• Hurbanov pamätník

     • Dňa 8. marca 2023 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali Laura Marková z 2. ročníka, Linda Krčková z 3. ročníka, Laura Kadlecová zo 6. ročníka a Laura Šrámková zo 7. ročníka.

      Linda Krčková so svojou básňou od Ľ. Feldeka Rozprávka o hlade získala 2. miesto. Laura Marková predniesla prózu Môj dedko rýchly šíp od M. Hlušíkovej a umiestnila sa na 2. mieste. Laura Kadlecová sa zapojila poéziou od J. Tichého Princ Bajaja a umiestnila sa na 3. mieste. Laura Šrámková s prednesom  prózy od J. Cirbusovej Žobráčik získala 2. miesto.

      Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, máme z nich veľkú radosť a srdečne im blahoželáme.

     • ZÁPIS do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024

     • Riaditeľstvo ZŠ Sobotište oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 12. apríla 2023 (streda) od 12,30 hod. do 18,00 hod. v budove školy na prízemí.

       

      Pre zápis dieťaťa do 1. ročníka je treba:

      - Vyplniť elektronickú prihlášku od 20.3. do 5.4. 2023. K elektronickej prihláške môžete pripojiť rodný list dieťaťa ako prílohu. Údaje žiadame vypisovať správne aj s diakritikou!

           link:     Elektronická prihláška | Základná škola, Sobotište 317 (edupage.org)                          

      - Vytvoriť si rezerváciu na zápis na presný čas. Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám bude odoslané upozornenie na váš e-mail (uvedený v prihláške) k vytvoreniu rezervácie na presný čas zápisu, ktorý si môžete vybrať v čase od 12:30 hod. do 18:00 hod.

      - Prísť s dieťaťom na zápis dňa 12. apríla 2023. Na zápis musia prísť obaja zákonní zástupcoviaV prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov je potrebné priniesť splnomocnenie.

       

      Na zápis je potrebné priniesť: 

      - občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa,

      - prefotený rodný list dieťaťa - iba v prípade, že ste ho nenahrali ako prílohu k elektronickej prihláške,

      - splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov,

      - doklady z prípadného vyšetrenia dieťaťa v CPP,

      6 € na pracovné zošity pre prváka,

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ Sobotište z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z  matematiky - vyhlasuje na stredu 22.03. 2023 RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5. – 8. ročníka. Žiaci 1. – 4. ročníka sa učia podľa rozvrhu. ŠKD funguje v normálnom režime. Obed je  zabezpečený pre žiakov 1.-4. roč. a žiakov 9.ročníka.