• DEŇ ASTRONÓMIE

     • 17:30   Sledovanie slnečnej fotosféry a chromosféry

      18:00   Skrytý vesmír (Martina Sabová)

      18:20   Stroj na zázraky v podaní JWST (Marek Baňárek)

      18:50    Kde sú mimozemšťania? (Matúš Nečas)

      19:10 - 19:30   prestávka

      19:30    Zemská atmosféra - (ne)priateľ astronómov (Andrej Búran)

      19:50    Májová hviezdna obloha (Svetozár Štefeček)

      20:15 - 21:30   Sledovanie Venuše a Mesiaca

     • Vesmír očami detí

     • Tak ako každý rok aj tento sa naši talentovaní žiaci zapojili  do celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

      Na hodinách výtvarnej výchovy a výtvarného krúžku vytvorili naši žiaci nádherné práce. Fantázia a nápaditosť detí je nekonečná tak, ako sám vesmír.

      Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, kde boli ocenené naše šikovné žiačky:

      Miriam Kalková zo 4. ročníka a Veronika Kollárová zo 7. ročníka.

      Ocenené práce postupujú do celoslovenského kola. 

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • V piatok 31. marca 2023 sa uskutočnilo v Senici okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej prví traja žiaci z každej kategórie, ktorí boli úspešnými riešiteľmi v školskom kole, ktoré sa konalo online 23.11.2022.

      Úspešným riešiteľom GO v okresnom kole v jednotlivých kategóriách sa stal žiak (žiačka), ktorý(á) dosiahol(a) minimálne 65 bodov zo 100 bodov.

      Úspešným riešiteľom kategórii G sa stal Jakub Krajč z 5. ročníka, ktorý obsadil krásne 4. miesto a v najsilnejšej kategórii F sa stali úspešnými riešiteľmi Mojmír Šrámek a Laura Šrámková zo 7. ročníka, ktorí obsadili za sebou 7. a 8. miesto a postup do krajského kola im ubzikol o 3 body.

      Okresného kola GO sa zúčastnili aj naši ďalší nádejní olympionici - Matúš Pekár z 5. ročníka a Juraj Vizváry zo 4. ročníka, ktorý bol od ostatných súťažiacich znevýhodnený, kedže súťažil so staršími žiakmi.

      Nádejných reprezentantov za kategóriu E - Jakuba Richtu, Anetu Pekárovú a Patrika Černeka skolila choroba, takže sa okresného kola nezúčastnili.

      Všetkým súťažiacim a pripravujúcim sa  ĎAKUJEME za ochotu naučiť sa niečo navyše a  úspešným riešiteľom GRATULUJEME!