosť, žiaci 9. ročníka majú povinné testovanie.

      Žiaci 4. - 8. ročníka budú automaticky odhlásení z obeda.

     • Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva

     • Dňa 25. marca 2022 sa zúčastnili Biblickej olympiády seniorálneho kola Adelka Režnáková 3. roč., Andrej Barčák 4. roč., Martina Černeková, Nikolas Matúš, Juraj Morávek 5. roč, ktorých pripravovala p. farárka Sedláčková.

      Na celoslovenské kolo úspešne postúpili:

      Adelka Režnáková, ktorá v seniorálnom kole získala 2. miesto.

      Nikolas Matúš, ktorý v seniorálnom kole získal 3. miesto 

      Martina Černeková,ktorá v seniorálnom kole získala 4. miesto

      Tretie od štvrtého miesta delilo iba 0,10 boda. a tretie od druhého miesta delilo 0,5 boda. 

      Postupujúcim gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. 

      Po absolvovaní olympiády sme si vychutnávali pobyt v prírode pri objavovaní Senice. Po návrate z výletu sme sa občerstvili chutnou pizzou.