• Minifarma Lubina

     • Koncoročný výlet prvákov a druhákov na Minifarmu v obci Lubina bude bezpochyby patriť k nezabudnuteľným zážitkom našich žiakov. Farma je unikátna svojím obsahom, ale i tým, že deti tu môžu prísť do priameho kontaktu so zvieratami bez klietok a zábran.Všetci sme si výlet užili, po prehliadke zvieratiek sme sa zabavili aj na ihrisku a vydarilo sa nám krásne počasie.

     • Plavecký výcvik žiakov 1.-3.ročníka

     • V dňoch  19. – 23. júna  2022  žiaci 1. – 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v plavárni v Senici v rozsahu piatich dvojhodinových výcvikov. Začiatočníci si osvojovali základné plavecké prvky. Mnohí spočiatku museli prekonávať strach z vody a oboznámiť sa s novým prostredím. Učili sa ponárať, splývať, skákať do vody, plávať. Tieto deti tvorili 3 skupiny. Pokročilí plavci v jednej skupine si zdokonaľovali pod vedením plavčíkov svoje plavecké zručnosti a vytrvalosť. Plavecký výcvik sme zakončili tradičnou súťažou. Na stupeň víťazov sa postavilo 12 žiakov zo štyroch plaveckých skupín. Všetkých 49 účastníkov tohtoročného plávania malo radosť z diplomov a medailí, ktoré im budú pripomínať všetko, čo sa naučili.

     • Olympijský odznak všestrannosti pre mladých ako malé olympijské hry 23.6. – 24.6.2022

     • V Olympijskom tréningovom centre x-bionicsphere v Šamoríne najlepší jednotlivci a kolektívy bojovali počas štvrtka a piatka vo finále Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV). Postup do celoštátneho finále projektu Olympijský odznak všestrannosti si vybojovali najlepšie družstvo a po traja najlepší chlapci a dievčatá z každého kraja. Do finále sa v tomto školskom roku prebojovali žiaci zo 43 škôl.

      Žiaci 6.ročníka ZŠ Sobotište sa zapojili do súťaže a po úspešnom školskom a okresnom kole postúpili do krajského kola.

      V krajskom kole bojovali žiaci Nela Habová, Lucia Kaňová, Anna Vachulová, Kristián Petrák a Marek Michael Kružík. Krajské kolo sa uskutočnilo 26. apríla 2022. Postupujúcou žiačkou do celoslovenského finále OLOV za Trnavský kraj bola Lucka Kaňová, ktorá získala 1. miesto.

      Žiaci v celoslovenskom kole bojovali v disciplínach - 50m v plávaní, AquaticNinja dráha, OLOV a prekážkový beh. Boli hodnotení v každej z týchto disciplín. Lucka získala 1. miesto v disciplíne OLOV, čo je jadro súťaže a celkovo po sčítaní bodov je 5. najlepšia žiacka v Olympijskom odznaku všestrannosti na Slovensku. Lucka gratulujeme a ďakujeme za krásny športový zážitok.

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Dňa 10.júna sa žiakom 7., 8. a 9. ročníka po dlhej prestávke, keď nebolo možné navštevovať kultúrne podujatia, podarilo dostať do Slovenského národného divadla v Bratislave a vidieť večerné predstavenie od W.Shakespeara Skrotenie zlej ženy. Bolo to jedno z posledných uvedení tejto úspešnej komédie s vynikajúcim hereckým obsadením.

     • 3-dňový školský výlet v Demänovskej doline

     • V dňoch 22. – 24. mája sa žiaci 9.ročníka vlakom vybrali na výlet do Demänovskej doliny. Bohužiaľ, kvôli odstávke lanoviek sa im nepodarilo pozrieť sa na Chopok, tretí najvyšší vrch Nízkych Tatier , ale prešli sa okolo Vrbického plesa, na druhý deň zvládli turistiku na rozhľadňu na Ostredku, odkiaľ si pozreli krásnu nízkotatranskú panorámu, a pokračovali aj k pamätníku SNP a symbolickému cintorínu obetí Nízkych Tatier. Okrem turistiky navštívili aj svet optických klamov – galériu Ilusia v Liptovskom Mikuláši. Snáď si odniesli pekné zážitky a budú mať na čo spomínať.

     • Výlet do ZOO vo VIEDNI

     • V rámci projektu cezhraničnej spolupráce BIG_ling SK-AT, v ktorom hlavnými partnermi sú Mesto Senica a Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády a do ktorého je zapojená aj naša škola, malo 41 žiakov našej školy možnosť navštíviť dňa 16.6.2022 najstaršiu zoologickú záhradu na svete - ZOO Viedeň pri zámku Schönbrunn. Žiaci si počas exkurzie mohli pozrieť množstvo rôznych druhov zvierat  v ZOO, vyskúšať si svoje schopnosti v orientácii sa podľa mapy či vyskúšať svoje jazykové schopnosti pri nákupe suveníru či občerstvenia. Zvládli to veľmi dobre. Zároveň si mohli pozrieť záhrady a okolie zámku Schönbrunn (bývalého letného sídla Habsburgovcov), či odfotiť sa so živou sochou. Veríme, že sa výlet deťom páčil a motivoval ich k ďalšiemu učeniu sa cudzích jazykov.

