• Čo vieš o hviezdach?

     • Gratulujeme našim žiakom k výbornému umiestneniu, ktorí sa zúčastnili krajského kola súťaže ČVOH.

      I. kategória: 

      1.miesto Samko Štefeček 

      3. miesto Miška Ivanová 

      II. kategória: 

      1. miesto Marek Baňárek 

      Všetci traja postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční tento rok 14.6. (I.kategória) a 15.6. (II. kategória) v Prešove. 

      Ďakujeme všetkým trom za úspešnú reprezentáciu školy, a zároveň aj manželom Štefečkovcom, ktorí ich na túto súťaž pripravovali.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Termín veľkonočných prázdnin je od 14. apríla 2022 do 19. apríla 2022. Žiaci nastúpia do školy 20. apríla 2022 t.j. streda.

     • Riaditeľské voľno - 6. apríla 2022 (streda)

     • Z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka z SLJ a M - Monitor 9 podľa ustanovenia § 150 ods. 5 školského zákona, riaditeľka školy vyhlasuje:

           na stredu 6. 4. 2022 pre žiakov 4. - 8. ročníka  RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

      Žiaci 1. - 3. ročníka budú mať zabezpečenú náhradnú činnosť, žiaci 9. ročníka majú povinné testovanie.

      Žiaci 4. - 8. ročníka budú automaticky odhlásení z obeda.

     • Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva

     • Dňa 25. marca 2022 sa zúčastnili Biblickej olympiády seniorálneho kola Adelka Režnáková 3. roč., Andrej Barčák 4. roč., Martina Černeková, Nikolas Matúš, Juraj Morávek 5. roč, ktorých pripravovala p. farárka Sedláčková.

      Na celoslovenské kolo úspešne postúpili:

      Adelka Režnáková, ktorá v seniorálnom kole získala 2. miesto.

      Nikolas Matúš, ktorý v seniorálnom kole získal 3. miesto 

      Martina Černeková,ktorá v seniorálnom kole získala 4. miesto

      Tretie od štvrtého miesta delilo iba 0,10 boda. a tretie od druhého miesta delilo 0,5 boda. 

      Postupujúcim gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. 

      Po absolvovaní olympiády sme si vychutnávali pobyt v prírode pri objavovaní Senice. Po návrate z výletu sme sa občerstvili chutnou pizzou. 

     • ZÁPIS do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo ZŠ Sobotište oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať v dvoch fázach.

      1. fáza – elektronická prihláška

      Zápis sa v prvej fáze uskutoční elektronickou formou vyplnením prihlášky. Elektronickú prihlášku môžu rodičia vyplniť výlučne v termínoch 23.3. - 12. 4. 2022.

      (Nie je potrebné, aby rodičia navštívili základnú školu.)

      Elektronickú prihlášku vyplní zákonný zástupca aj v tom prípade, ak:

      • dieťa malo odklad povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022,
      • bude žiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole / bývalý odklad/ v školskom roku 2022/2023,
      • pôjde o dieťa cudzinca,
      • pôjde o dieťa, ktoré si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, pretože jeho rodičia majú v zahraničí pracovné povinnosti.

      2. fáza – overovanie údajov

      V druhej fáze  prebehne overenie údajov  poskytnutých zákonnými zástupcami.

      (Je potrebné prísť aj s dieťaťom)

      Termín: 13. 4. 2022 (t.j. streda) v čase od 13,00 – do 17,00.

     • IQ olympiáda

     • S nadšením Vám oznamujeme, že registrácia do 11. ročníka súťaže IQ olympiáda je spustená! Súťaž je celoslovenská, pre všetkých žiakov ZADARMO a môžu získať skvelé hodnotné ceny (elektronika, spoločenské hry, knihy a iné). Zapojiť sa môžu všetci žiaci 2. stupňa ZŠ alebo prímy až kvarty osemročných gymnázií. Súťaž skúma vrodené inteligenčné schopnosti žiakov, a teda nie je zameraná na naučené vedomosti. V minulom ročníku sa do súťaže zapojilo 9 222 žiakov z 824 škôl z celého Slovenska. Registrácia žiakov prebieha do 31.03.2022 na www.iqolympiada.sk. Školské kolo bude na webe spustené v termíne 04.04.2022 - 12.04.2022. Bude trvať 30 minút a žiaci môžu toto kolo absolvovať kdekoľvek a kedykoľvek počas súťažného týždňa. Regionálne kolo ZÁPAD sa bude konať v Trnave 10.05.2022. A finále bude vo veľkolepých priestoroch jedného zo slovenských hradov a to dňa 30.05.2022. Bližšie informácie sa môžete dočítať tu: https://iqolympiada.sk/?p=61

     • Jarné prázdniny

     • V termíne od 28. februára do 4. marca 2022 majú žiaci jarné prázdniny.

      Do školy nastúpia v pondelok 7. marca 2022. 

      Prajeme príjemné prežitie prázdnin bez úrazov a chorôb.

     • Olympiáda vo Francúzskom jazyku

     • Dňa 15.2.2022 nás reprezentoval v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku žiak 5. ročníka ALEXANDER PUKANČÍK (kategória 1A), ktorý získal 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola.

      GRATULUJEME a DRŽÍME PALCE v ďalšom kole!

     • Olympiáda v Anglickom jazyku

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval v kategórii 1B BORIS RECHTORÍK (9. ročník). Umiestnil sa na 1. mieste a postúpil do krajského kola. To sa uskutočnilo 8.2.2022. Boris bol úspešným riešiteľom a umiestnil sa na 5. mieste.

      GRATULUJEME a ĎAKUJEME za úspešnú reperezentáciu školy!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • Vo štvrtok 17. februára 2022 sa uskutočnilo na našej škole online okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej prví traja žiaci z každej kategórie, ktorí boli úspešnými riešiteľmi v školskom kole.

