• Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 19.1. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senici. Z našej školy sa zúčastnili dievčatá Veronika Kollárová (7.ročník) za kategóriu 1A a Tatiana Rechtoríková (9.ročník) za kategóriu 1B. Dievčatá si zmerali sily s najlepšími žiakmi z okresu v rôznych oblastiach jazyka (ovládaní slovnej zásoby, gramatiky, čítania, počúvania s porozumením a v komunikačnej schopnosti - opis obrázku a dialóg). V silnej konkurencii uspeli a obe získali 3. miesto.

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • OZNAM - Školská jedáleň

     • Stravné pre žiakov ZŠ po odhlasovaní obecným zastupiteľstvom bolo zaradené do 3. finančného pásma /VZN č.4/2022/ s účinnosťou od 1.1.2023.

      Stravné sa upravuje nasledovne:

      1.- 4.ročník          1,70 + 0,15 režijné náklady = 1,85 € na deň ......... 37 € mesačne

      5.- 9.ročník          1,90 + 0,15 režijné náklady = 2,05 € na deň ......... 41 € mesačne

      Ohľadom stravovania a platieb sa informujte u vedúcej ŠJ na tel. čísle 034/6282113.