• Geografická olympiáda - online

     • V stredu 24.11.2021 sa konalo online formou školské kolo Geografickej olympiády. Žiaci riešili online test na počítačoch v škole alebo doma. Všetci zúčastnení žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi. Prví traja riešitelia z každej kategórie s najvyšším počtom bodov postupujú do okresného kola GO, ktoré by sa malo uskutočniť 17. februára 2022.

      Výsledková listina:

      Kategória G (5. ročník): 1. miesto - Michaela Ivanová

                                             2. miesto - Radoslav Jankových

                                             3. miesto - Tobiáš Šrámek

                                             ostatní súťažiaci - Boris Tomek a Alexander Pukančík

      Kategória F (6. - 7. ročník): 1. miesto - Aneta Pekárová

                                                   2. miesto - Laura Šrámková

                                                   3. miesto - Mojmír Šrámek

                                                   ostatní súťažiaci - Tereza Krajčová a Kristián Mareček

      Kategória E (8. a 9. ročník): 1. miesto - Petra Čobrdová

                                                    2. miesto - Tomáš Chalupa

                                                    3. miesto - Jakub Richta

                                                    ostatní súťažiaci - Marek Baňárek

      Všetkým súťažiacim ĎAKUJEME za účasť a snahu sa naučiť niečo navyše. Postupujúcim do okresného kola držíme palce a želáme veľa elánu pri príprave.                            

       

     • POZOR - zmeny v školskom semafore od 26.11.2021

     • Na základe vyhlášky hlavného hygienika žiaci majú povinnosť prekrytia dýchacích ciest rúškom počas celého vyučovania.

      Bezpríznakovosť Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma! Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      Domáce samotestovanie - Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúča sa v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy):

      - každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Ich použitie je povinný hlásiť škole cez aplikáciu Edupage v časti Žiadosti/vyhlásenia.

      V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

      1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.

      2. Rodič telefonicky kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.

      3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam. 

     • Návšteva prvákov v Obecnej knižnici v Sobotišti

     • Ani tento školský rok nevynechali prváčikovia  návštevu knižnice. Vypočuli si niekoľko  krásnych detských rozprávok, všetci sa tešili z množstva kníh, ktoré si tu mohli popozerať.  O niekoľko mesiacov si obľúbené knihy budú čítať sami. Ďakujeme vedúcej knižnice pani Mrázkovej za príjemne strávené chvíle. 

      tr. učiteľky Mgr. Slováková, Mgr. Pavlovičová

     • Súťaž iBobor

     • iBobor je informatická súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch používanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťaže sa mohol zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka.

      Súťažné kategórie:

      Drobci: 2. - 3. ročník ZŠ

      Bobríci: 4. - 5. ročník ZŠ

      Benjamíni: 6. - 7. ročník ZŠ, príma a sekunda osemročného gymnázia

      Kadeti: 8. - 9. ročník ZŠ, tercia  a kvarta osemročného gymnázia

      Vo vyhlásenom súťažnom dni a čase sa mohli žiaci prihlásiť do súťažného systému iBobor svojim kódom a vyplniť on-line súťažný test. Každý žiak pracoval samostatne na počítači v škole.

      V školskom roku 2021/2022 sa v našej škole do súťaže zapojilo 14 žiakov.

      Úspešnou riešiteľkou v kategórii Bobrík bola Michaela Ivanová z 5. ročníka s percentilom 82,19%. V kategórii Benjamín boli úspešné žiačky 6. ročníka Laura Šrámková s percentilom 89,64%, Anna Vachulová s 80,2% a Veronika Kollárová s 73,8%. Z najstarších žiakov z kategŕie kadet boli úspešné deviatačky Petra Čobrdová s percentilom 99,46% a Katarína Černáková s 87,8%.

      Úspešným riešiteľkám srdečne blahoželáme!

      Mgr. Peter Kovačič, koordinátor súťaže

     • ŠARKANIÁDA - Jeseň v našej škole

     • V mesiaci október prebehla v našej škole súťaž o najkrajšieho šarkana „ŠARKANIÁDA“.  Deti vytvorili šarkanov podľa vlastnej fantázie a z rôznych materiálov.  Tri najkrajšie šarkany vybrané hlasovaním všetkých žiakov a zamestnancov školy boli ohodnotené diplomami  a vecnými cenami. Všetci zúčastnení si odniesli pochvalný list a malú sladkú odmenu.