      Úspešným riešiteľom GO v okresnom kole v jednotlivých kategóriách sa stal žiak (žiačka), ktorý(á) dosiahol(a) minimálne 65 bodov zo 100 bodov.

      Úspešní riešitelia:

      - kategória G - Michaela Ivanová a Tobiáš Šrámek

      - kategória F - Mojmír Šrámek, Laura Šrámková a Aneta Pekárová

      - kategória E - Jakub Richta, Petra Čobrdová a Tomáš Chalupa

      Všetkým súťažiacim ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu školy a GRATULUJEME!

     • 2% zo zaplatenej dane

     • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dvomi percentami zo zaplatenej dane. Pomáhate takto zveľadiť

      našu školu. 

      V minulom roku boli získané finančné prostriedky použité na nákup kníh a pracovných zošitov,

      pomôcok pre 1. stupeň, darčekov k MDD, sladkostí na Mikuláša a odmien pre žiakov reprezentujúcich 

      našu školu.

      ĎAKUJEME !

      Potrebné tlačivo nájdete na linku:

      https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2021/2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf

      Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva:

      IČO - 173196170931

      Obchodné meno - Rodičovské združenie pri Základnej škole Sobotište

     • OBCHODNÁ AKADÉMIA SENICA

     • Rodičia a žiaci deviateho a ôsmeho ročníka môžu nájsť informácie o OA Senica na linku:

       https://oasenica.edupage.org/a/rozhodujes-sa-kam-na-strednu

      Ôsmaci sa môžu prihlásiť  na odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku, deviataci na klasickú obchodnú akadémiu i na bilingválne štúdium.

      V prípade priaznivej epidemiologickej situácie príde p. riaditeľka školu predstaviť osobne.

     • Informácia k novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov

     • Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám

      1. Dopĺňajú sa klinické príznaky COVID-19, pri výskyte ktorých je nutné izolovať sa od ostatných a kontaktovať ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup

      Medzi klinické príznaky COVID-19 sa po novom zaraďujú:

      • zvýšená telesná teplota nad 37°C, 
      • kašeľ, 
      • nočné potenie, 
      • únava, 
      • bolesti hrdla, bolesti hlavy, 
      • dýchavičnosť, 
      • strata chuti alebo strata čuchu, 
      • črevné a zažívacie problémy, 
      • pocit upchatého nosa

      2. Skracuje sa dĺžka domácej izolácie pozitívnej osoby z 10 na 5 dní

      • Domáca izolácia bude trvať 5 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u pozitívnej osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť 
      • Izolácia pozitívnej osoby sa týka aj tých, ktorí sú zaočkovaní alebo COVID-19 prekonali.
      • Po ukončení domácej izolácie musí osoba, ak je staršia ako 6 rokov, nosiť na verejnosti 5 dní respirátor FFP2 (a to aj v exteriéri, ak je od inej osoby vzdialená viac ako 2 metre); deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško
      • Ak sa počas posledných 24 hodín z času päťdňovej izolácie vyskytli u osoby klinické príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť, izoláciu ukončuje jej ošetrujúci lekár. 

      3. Skracuje sa dĺžka domácej karantény úzkeho kontaktu

      1. Bude trvať 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín u osoby nevyskytli príznaky znemožňujúce pracovnú činnosť. 
      2. Vykonanie RT- PCR testu na 5. deň už nebude potrebné pri každom úzkom kontakte. O vykonaní testu na COVID-19 najskôr na piaty deň po úzkom kontakte rozhodne ošetrujúci lekár.
      3. Po ukončení času karantény je osoba staršia ako 6 rokov povinná mať na verejnosti po obdobie 5 dní prekryté dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk; deti v školách a školských zariadeniach môžu nosiť aj rúško.
      4. Ak sa počas 5-dňovej karantény vyskytnú u osoby príznaky ochorenia, o ďalšom postupe rozhodne všeobecný lekár.
     • Prezenčné vzdelávanie od 10. januára ...

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v pondelok 10. januára. Od tohto termínu sa zároveň budeme opäť riadiť Školským semaforom. Škola sa plošne zatvárať nebude. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie môže spraviť len regionálny hygienik. Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. 

      Pri nástupe žiakov do školy v pondelok je povinnosťou každého zákonného zástupcu žiaka, aby:

      - odovzdal "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" (v papierovej forme alebo cez aplikáciu Edupage)

      - žiak mal prekryté horné dýchacie cesty rúškom 

      - v prípade obdržania AG-testov, vykonať test a jeho výsledok poslať cez aplikáciu Edupage

      Celá škola sa bude riadiť rozvrhom hodín platným od 1.11.2021.

     • OZNAM

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal rozhodnutie, v ktorom s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje prezenčné školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni. Vyučovanie bude prebiehať online cez aplikáciu ZOOM, prípadne učitelia budú komunikovať cez stránky Bezkriedy alebo Edupage. Upravené rozvrhy hodín pre dištančné vzdelávanie oznámili triedni učitelia žiakom. Dištančné vzdelávanie je povinné! Ospravedlniť žiaka môže iba zákonný zástupca.

      Prvý stupeň pokračuje v prezenčnom vzdelávaní s nezmeneným rozvrhom. Strava bude pre nich naďalej poskytovaná ŠJ. V prevádzke bude aj ŠKD.

     • Žiaci 1.A a 1.B v Habánskom mlyne v Sobotišti

     • Naši najmladší  žiaci sa s radosťou učia nielen čítať, písať a počítať, ale objavujú aj zaujímavé miesta vo svojej obci. Navštívili Habánsky mlyn, spoznali veľa zaujímavostí o tejto vzácnej historickej pamiatke.