• GAZDOVSKÝ DVOR TURÁ LÚKA

     • Dňa 13. 9. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie do Gazdovského dvora v Turej
      Lúke, ktorý prezentuje tradičné formy života a bývania v myjavskom regióne. Tento deň bol
      venovaný vareniu slivkového lekváru. Deti boli oboznámené s postupom práce a následne si
      všetko vyskúšali: prípravu sliviek, miešanie lekváru a na záver všetci ochutnali chlebík so
      slivkovým lekvárom a bylinkovým čajom. Všetci sa zabavili pri tradičných ľudových
      tancoch, naučili sa nové pesničky. Krásne prostredie, milé sprievodkyne, zaujímavosti zo
      života predkov nášho regiónu sú pre nás vždy veľkým prínosom.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 5. 9. 2021 o 9:00 hod. začíname nový školský rok 2022/23. 

      Základné informácie:   

      - žiaci 2.-9. ročníka - 8:45 - 9:00 hod. prídu hlavným vchodom s prezuvkami

      - rodičia žiakov 2. - 9. ročníka do budovy školy nevstupujú

      - pri vstupe do budovy školy žiak nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. 

      vyhlásenie o bezpríznakovosti prinesie každý žiak vypísané (Microsoft Word - Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (minedu.sk), prípadne odoslané elektronicky cez Edupage (Edupage - štart - žiadosti/vyhlásenia - pridať žiadosť/vyhlásenie - písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti platné od 15.8.2022 - vybrať dátum - podať žiadosť/vyhlásenie)

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy a po slávnostnom otvorení školského roka       odchádzajú spoločne s triednou učiteľkou do triedy. Je potrebné priniesť si aktovku, nakoľko si žiaci prevezmú predpisové zošity a učebnice.

      Tlačivá o bezpríznakovosti nájdete aj na Edupage - O škole - Dokumenty na stiahnutie - Potvrdenie o bezpríznakovosti​​​​​​

      Návod na poslanie ,,Vyhlásenia o bezpríznakovosti" nájedete na linku:

     • ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023

     • Cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva:

      - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      - rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). 

      - na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

       

     • Olympijský deň – 27.6.2022 – 3. trieda

     • Všetci tretiaci sa aktívne zapojili a bojovali až do konca súťaže.

      Chlapci:

      1. Miesto – Eliáš Šrámek
      2. Miesto – Patrik Zajac
      3. Miesto  - Oliver Schultz

      Dievčatá:

      1. Miesto – Katka Ivanová
      2. Miesto – Sandrika Danihelová
      3. Miesto – Mirka Kalková

      Timejka Šrámková – získala olympijskú šiltovku

      Gratulujeme

     • Školský výlet 15.6.2022 – Kopčany, Skalica - Zlatnícka dolina

     • Žiaci 3. ročníka boli počas školského výletu navštíviť Cisársky žrebčín v Kopčanoch, pokračovali filmovým predstavením Tvojazem v Cinemax Skalica, nasledovala návšteva Skalického salaša a na záver výletu si ešte zašportovali v Tarzáni na lanovej dráhe.

     • Múzeum Senica, výchovný koncert

     • 28.6.2022 – žiaci tretieho ročníka boli na tanečnom koncerte žiakov ZUŠ Senica a tanečnej skupiny SCREAM v KD Senica, kde účinkovali aj ich kamaráti zo školy. Po vystúpení si boli pozrieť múzeum Senica, bývalý letohrádok Sokolovňa. Plní zážitkov a nadšenia prežili ďalší krásny deň.  

     • Minifarma Lubina

     • Koncoročný výlet prvákov a druhákov na Minifarmu v obci Lubina bude bezpochyby patriť k nezabudnuteľným zážitkom našich žiakov. Farma je unikátna svojím obsahom, ale i tým, že deti tu môžu prísť do priameho kontaktu so zvieratami bez klietok a zábran.Všetci sme si výlet užili, po prehliadke zvieratiek sme sa zabavili aj na ihrisku a vydarilo sa nám krásne počasie.

     • Plavecký výcvik žiakov 1.-3.ročníka

     • V dňoch  19. – 23. júna  2022  žiaci 1. – 3. ročníka absolvovali plavecký výcvik v plavárni v Senici v rozsahu piatich dvojhodinových výcvikov. Začiatočníci si osvojovali základné plavecké prvky. Mnohí spočiatku museli prekonávať strach z vody a oboznámiť sa s novým prostredím. Učili sa ponárať, splývať, skákať do vody, plávať. Tieto deti tvorili 3 skupiny. Pokročilí plavci v jednej skupine si zdokonaľovali pod vedením plavčíkov svoje plavecké zručnosti a vytrvalosť. Plavecký výcvik sme zakončili tradičnou súťažou. Na stupeň víťazov sa postavilo 12 žiakov zo štyroch plaveckých skupín. Všetkých 49 účastníkov tohtoročného plávania malo radosť z diplomov a medailí, ktoré im budú pripomínať všetko, čo sa naučili.

     • Olympijský odznak všestrannosti pre mladých ako malé olympijské hry 23.6. – 24.6.2022

     • V Olympijskom tréningovom centre x-bionicsphere v Šamoríne najlepší jednotlivci a kolektívy bojovali počas štvrtka a piatka vo finále Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV). Postup do celoštátneho finále projektu Olympijský odznak všestrannosti si vybojovali najlepšie družstvo a po traja najlepší chlapci a dievčatá z každého kraja. Do finále sa v tomto školskom roku prebojovali žiaci zo 43 škôl.

