• Zlatý poklad - výroba medu kedysi a dnes

     • V piatok 7.10. strávili žiaci 2. ročníka príjemné dopoludnie v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici na medových dielničkách v rámci výstavy Zlatý poklad - výroba medu kedysi a dnes.

      Deti si vyrobili voskový obrúsok, zahrali sa na včely robotnice, dozvedeli sa nové informácie zo života včiel, spoznali ako to vyzerá vo vnútri úľa a ochutnali med od včelára.

     • Aranžovanie mladých záhradkárov

     • V rámci výstavy ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutočnila v KD Sobotišti, organizoval Slovenský zväz záhradkárov, dňa 29.9. 2022 súťaž v aranžovaní mladých záhradkárov. Celkovo boli prihlásené štyri súťažiace. Z našej školy sa zúčastnili Linda Krčková - 3. ročník a Laura Šrámková - 7. ročník. Štvorčlenná porota zo Senice hodnotila nápadité a výstižné spracovanie témy, čo obe naše žiačky zvládli skvele. Gratulujeme a ďakujeme im za účasť.

     • Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou

     • Dňa 27.9. 2022 sa žiaci 3.a 4. ročníka zúčastnili besedy so spisovateľkou Veronikou Šikulovou v knižnici v Senici. Pani spisovateľka pútavým spôsobom porozprávala deťom o svojom živote, ako sa stala spisovateľkou, ako vyberala témy a námety pre svoje príbehy. Súčasťou besedy bolo aj predstavenie kníh Pozor, bodkovaný pes a To mlieko má horúčku, z ktorých si žiaci mohli vypočuť pár príbehov. Veríme, že beseda bola pre žiakov silným zážitkom a motiváciu k čítaniu kníh či k napísaniu vlastného príbehu. Žiaci si tiež v rámci tvorivých dielničiek mohli vyrobiť záložky do knihy.

     • Exkurzia v Archeoskanzene Modrá na Morave

     • Žiaci 6. a 7. ročníka navštívili v piatok 23. septembra Archeoskanzen Modrá na Morave, ktorý
      predstavuje opevnené sídlisko Slovanov z doby Veľkej Moravy. Vznikol na podklade
      skutočných archeologických nálezov priamo na mieste, kde sa nachádza. Deti sa zábavnou
      a názornou formou dozvedeli, v akých príbytkoch Slovania žili, čo tvorilo ich stravu, čo si
      obliekali a z čoho sa látky vyrábali, ako sa učilo vo vtedajšej škole, aké zbrane používali.
      Pozreli si tiež ukážky práce kováča a hrnčiara a mohli si zastrieľať z luku. Počasie im vyšlo
      a snáď si odniesli nejaké vedomosti a pekné zážitky.

     • GAZDOVSKÝ DVOR TURÁ LÚKA

     • Dňa 13. 9. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie do Gazdovského dvora v Turej
      Lúke, ktorý prezentuje tradičné formy života a bývania v myjavskom regióne. Tento deň bol
      venovaný vareniu slivkového lekváru. Deti boli oboznámené s postupom práce a následne si
      všetko vyskúšali: prípravu sliviek, miešanie lekváru a na záver všetci ochutnali chlebík so
      slivkovým lekvárom a bylinkovým čajom. Všetci sa zabavili pri tradičných ľudových
      tancoch, naučili sa nové pesničky. Krásne prostredie, milé sprievodkyne, zaujímavosti zo
      života predkov nášho regiónu sú pre nás vždy veľkým prínosom.