• Divadelné predstavenie

     • Mikulášsky deň 6. december si žiaci 1. A, 1. B a 2. triedy spríjemnili návštevou divadelného predstavenia Traja tučniaci v Divadle Jána Palárika v Trnave. S tromi kamarátmi tučniakmi prežili napínavý príbeh, v ktorom  tučniaci vďaka svojej hravosti, dôvtipu, sile kamarátstva, ale tiež schopnosti hrať na hudobné nástroje prežili aj potopu sveta. Domov sme sa vrátili s množstvom pekných divadelných zážitkov.

     • MIKULÁŠ

     • Mikuláš sa z okna díva, 

      mikulášskou hlavou kýva.

      Zima je tam vonku, zdá sa, 

      studená noc bude naša.

       

      Tak, ako po iné roky, aj tento sme sa v našej škole tešili na príchod Mikuláša. Deti čakali Mikuláša veselo, nedočkavo i s rešpektom. Dňa 5.12. nás Mikuláš navštívil spolu s pomocníkmi, anjelmi a čertami. Zastavili sa v každej triede a deti im povedali básničku alebo zaspievali pesničku. Mikuláš deťom nadelil sladké dobroty. 

      Deti z nižších ročníkov boli navečer na námestí privítať Mikuláša, peknou básničkou alebo pesničkou. Tento rok prišiel tak ako sa patrí, aj so snehom a mrazom, na koči, s čertami, anjelikmi a mikulášskou nádielkou 🎅

     • Výtvarná súťaž FARBY JESENE

     • Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy aj tento rok vytvárali krásne práce, z ktorých sme pár vybrali do súťaže organizovanej CVČ Beťárik Šaštín-Stráže. Ich podmienkou bolo, aby každá práca obsahovala aspoň jeden prírodný prvok. Kreativita bola ocenená u Veroniky Kollárovej z 8. ročníka, ktorá sa s „Jesennou vílou“ umiestnila vo svojej kategórii na 2. mieste.

      Tešíme sa z úspechu a gratulujeme!

     • CESTA DO VESMÍRU S POSÁDKOU 1.A

     • V piatok, dňa 24.11.2023, prebiehalo v 1.A integrované tematické vyučovanie.

      Bloková výučba prebiehala počas celého dopoludnia. Žiaci plnili rôzne tematické úlohy a aktivity, ktorými prepájali viac vzdelávacích oblastí: slovenský jazyk, matematiku, literatúru - čítanie s porozumením, etickú, environmentálnu výchovu, a tiež výtvarnú a hudobnú výchovu.

      Prváčikovia si hravou formou utvrdili získané vedomosti, naučili sa veľa zaujímavostí o vesmíre, o gravitácii a náročnej práci kozmonautov. Spoznali všetky planéty z našej slnečnej sústavy a ich povrch. Toto poznanie ich utvrdilo v tom, že naša planéta Zem, je z nich skutočne najkrajšia. Náučný príbeh zase rozvíjal u žiakov environmentálne cítenie a pripomenuli si, čo škodí a naopak prospieva našej Zemi. Spoločne sa naučili pieseň a ako pamiatku na túto špeciálnu výpravu si odniesli vyrobenú raketu, absolventský diplom a pekný zážitok.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Milí rodičia a žiaci!

      Dovoľujeme si Vás osloviť k zapojeniu sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, vďaka ktorému máme možnosť spoločne spájať generácie ľudí a vychovať uvedomelú mládež a v neposlednom rade priniesť veľa lásky a radosti neznámemu seniorovi.

      Spoločne vytvoríme krabičky plné lásky, budeme viesť deti k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci, kedy možno náš a Váš darček je ich jediným darčekom, žiaľ niekedy i tým posledným. Preto Vás srdečne pozývame zapojiť sa. Kto by sa chcel zapojiť, prosíme priniesť krabičky do 30.11.2023 do zborovne v našej škole.

      Ď A K U J E M E !

       

     • PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

     • Dňa 16.11.2023 žiaci 1. a 2. stupňa, počas prvých dvoch vyučovacích hodín, absolvovali prednášku od členov DHZ Sobotište: pána policajta Vladimíra Mešťánka a pána hasiča Petra Blanárika. Žiaci sa dozvedeli, ako sa zodpovedne a bezpečne správať ako účastníci cestnej premávky, či už v role chodca, ale aj ako cyklistu či kolobežkára. Naučili sa, z čoho sa skladá profesionálne policajné a hasičské vybavenie, a tiež ich špeciálny odev. Niektorí odvážlivci si ho mali možnosť aj vyskúšať. Žiaci si, okrem iného, pripomenuli aj dôležitosť reflexných prvkov na odeve. Ako pozornosť dostal každý žiak reflexný pásik. Ďakujeme ešte raz za venovaný čas a náučné informácie.