      Prvé miesto získala žiačka 5. ročníka Daniela Šrámková, na druhom mieste bola spoločná práca žiakov 7. ročníka a z tretieho miesta sa tešil žiak 3. ročníka Oliver Schultz.

      Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom za ich snahu a krásne výrobky.

     • Zvieratká našich lesov

     • Naše žiačky na hodinách výtvarného krúžku s radosťou a usilovnosťou pracovali na výtvarných dielach na súťaž Zvieratá v našich lesoch 2021. Ich šikovnosť a kreativita zožali úspech v podobe ocenení ich prác.

      V 2. kategórii (1. až 4. ročník ZŠ) bola ocenená Miriamka Kalková. 

      V 3. kategórii (5. až 9. ročník ZŠ) bola ocenená Miška Ivanová.

      Sme radi, že deti sa zaujímajú i o tematiku prírody a v nej žijúcich zvierat. Všetky dievčatá vytvorili krásne práce. Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Dopravné

     • Oznamujeme rodičom dochádzajúcich žiakov, že dopravné bude vyplácané až po prísune financií z ministerstva.

     • Rodič ľavou zadnou

     • Na školu prišla ponuka pre rodičov na vzdelávanie formou webinárov v novembria, ktoré budú prebiehať od 19:00 do 21:00. 

      Webináre v novembri:

      • 09.11. Čo spraviť, keď ma moje dieťa neposlúcha? - 15 €,
      • 16.11. Hry na zlepšenie pamäti - 15 €,
      • 24.11. Detská kresba - 16 €,
      • 30.11. Ako deťom prospešne nastaviť pravidlá pri používaní médií - 15 €.

      Viac info nájdete na:  https://rodiclavouzadnou.sk/

     • Nosenie rúšok v ZŠ od pondelka 4.10.2021

     • Žiaci na základných školách nemusia od pondelka 4.10.2021 nosiť rúška počas vyučovania v triedach. Vyplýva to z vyhlášky č. 250/2011 Úradu verejného zdravotníctva.  

      Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu, teda napríklad na chodbe, v šatni či na toaletách. V prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

      ÚVZ nosenie rúška u detí aj naďalej odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie proti koronavírusu, ako aj ďalším respiračným ochoreniam. 

     • Domáce samotestovanie

     • Milí rodičia!

      Chceli by sme Vás informovať, že v týchto dňoch bolo spustené 3. kolo distribúcie samotestov. 

      Prostredníctvom Edupage máte možnosť vyjadriť svoj záujem, resp. nezáujem o domáce AG samotesty.

      Distribuovať sa bude len 5 ks samotestov na žiaka a máme pokyn nedistribuovať ďalšie testy žiakom, ktorí už dostali 25 kusov v 1. kole distribúcie. 

      Musíme apelovať na rodičov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby nás informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania prostredníctvom aplikácie v Edupage (úvod - COVID testovanie - klik podľa pokynov).

      Distribúcia ďalších samotestov závisí od toho, ako nám budete vykazovať ich použitie.

      Ďakujeme

     • Laci Strike & Street Dance Academy napísali:

     • Po veľkom úspechu nášho predošlého ZOOM kurzu tanečných tréningov s Lacim Strikeom a lektormi zo Street Dance Academy je náš ďalší online tanečný kurz už v plnom prúde. Aj tentokrát organizujeme online tanečné otvorené tréningy s Lacim Strikeom, ktoré sú pre všetky deti od 6 rokov zdarma. Tieto tréningy mali množstvo pozitívnych ohlasov, a preto by sme Vám aj Vašim žiakom radi poskytli možnosť zúčastniť sa týchto tréningov zdarma už v piatok 1.10. 2021. 

      Ďalšie bezplatné otvorené tréningy hip hop-u s Lacim Strikeom sa uskutočnia v piatok 1. októbra prostredníctvom aplikácie ZOOM, v nasledovných časoch:

      17:00 - detská skupina (6-9 rokov)

      18:00 - teen skupina (10-15 rokov)

      Pozývame všetky tancuchtivé deti od 6 rokov, ktoré si chcú zatancovať s Lacim, skúsiť niečo nové, alebo si len spríjemniť piatkový večer veselou aktivitou. 

