• KRABIČKY PLNÉ LÁSKY

     • Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou. Cieľom je potešiť neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, pretože väčšina ľudí žijúcich v zariadeniach nemá žiadnych príbuzných. Náš darček môže byť ich darčekom jediným a občas i posledným. Preto do krabice od topánok zabalenej vo vianočnom papieri (spodok a vrch samostatne, aby sa dala otvárať) alebo do originálnej krabice s vianočným motívom zabalíme okrem jednotlivých vecí aj obrovský kus svojho srdca.

      Podrobnejšie info nájdete na : Home - Koľko Lásky (kolkolasky.sk)

      Minulý rok sme so žiakmi v rámci tejto akcie na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili pre seniorov vianočné pozdravy, ktoré ich veľmi potešili.

      Tento rok by sme sa radi zapojili opäť. Žiaci nemusia nosiť naplnenú krabicu, môžu nosiť jednotlivé položky alebo krabice triednej pani učiteľke do 5.12. 2022 a spolu s triednou pani učiteľkou alebo  na výchovných predmetoch vyskladajú  krabičky.

      Naplňme spolu krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov!

     • Najkrajšie jablko

     • V mesiaci október vyhlásila naša škola súťaž O najkrajšie jablko. Žiaci mohli zhotovovať
      jablká ľubovoľnou technikou, vďaka čomu sme mohli vidieť medzi súťažnými prácami veľa
      rôznorodých výrobkov: maľované, kreslené, kašírované jablká, jablká z rôznych materiálov:
      drevo, gombíky, modelovacia hmota, odpadový materiál.... Súťažných prác bolo 56.
      O výhercoch rozhodli všetci žiaci a pedagógovia školy tajným hlasovaním s nasledovným
      umiestnením:
      1. miesto – Sandra Danihelová, 4. ročník
      2. miesto – Daniel Boťánek, 2. ročník
      3. miesto – Timea Šrámková, 4. ročník
      Pochvalu za 4. a 5. miesto získali žiačky 1. ročníka Laura Komanová a Patrícia Dobrucká.
      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže za ich nápadité a originálne
      práce.

     • Čiastočné zatmenie Slnka

     • V utorok 25.10. nastalo na Slovensku čiastočné zatmenie Slnka. Úkaz sa začal približne o 11.15 hod., maximálna fáza čiastočného zatmenia nastala približne o 12.20 hod. a posledný bod dotyku Slnka a Mesiaca nastal o pol druhej popoludní. Slnečný disk bol Mesiacom prekrytý na približne 45 %.

      Celé zatmenie Slnka mohli pozorovať naši žiaci v blízkosti hvezdárne s výkladom našich hvezdárov - amatérov Mareka Baňáreka a Janky Švrčkovej. Veľmi pekne ĎAKUJEME.

     • Zlatý poklad - výroba medu kedysi a dnes

     • V piatok 7.10. strávili žiaci 2. ročníka príjemné dopoludnie v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici na medových dielničkách v rámci výstavy Zlatý poklad - výroba medu kedysi a dnes.

      Deti si vyrobili voskový obrúsok, zahrali sa na včely robotnice, dozvedeli sa nové informácie zo života včiel, spoznali ako to vyzerá vo vnútri úľa a ochutnali med od včelára.

     • Aranžovanie mladých záhradkárov

     • V rámci výstavy ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutočnila v KD Sobotišti, organizoval Slovenský zväz záhradkárov, dňa 29.9. 2022 súťaž v aranžovaní mladých záhradkárov. Celkovo boli prihlásené štyri súťažiace. Z našej školy sa zúčastnili Linda Krčková - 3. ročník a Laura Šrámková - 7. ročník. Štvorčlenná porota zo Senice hodnotila nápadité a výstižné spracovanie témy, čo obe naše žiačky zvládli skvele. Gratulujeme a ďakujeme im za účasť.

     • Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou

     • Dňa 27.9. 2022 sa žiaci 3.a 4. ročníka zúčastnili besedy so spisovateľkou Veronikou Šikulovou v knižnici v Senici. Pani spisovateľka pútavým spôsobom porozprávala deťom o svojom živote, ako sa stala spisovateľkou, ako vyberala témy a námety pre svoje príbehy. Súčasťou besedy bolo aj predstavenie kníh Pozor, bodkovaný pes a To mlieko má horúčku, z ktorých si žiaci mohli vypočuť pár príbehov. Veríme, že beseda bola pre žiakov silným zážitkom a motiváciu k čítaniu kníh či k napísaniu vlastného príbehu. Žiaci si tiež v rámci tvorivých dielničiek mohli vyrobiť záložky do knihy.