      Žiaci 6.ročníka ZŠ Sobotište sa zapojili do súťaže a po úspešnom školskom a okresnom kole postúpili do krajského kola.

      V krajskom kole bojovali žiaci Nela Habová, Lucia Kaňová, Anna Vachulová, Kristián Petrák a Marek Michael Kružík. Krajské kolo sa uskutočnilo 26. apríla 2022. Postupujúcou žiačkou do celoslovenského finále OLOV za Trnavský kraj bola Lucka Kaňová, ktorá získala 1. miesto.

      Žiaci v celoslovenskom kole bojovali v disciplínach - 50m v plávaní, AquaticNinja dráha, OLOV a prekážkový beh. Boli hodnotení v každej z týchto disciplín. Lucka získala 1. miesto v disciplíne OLOV, čo je jadro súťaže a celkovo po sčítaní bodov je 5. najlepšia žiacka v Olympijskom odznaku všestrannosti na Slovensku. Lucka gratulujeme a ďakujeme za krásny športový zážitok.

     • Návšteva divadelného predstavenia

     • Dňa 10.júna sa žiakom 7., 8. a 9. ročníka po dlhej prestávke, keď nebolo možné navštevovať kultúrne podujatia, podarilo dostať do Slovenského národného divadla v Bratislave a vidieť večerné predstavenie od W.Shakespeara Skrotenie zlej ženy. Bolo to jedno z posledných uvedení tejto úspešnej komédie s vynikajúcim hereckým obsadením.

     • 3-dňový školský výlet v Demänovskej doline

     • V dňoch 22. – 24. mája sa žiaci 9.ročníka vlakom vybrali na výlet do Demänovskej doliny. Bohužiaľ, kvôli odstávke lanoviek sa im nepodarilo pozrieť sa na Chopok, tretí najvyšší vrch Nízkych Tatier , ale prešli sa okolo Vrbického plesa, na druhý deň zvládli turistiku na rozhľadňu na Ostredku, odkiaľ si pozreli krásnu nízkotatranskú panorámu, a pokračovali aj k pamätníku SNP a symbolickému cintorínu obetí Nízkych Tatier. Okrem turistiky navštívili aj svet optických klamov – galériu Ilusia v Liptovskom Mikuláši. Snáď si odniesli pekné zážitky a budú mať na čo spomínať.

     • Výlet do ZOO vo VIEDNI

     • V rámci projektu cezhraničnej spolupráce BIG_ling SK-AT, v ktorom hlavnými partnermi sú Mesto Senica a Úrad dolnorakúskej krajinskej vlády a do ktorého je zapojená aj naša škola, malo 41 žiakov našej školy možnosť navštíviť dňa 16.6.2022 najstaršiu zoologickú záhradu na svete - ZOO Viedeň pri zámku Schönbrunn. Žiaci si počas exkurzie mohli pozrieť množstvo rôznych druhov zvierat  v ZOO, vyskúšať si svoje schopnosti v orientácii sa podľa mapy či vyskúšať svoje jazykové schopnosti pri nákupe suveníru či občerstvenia. Zvládli to veľmi dobre. Zároveň si mohli pozrieť záhrady a okolie zámku Schönbrunn (bývalého letného sídla Habsburgovcov), či odfotiť sa so živou sochou. Veríme, že sa výlet deťom páčil a motivoval ich k ďalšiemu učeniu sa cudzích jazykov.

     • Súťaž ENGLISHSTAR

     • Dňa 5.5. 2022 sa na našej škole uskutočnila medzinárodná jazyková súťaž ENGLISHSTAR, do ktorej sa zapojilo 21 žiakov 3. – 9. ročníka. Cieľom súťaže bolo spropagovať a spopularizovať anglický jazyk. V súťaži si žiaci mohli porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi  z iných škôl a reprezentovať našu školu.

      Všetci zúčastnení žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky. Najúspešnejší boli s 98% úspešnosťou:

      Tatiana Rechtoríková ( 8. ročník), Anna Vachulová (6. ročník), Veronika Kollárová (6. ročník) a Matúš Pekár (4.ročník).

      Vyše 90 % úspešnosť mali aj Juraj Vizváry (97%), Laura Šrámková (96%), Boris Rechtorík (95%), Samuel Štefeček (95%), Nina Dobrucká (93%), Marek Kružík (93%), Sarah Mizeráková (93%) a Michaela Ivanová (92%).

      Všetci súťažiaci získali diplom a malý darček. ĎAKUJEME zúčastneným žiakom za účasť v súťaži  a GRATULUJEME  k dosiahnutým výsledkom.

      Zároveň reklamný partner značky FUSAKLE poskytol ako odmenu za účasť v tohtoročnej súťaži zľavu 30% na všetok sortiment (okrem kolekcie Pomoc Ukrajine, kolekcie Pomáham a už zľavnený sortiment). Zľava je určená nielen pre súťažiacich, ale je pre všetkých žiakov a učiteľov školy. Zľavový kód si môžte vyžiadať cez správu na Edupage u vyučujúcej Eleny Zelenákovej. Uplatniť ho môžete až do 31.12. 2022. Celý sortiment značky Fusakle nájdete na www.fusakle.sk.