• Advent

     • História adventného venca:

      Vytvorenie prvého moderného adventného venca vystaveného na verejnosti sa prisudzuje Johanovi Hinrich Wichernovi. V čase adventu sa ho deti v hamburgskej škole Rauhes Haus každý deň pýtali, či už sú Vianoce. V roku 1839 J. H. Wichern postavil veľký drevený kruh a položil naň 19 malých červených a 4 veľké biele sviečky. Malú sviečku zapálil postupne každý všedný deň v čase adventu. V nedeľu rozsvietil veľkú bielu sviečku. Tento zvyk sa ujal na pôde protestantskej cirkvi v Nemecku. Adventný veniec dnes už poznáme v jednoduchšej podobe len so štyrmi sviečkami.

      Aj my si budeme symbolicky odpočítavať čas do Vianoc zažínaním sviečok na adventnom venci, ktorý vyrobili na hodinách techniky a výtvarnej výchovy naši ôsmaci a deviataci. Pani učiteľky veniec už iba dozdobili a doplnili bezpečnými LED sviečkami. 

     • KRABIČKY PLNÉ LÁSKY

     • Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou. Cieľom je potešiť neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, pretože väčšina ľudí žijúcich v zariadeniach nemá žiadnych príbuzných. Náš darček môže byť ich darčekom jediným a občas i posledným. Preto do krabice od topánok zabalenej vo vianočnom papieri (spodok a vrch samostatne, aby sa dala otvárať) alebo do originálnej krabice s vianočným motívom zabalíme okrem jednotlivých vecí aj obrovský kus svojho srdca.

      Podrobnejšie info nájdete na : Home - Koľko Lásky (kolkolasky.sk)

      Minulý rok sme so žiakmi v rámci tejto akcie na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili pre seniorov vianočné pozdravy, ktoré ich veľmi potešili.

      Tento rok by sme sa radi zapojili opäť. Žiaci nemusia nosiť naplnenú krabicu, môžu nosiť jednotlivé položky alebo krabice triednej pani učiteľke do 5.12. 2022 a spolu s triednou pani učiteľkou alebo  na výchovných predmetoch vyskladajú  krabičky.

      Naplňme spolu krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov!

     • Najkrajšie jablko

     • V mesiaci október vyhlásila naša škola súťaž O najkrajšie jablko. Žiaci mohli zhotovovať
      jablká ľubovoľnou technikou, vďaka čomu sme mohli vidieť medzi súťažnými prácami veľa
      rôznorodých výrobkov: maľované, kreslené, kašírované jablká, jablká z rôznych materiálov:
      drevo, gombíky, modelovacia hmota, odpadový materiál.... Súťažných prác bolo 56.
      O výhercoch rozhodli všetci žiaci a pedagógovia školy tajným hlasovaním s nasledovným
      umiestnením:
      1. miesto – Sandra Danihelová, 4. ročník
      2. miesto – Daniel Boťánek, 2. ročník
      3. miesto – Timea Šrámková, 4. ročník
      Pochvalu za 4. a 5. miesto získali žiačky 1. ročníka Laura Komanová a Patrícia Dobrucká.
      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže za ich nápadité a originálne
      práce.

     • Čiastočné zatmenie Slnka

     • V utorok 25.10. nastalo na Slovensku čiastočné zatmenie Slnka. Úkaz sa začal približne o 11.15 hod., maximálna fáza čiastočného zatmenia nastala približne o 12.20 hod. a posledný bod dotyku Slnka a Mesiaca nastal o pol druhej popoludní. Slnečný disk bol Mesiacom prekrytý na približne 45 %.

      Celé zatmenie Slnka mohli pozorovať naši žiaci v blízkosti hvezdárne s výkladom našich hvezdárov - amatérov Mareka Baňáreka a Janky Švrčkovej. Veľmi pekne ĎAKUJEME.