     • Exkurzia v Archeoskanzene Modrá na Morave

     • Žiaci 6. a 7. ročníka navštívili v piatok 23. septembra Archeoskanzen Modrá na Morave, ktorý
      predstavuje opevnené sídlisko Slovanov z doby Veľkej Moravy. Vznikol na podklade
      skutočných archeologických nálezov priamo na mieste, kde sa nachádza. Deti sa zábavnou
      a názornou formou dozvedeli, v akých príbytkoch Slovania žili, čo tvorilo ich stravu, čo si
      obliekali a z čoho sa látky vyrábali, ako sa učilo vo vtedajšej škole, aké zbrane používali.
      Pozreli si tiež ukážky práce kováča a hrnčiara a mohli si zastrieľať z luku. Počasie im vyšlo
      a snáď si odniesli nejaké vedomosti a pekné zážitky.

     • GAZDOVSKÝ DVOR TURÁ LÚKA

     • Dňa 13. 9. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie do Gazdovského dvora v Turej
      Lúke, ktorý prezentuje tradičné formy života a bývania v myjavskom regióne. Tento deň bol
      venovaný vareniu slivkového lekváru. Deti boli oboznámené s postupom práce a následne si
      všetko vyskúšali: prípravu sliviek, miešanie lekváru a na záver všetci ochutnali chlebík so
      slivkovým lekvárom a bylinkovým čajom. Všetci sa zabavili pri tradičných ľudových
      tancoch, naučili sa nové pesničky. Krásne prostredie, milé sprievodkyne, zaujímavosti zo
      života predkov nášho regiónu sú pre nás vždy veľkým prínosom.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 5. 9. 2021 o 9:00 hod. začíname nový školský rok 2022/23. 

      Základné informácie:   

      - žiaci 2.-9. ročníka - 8:45 - 9:00 hod. prídu hlavným vchodom s prezuvkami

      - rodičia žiakov 2. - 9. ročníka do budovy školy nevstupujú

      - pri vstupe do budovy školy žiak nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. 

      vyhlásenie o bezpríznakovosti prinesie každý žiak vypísané (Microsoft Word - Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (minedu.sk), prípadne odoslané elektronicky cez Edupage (Edupage - štart - žiadosti/vyhlásenia - pridať žiadosť/vyhlásenie - písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti platné od 15.8.2022 - vybrať dátum - podať žiadosť/vyhlásenie)

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy a po slávnostnom otvorení školského roka       odchádzajú spoločne s triednou učiteľkou do triedy. Je potrebné priniesť si aktovku, nakoľko si žiaci prevezmú predpisové zošity a učebnice.

      Tlačivá o bezpríznakovosti nájdete aj na Edupage - O škole - Dokumenty na stiahnutie - Potvrdenie o bezpríznakovosti​​​​​​

      Návod na poslanie ,,Vyhlásenia o bezpríznakovosti" nájedete na linku:

     • ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023

     • Cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva:

      - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      - rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). 

      - na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

       

     • Olympijský deň – 27.6.2022 – 3. trieda

     • Všetci tretiaci sa aktívne zapojili a bojovali až do konca súťaže.

      Chlapci:

      1. Miesto – Eliáš Šrámek
      2. Miesto – Patrik Zajac
      3. Miesto  - Oliver Schultz

      Dievčatá:

      1. Miesto – Katka Ivanová
      2. Miesto – Sandrika Danihelová
      3. Miesto – Mirka Kalková

      Timejka Šrámková – získala olympijskú šiltovku

      Gratulujeme

     • Školský výlet 15.6.2022 – Kopčany, Skalica - Zlatnícka dolina

     • Žiaci 3. ročníka boli počas školského výletu navštíviť Cisársky žrebčín v Kopčanoch, pokračovali filmovým predstavením Tvojazem v Cinemax Skalica, nasledovala návšteva Skalického salaša a na záver výletu si ešte zašportovali v Tarzáni na lanovej dráhe.