     • Súťaž ENGLISHSTAR

     • Dňa 5.5. 2022 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná jazyková súťaž ENGLISHSTAR, do ktorej sa zapojilo 21 žiakov 3. – 9. ročníka. Cieľom súťaže bolo spropagovať a spopularizovať anglický jazyk. V súťaži si žiaci mohli porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi  z iných škôl a reprezentovať našu školu.

      Všetci zúčastnení žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky. Najúspešnejší boli s 98% úspešnosťou:

      Tatiana Rechtoríková ( 8. ročník), Anna Vachulová (6. ročník), Veronika Kollárová (6. ročník) a Matúš Pekár (4.ročník).

      Vyše 90 % úspešnosť mali aj Juraj Vizváry (97%), Laura Šrámková (96%), Boris Rechtorík (95%), Samuel Štefeček (95%), Nina Dobrucká (93%), Marek Kružík (93%), Sarah Mizeráková (93%) a Michaela Ivanová (92%).

      Všetci súťažiaci získali diplom a malý darček. ĎAKUJEME zúčastneným žiakom za účasť v súťaži  a GRATULUJEME  k dosiahnutým výsledkom.

      Zároveň reklamný partner značky FUSAKLE poskytol ako odmenu za účasť v tohtoročnej súťaži zľavu 30% na všetok sortiment (okrem kolekcie Pomoc Ukrajine, kolekcie Pomáham a už zľavnený sortiment). Zľava je určená nielen pre súťažiacich, ale je pre všetkých žiakov a učiteľov školy. Zľavový kód si môžte vyžiadať cez správu na Edupage u vyučujúcej Eleny Zelenákovej. Uplatniť ho môžete až do 31.12. 2022. Celý sortiment značky Fusakle nájdete na www.fusakle.sk.

     • Duchovná pieseň 2022

     • Dňa 6. mája 2022 sa uskutočnilo v online priestore Celoslovenské kolo súťaže
      Duchovná pieseň.
      Je to postupová súťaž zameraná na sólový spev. Súťažiaci sú
      rozdelení podľa veku do piatich kategórií. Celoslovenské kolo sa skladalo z dvoch
      kôl. Do prvého kola súťaže sa prihlásilo 47 súťažiacich. Všetci zaslali do súťaže
      nahrávku jednej piesne, ktoré vyhodnotila porota. Druhé kolo prebehlo online.
      Súťažiaci zaspievali určenú pieseň podľa kategórií. Spievali predpísané povinné
      piesne z Evanjelického spevníka alebo  duchovnú pieseň podľa vlastného výberu.
      Súťaž Duchovná pieseň je zaradená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
      SR medzi predmetové súťaže. Je určená pre deti a žiakov navštevujúcich
      náboženskú výchovu na štátnych školách a evanjelické a. v. náboženstvo na
      cirkevných školách, ale zúčastniť sa môžu všetky deti, ktoré majú záujem o spev
      duchovných piesní. Cieľom súťaže je motivovať mladú generáciu k poznávaniu a
      spievaniu duchovných piesní  a pomôcť rozvíjať im hudobný talent. 
      Vyhlasovateľmi súťaže je Školský výbor a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie.
      Propozície k súťaži pripravila predsedníčka odbornej poroty Jana Bosáková
      a členovia poroty v zložení: Jana Pastorková, Eva Kolesárová, Ondrej Šaray, Marek
      Mišiak a Jozef Havrila. Výkony súťažiacich hodnotila porota  bodovaním. V 1. a 2. kategórii mohli súťažiaci
      celkovo získať maximálne 60 bodov a v 3. a 4. kategórií maximálne 90 bodov.
      Konečné hodnotenie jednotlivých kategórií súťažiacich bolo realizované formou
      zaradenia do zlatého, strieborného a bronzového pásma. V každej kategórii určila
      porota absolútneho víťaza podľa najvyššieho dosiahnutého počtu bodov v zlatom
      pásme. Do celoslovenského kola „Duchovná pieseň“ postúpili víťazi seniorálnych kôl.
      V našom senioráte sa 7. ročník umeleckej súťaže „Dávidova harfa“ zúčastnili
      detí a mládeže Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku, ktorí súťažili v 4 disciplínach.