     • JESENNÁ VÝZDOBA ŠKOLY

     • Jesenná atmosféra je v plnom prúde, dôkazom sú aj diela našich šikovných malých aj väčších umelcov, ktorí ju zachytili a preniesli na výkres. Výtvarné práce z hodín výtvarnej výchovy i výtvarného krúžku skrášľujú priestory našej školy. Môžete vidieť množstvo techník, od zapúšťania farieb do mokrého podkladu, odtláčanie listov, cez koláž, prácu s temperovými, akvarelovými, voskovými či akrylovými farbami po monotypiu, kresbu či maľbu.

      No presvedčte sa sami, nemáme to šikovných žiakov?

     • SÚŤAŽ V ŠITÍ

     • Vážení rodičia a milí žiaci!

      Na našej škole sa začala SÚŤAŽ vo výrobe tašky, v recyklovaní, v šití, v háčkovaní TAŠKY, VAKU, TAŠTIČKY, CROSSBODY, …

      Podmienky a informácie o súťaži:

      - deti si môžu TAŠKU vyrobiť doma úplne novú z novej látky (možno budú potrebovať pomoc Vás – rodičov),

      - na našej škole sa bude 1x týždenne konať WORKSHOP, (tí žiaci, ktorí nemajú doma šijací stroj, budú môcť prísť -  nahlásia sa a budú v škole spoločne s pani učiteľkou, ktorá bude viesť workshop, vyrábať svoju tašku),

      - žiaci však môžu tašku aj recyklovať zo starého trička, z riflí, zo starej koženej bundy, z mikiny, …

      - súťaž bude prebiehať do konca januára 2024,

      - odmenou budú nákupné poukážky, 3 najlepšie za 1. stupeň a 3 najlepšie za 2. stupeň,

      - avšak každý za svoju aktivitu v podobe výrobku bude odmenený.

      Tešíme sa na Vaše krásne kreatívne výrobky!


       

     • Informatická súťaž iBOBOR

     • V dňoch 6.-10.11.2023 sa v škole uskutočnila informatická súťaž iBOBOR.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťaže sa zúčastnilo celkovo 37 žiakov.

      V kategórii Drobec boli z 11 súťažiacich 4 úspešní riešitelia: S. Zelenáková, N. Jastrábová, I.Hudec, D. Sládková.

      V kategórii Bobrík bolo z 10 súťažiacich 6 úspešných riešiteľov: K. Ivanová, S. Danihelová, L. Jastráb, L. Orgoníková, M. Babiaková, P. Zajac.

      V kategórii Benjamín bolo 8 súťažiacich.

      V kategórii Kadet bolo z 8 súťažiacich 6 úspešných riešiteľov: K. Černeková, S. Mizeráková, D. Zajac, L. Kaňová, V. Kollárová, L. Šrámková.


      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

     • Náučný koncert

     • V piatok dňa 10. 11. sa konal v našej škole náučný koncert s témou ľudové hudobné nástroje. Koncert bol zameraný na prezentáciu ľudových hudobných nástrojov v postupnom vývoji. Koncertom nás sprevádzal profesionálny hudobník, multiinštrumentalista Matej Beňo. V priebehu koncertu nám predviedol svoje zázračné schopnosti v ovládaní viacerých hudobných nástrojov: rôzne druhy píšťal od koncovky po fujaru, citara, gajdy, husle, akordeón, drumbľa, ozembuch, trúbka. Vypočuli sme si viacero ľudových piesní, niektorí si vyskúšali ľudové tance, hru na ozembuchu, všetci si spoločne a s veľkým nadšením zaspievali známe pesničky. Koncert mal veľký úspech a deti odchádzali nielen s množstvom nových poznatkov, ale aj s výbornou náladou.

     • Jabĺčkový deň

     • Dňa 25.10.2023 si v triedach 1.A, 1.B a v triede 2. ročníka pripravili triedne učiteľky pre žiakov „Jabĺčkový deň“, ktorý bol zameraný na výchovno-vzdelávacie aktivity, spojené s konzumáciou jabĺk a jablkových výrobkov. Ochutnávka mala veľký úspech, ale nezaostávali ani ostatné aktivity: výtvarné práce, čítanie s porozumením, pracovné listy s jablkovou tematikou, výroba knižky o jablku a tiež súťaže a práca v skupinách. Naším cieľom bolo podporiť zdravý životný štýl, pripomenúť si Deň pôvodných odrôd jabĺk (21. október) a taktiež aj učiť sa pre radosť a život.

     • Lampiónový sprievod

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Únia žien v Sobotišti vám oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa dnes (27.10.2023) lampiónový sprievod ruší.

      Náhradný termín je 3.11.2023 (piatok) o 17:00 hod.