      Zároveň by sme chceli pozvať všetky deti, ale aj dospelých, ktorí sa radi bavia na veľmi obľúbenú ZOOM párty. ZOOM párty sa uskutoční v piatok 1.10. 2021 o 19:00 a môžu sa na ňu pripojiť všetci ZDARMA. O parádnu hudbu sa nám postará Laci Strike a jeho DJ set plný obľúbených tanečných hitov. 

      Všetky informácie a prihlášku na otvorený tréning nájdete na tomto linku: https://www.streetdance.sk/trening-zadarmo.

      S prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať, na všetky radi odpovieme:

      [email protected]

      0911 472 299

      Pridajte sa a zatancujte si s nami. 🙂

      Laci Strike & Street Dance Academy

     • Hodiny programovania zadarmo - CODING GIANTS

     • Škola programovania pre deti a mládež.

      Viac sa dozviete na tomto odkaze:  https://www.codinggiants.sk/index.php/studium-u-nas/sme-skola

      V septembri 2021 prináša ponuku v spolupráci s o.z. Kóduj IT:

      2. ročník workshopov ZADARMO pre deti a mládež vo veku 7 až 19 rokov pod názvom: KÓDUJ S OBRAMI.

      Workshopy prebiehajú v malých skupinách s počtom detí 10 - 12, čo skvelo umožňuje priamu komunikáciu s lektorom. Cieľom je predstaviť deťom hravou formou programovanie, dať im možnosť samým si vyskúšať tento proces, a tiež informovať o nových technológiách.

      Workshopy sú tematicky rozdelené do 4 skupín podľa veku a obsahu. Mladšie deti si vyskúšajú naprogramovať vlastnú hru alebo mobilnú aplikáciu.Staršie deti nahliadnu do tajov programovania a zoznámia sa s niektorým z programovacích jazykov.

      Podmienkou účasti pre najmladšie deti je schopnosť čítať, písať a počítať aspoň do 20. Workshop je vhodný aj pre deti, ktoré nemajú s programovaním žiadne skúsenosti. 

      Nutné je prihlásiť sa prostredníctvom registračného formulára - prihlášku vyplňuje rodič alebo zákonný zástupca. Registrácia tu: https://www.codinggiants.sk/kso

     • Gesto pre mesto - Pohybovo-relaxačná zóna

     • Naša škola bola zaradená do hlasovacej fázy výzvy gestopremesto.sk 

      Ciele projektu našej školy:

      Cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj pohybových aktivít a trávenie voľného času detí v ŠKD, prípadne využitie pre žiakov na vyučovanie v prírode. Počas telesnej výchovy si môžu žiaci osvojiť motoriku prekonávaním prekážok, napr. vertikálne rebriny, pevný mostík, lezecká stena. Možnosť využitia pri súťažiach. Relaxačná časť (altánok) bude využívaná na oddych a aj na vyučovanie v prírode. Výhodou je priestranný školský areál pripravený na vybudovanie pohybovo-relaxačnej zóny.

      Link na stránku, kde môžete hlasovať za náš projekt: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trnavsky-kraj 

      ĎAKUJEME, že si nájdete čas a zahlasujete za náš projekt!

     • Otvorenie školského roka 2021/2022 - 2. septembra 2021

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 2. 9. 2021 o 8:00 hod. začíname nový školský rok 2021/22. 

      Základné informácie:   

      - žiaci 2.-9. ročníka - 7,45 - 8,00 h. príchod hlavným vchodom 

      - priniesť písacie potreby a prezuvky

      - rodičia žiakov do budovy školy nevstupujú

      - pri vstupe do budovy školy platí vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďuje povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest

      vyhlásenie o bezpríznakovosti priniesť vypísané , prípadne odoslané elektronicky cez Edupage (Edupage - štart - vyhlásenia)

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi - o 8,00 h. - sa pred vchodom rozdelia do jednotlivých tried a odchádzajú do nich spoločne s triednou učiteľkou

      - rodičia pri vstupe do budovy - vypísané tlačivo o bezpríznakovosti pre návštevy 

       

      Tlačivá o bezpríznakovosti nájdete na Edupage - O škole - Dokumenty na stiahnutie

     • Zoznam zošitov a pomôcok pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ na šk. rok 2021/2022

     • Zoznam pomôcok pre žiakov 1. stupňa

      1.ročník

       Aktovka (školská taška), zošity do dosiek: zošit č. 511b – 5 ks (s pomocnou linajkou), zošit č. 520 – 2 ks, zošit č. 513 – 3 ks, zošit č. 624 – 1 ks. Peračník (väčší): ceruza č. 2 – 2 ks, atramentové pero – 2 ks, guma mäkká – 1 ks, farbičky – 1 ks, strúhadlo na ceruzky. Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