      A Sólový spev – duchovná pieseň

      B Sólová hra na nástroji
      C Komorná hra (2-11 hudobníkov)
      D Prednes kresťanskej poézie a prózy
      Víťazi seniorálneho kola v sólovom speve postupujú do celoslovenského kola súťaže
      „Duchovná pieseň“.Víťazi seniorálneho kola v prednese poézie postupujú na celoslovenské kolo súťaže
      „Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča“.

      Deti ZŠ Sobotište súťažili v nasledujúcich kategóriách.
      Sólový spev – duchovná pieseň – Linda Krčková, Laura Marková získala 1. miesto
      vo svojej vekovej skupine.
      Sólová hra na nástroji – Mirko Holba, 1. miesto
      Prednes kresťanskej poézie a prózy – Sandra Danihelová

      Do celoslovenského kola Duchovná pieseň postúpila Laura Marková, ktorá sa
      umiestnila v bronzovom pásme.
      Laure srdečne gratulujeme a všetkým účinkujúcim prajeme aby talent, ktorý im bol
      zverený od Pána Boha viac a viac rozvíjali na Božiu slávu.

     • Biblická olympiáda 2022

     • Dňa 29. apríla 2022 sa uskutočnil ďalší ročník celoslovenského kola predmetovej súťaže
      „Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva a náboženskej výchovy pre školský
      rok 2021/2022 v Slovenskej republike.

      Súťaž sa konala v online priestore v programe EduPage, v dvoch kolách. V prvom –
      seniorálnom kole 25. marca 2022 sa súťaže zúčastnilo 746 súťažiacich. Do celoslovenského
      druhého kola súťaže postúpili úspešní riešitelia z prvého kola. Zaregistrovalo sa 326
      súťažiacich, ktorí súťažili v štyroch kategóriách za štátne a cirkevné školy.
      Odborná porota vybrala témy na tohtoročnú biblickú súťaž a určila pravidlá. Zo Starej zmluvy
      bola vybraná téma - Proroci a z Novej zmluvy – Učeníci a apoštoli.
      Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou
      Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Priebeh súťaže organizačne zabezpečovalo
      Edukačno-misijné centrum GBÚ ECAV na Slovensku.
      Súťažné testy pripravila odborná porota s predsedníčkou Katarínou Hudákovou a s členmi:
      Andrea Valentová, Viera Mosná, Martina Krivdová, Katarína Hanková, Simona Devečková,
      Viera Brtišová, Lucia Kmecová a Peter Taját. Náročné testy súťažiaci zvládli na výbornej
      úrovni, o čom svedčia aj bodové hodnotenia a percentuálne výsledky jednotlivých
      súťažiacich.
      Technickú a organizačnú podporu poskytla firma aSc Applied Software Consultants s.r.o.
      v programe EduPage. Naše poďakovanie za ochotu, trpezlivú a srdečnú spoluprácu pri
      technickej príprave testov patrí pani Milote Gurovej.
      Na celoslovenské kolo z 1. stupňa úspešne postúpila Adelka Režnáková 3. roč, ktorá v seniorálnom kole získala 2. miesto. Celoslovenského kola BO sa zúčastnila Adelka Režnáková žiačka 3. roč. ktorá skončila ako neúspešná riešiteľka celoslovenského kola BO.
      Na celoslovenské kolo z 2. stupňa úspešne postúpili Nikolas Matúš, 5. roč. ktorý v seniorálnom kole získal 3. miesto  Martina Černeková,5. roč, ktorá v seniorálnom kole získala 4. miesto. 
      Celoslovenského kola BO sa zúčastnila len Martina Černeková žiačka 5. roč., ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou celoslovenského kola BO.
      Víťazom srdečne blahoželáme! Všetkým súťažiacim prajeme, aby získané vedomosti z
      Božieho slova im boli posilou v živote a podľa neho sa správali.

     • Výtvarné súťaže

     • Naši šikovní žiaci na hodinách výtvarnej výchovy maľovali aj na výtvarné súťaže. Ich usilovnosť a fantázia zožali úspech v podobe ocenení ich prác. Hlavnou myšlienkou súťaží bolo podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd a iných negatívnych javov. 

      V súťaži "Maľovanie a kreslenie o požiarnej ochrane" bola ocenená NINKA ZELENKOVÁ z 1.B triedy.

      V súťaži "Kto nás chráni" bola ocenená MIRIAMKA KALKOVÁ z 3. ročníka.

      Tešíme sa z úspechu a gratulujeme!

     • Telefónne čísla na ZŠ Sobotište

     • Od 6.6.2022 sú k dipozícii nové telefónne čísla na ZŠ:

      034/202 13 42     Sekretariát - PAM + zástup. riad.

      034/202 13 43     Zborovňa

      034/202 13 44      I. oddelenie ŠKD

      034/202 13 45      II. oddelenie ŠKD

      034/628 21 08      Riaditeľňa

      034/628 21 13      Vedúca ŠJ a kuchyňa