      Únia žien

     • ĎAKUJEME!

     • Počas letných prázdnin prebiehala na budove školy rekonštrukcia hlavného vchodu do budovy školy a potrebná bola aj prerábka učebne prírodovedných predmetov na triedu, v ktorej bola vymenená nevyhovujúca podlaha.  

      Radi by sme poďakovali za ochotu a pomoc viacerým rodičom a priateľom školy, ktorí sa pridali k našim pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a vo svojom voľnom čase pomohli .

      VEĽKÉ VĎAKA patrí rodinám Zelenkovej, Eliášovej, Šrámkovej, Krčkovej, Čederlovej, Kuchtovej, pracovníkom Obecného úradu Sobotište a pánovi Alojzovi Jelínkovi.

     • Vzdelávacie poukazy - ponuka krúžkov na šk. rok 2023/2024

     • Čo je vzdelávací poukaz?

      Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávania školskými zariadeniami (krúžky) v hodnote 32 eur (3,2 eur mesačne). Tieto poukazy sú vydávané každému žiakovi.

      Poukaz je možné použiť u akéhokoľvek poskytovateľa záujmového vzdelávania, ktorý organizuje pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah činností je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov.

      Aj tento šk. rok si pre žiakov pani učiteľky a rodičia pripravili ponuku krúžkov, ktoré budú fungovať na našej škole.

      Takže milí žiaci, neváhajte a zapojte sa!

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 4. 9. 2023 o 8:30 hod. začíname nový školský rok 2023/24. 

      - žiaci 2.-9. ročníka - 8:15 - 8:30 hod. prídu hlavným vchodom s prezuvkami

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy a po slávnostnom otvorení školského roka       odchádzajú spoločne s triednou učiteľkou do triedy. Je potrebné priniesť si aktovku, nakoľko si žiaci prevezmú predpisové zošity a učebnice.

      - v prípade nepriaznivého počasia slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024 bude prebiehať na chodbe školy

       

      Dôležité informácie!

      - ak máte záujem o stravovanie dieťaťa, treba vyplniť zápisný lístok na stravovanie elektronicky, ktorý nájdete po prihlásení v aplikácii EduPage. Postup - po rozkliknutí okienka žiadosti/vyhlásenia, kliknete vpravo dole na zelené okienko pridať žiadosť/vyhlásenie, vyberiete z jednej ponuky (Zápisný lístok na stravovanie), vyplníte a podáte žiadosť

      - každý žiak si prinesie 1euro ako zálohu na čip, ktorý bude slúžiť pri pípaní v dochádzkovom systéme a obedov (rodičia budú mať prehľad o príchode dieťaťa do školy, príp. jeho odchode a prevzatí obeda)

      - od začiatku šk. roka začíname elektronickou triednou knihou, vďaka ktorej rodičia i žiaci budú dostávať notifikácie o preberanom učive a zadaných domácich úlohách každý deň

       

       

     • Dôležité zmeny v školskej jedálni

     • Dôležité zmeny – neprehliadnite, prosím

      • je potrebné, aby si žiaci priniesli na prvý školský deň (4. 9.) do školy 1 €, viď. nižšie
      • pre vrátenie preplatkov za minulé školské roky je nutné v EduPage vyplniť IBAN, viď. nižšie

      Vážení rodičia,

      v nastávajúcom školskom roku 2023/2024 škola prechádza na nový jedálny systém, ktorý je súčasťou EduPage. Časť tejto funkcie ste si mohli vyskúšať už v máji a júni ako prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.

      Od septembra na tento systém nabiehame naplno.

      Výdaj a úhrada stravy

      • každý sa žiak dostane čipovú kľúčenku, s ktorou si budú žiaci pípať pri výdaji stravy (rodičovi sa ukáže, či si žiak stravu vyzdvihol)
      • čip dostane každý žiak, záloha za jeden čip je 1 € (je potrebné aby si žiaci zálohu priniesli 4. septembra)
      • v EduPage na záložke Platby nájdete aktuálnu výšku vašich preplatkov/nedoplatkov za stravu z minulých rokov
      • každému žiakovi bude pridelený variabilný symbol, ktorý budete používať pri úhrade poplatkov (zálohy stravy, ŠKD, ZRPŠ) - presné pokyny ako si nastaviť trvalé príkazy v banke dostanete v EduPage správe koncom augusta a žiaci dostanú pokyny ešte vytlačené na začiatku školského roka.

      Preplatky

      Pre účely vrátenia preplatkov za stravu z minulých rokov je nutné mať správne vyplnený IBAN v EduPage platbách.

      Postup zadávania IBANu – prihlásenie na EduPage na počítači (nedá sa v mobilnej aplikácii) – kliknite na modul Komunikácia -> Platby -> Nastavenie platieb -> vyplníte formulár.