      2. ročník

      Zošity: č. 512 – 5 ks, č. 513 – 5 ks, č. 520 – 2 ks, č. 624 – 1 ks, štvorčekový zošit s 1 cm štvorčekmi – 1 ks, notový zošit – 1 ks. Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 a č. 6 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 a č. 10 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, náčrtník – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

      3. ročník

      Zošity: č. 523 – 12 ks, č. 540 – 1 ks, č. 624 – 1 ks, štvorčekový zošit s 1 cm štvorčekmi – 1 ks (môže byť aj z minulého roka), notový zošit – 1 ks (môže byť aj z minulého roka), podložka do zošita – 2 ks. Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

      4. ročník

      Zošity: č. 523 – 6 ks, č. 544 – 2 ks, č. 540 – 2 ks, č. 624 – 1 ks, notový zošit – 1 ks (môže byť aj z minulého roka), podložka do zošita – 2 ks. Kružidlo – 1 ks (najlepšie kovové). Pomôcky na výtvarnú výchovu: farebné papiere – 1 ks, plastelína – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks, štetec č. 8 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks, anilínové farby – 1 ks, temperové farby – 1ks, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks, nožnice s tupým hrotom – 1 ks, náčrtník – 1 ks, výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka, tričko,…). Pomôcky na telesnú výchovu (dať do vrecúška, všetko podpísať): tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by čierniť dlážku). Podpísané prezuvky.

       

      Zoznam zošitov a pomôcok pre žiakov 2. stupňa

      Matematika: č. 444 alebo č. 464, č. 440 alebo č. 460

      Informatika: č. 524

      Biológia: č. 540

      Geografia: č. 444

      Dejepis: č. 544

      Fyzika: č. 540

      Slovenský jazyk: č. 544 - 3ks, č. 424

      Etická výchova: č. 524

      Občianska výchova: č. 544

      Nemecký jazyk: č. 544, slovník

      Anglický jazyk: č. 544

      Hudobná výchova: notový zošit – môžu byť aj z minulého šk. roka

      Výtvarná výchova: farebné papiere – 1 ks, voskovky farebné – 1 ks,

                                       štetec č. 8 a č. 4 guľatý – 1 ks, štetec č. 12 plochý – 1 ks, vodové farby – 1 ks,

                                       anilínové farby – 1 ks, temperové farby, náčrtník – 1 ks, lepidlo – 1 ks,

                                       nožnice s tupým hrotom – 1 ks, výkresy A3 – 30 ks,

                                       nádoba na vodu – plastová, savá handrička, plášť (stará košeľa, zásterka,

                                       tričko,…) – všetko podpísané uložené vo vrecúšku, prípadne plastovej

                                       nádobe

      Telesná výchova: tričko, kraťase, bavlnené ponožky, tepláková súprava, tenisky (nemali by  

                                     čierniť dlážku) – pomôcky treba dať do vrecúška a všetko podpísať

     • Oznam ŠJ

     • Platba stravného na školský rok 2021/2022:

      1. - 4. ročník ..... 1,15 eur/obed .... 23 eur/mesiac

      5. - 9. ročník ..... 1,23 eur/obec ....24,60 eur/mesiac

      Treba ju uhradiť do 15-teho mesiac vopred na potravinový účet ZŠ Sobotište:

      IBAN:  SK02 5600 0000 0092 0974 1003

      Prihlášky na stravovanie rozdá vedúca školskej jedálne žiakom, prípadne rodičom na začiatku šk. roka (2.9.).

      Odhlásiť/prihlásiť na stravu je možné najneskôr deň vopred do 1400 hod. na čísle: 034/6282113.

      Vedúca ŠJ

     • Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021

     • Ministerstvo školstva predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

      Keďže test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých žiakov, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

      Škola má možnosť zabezpečiť AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak, preto prosíme o vyjadrenie záujmu v hlasovacej akcii zverejnenej na Edupage (Tí rodičia, ktorí nemajú vytvorené rodičovské konto, mailom na [email protected]). Ďakujem

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (nájdete na - https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/)

      Rodičia môžu aj v tom školskom roku ospravedlniť žiaka na maximálne 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nárok na OČR vtedy rodičom nevzniká. Ministerstvo školstva však upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.