• Škola v prírode

     • V dňoch 22. – 26. mája sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili 5 dňového pobytu v škole prírody Tramptária v stredisku Krahule neďaleko Kremnice. Žiaci tu prežili dni plné hier, nových priateľstiev, zažívali mnohé dobrodružstvá, spoznávali čaro prírody.  Vyskúšali si svoje zručnosti v remeslách ako lukostreľba, tanec, maľovanie, šperkárstvo, jazda na koni, jazda na autíčkach Plasma Car, či v športe, zmerali si sily v rôznych hrách a súťažiach. Navštívili geografický stred Európy a tiež absolvovali prehliadku starej banskej štôlne Andrej v meste Kremnica. Každý žiak mal možnosť odniesť si domov veľa pekných zážitkov.

     • Slávik Slovenska

     • Dňa 16.5. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa ho 22 spevákov z 13-tich základných škôl okresu Senica. Našu školu reprezentoval žiak 3.ročníka Miroslav Holba, ktorý svoj spev doprevádzal aj hrou na heligónke.

      Získal Cenu poroty za originálny prejav a výraz v podaní piesne “Jedna ruža”.

      Mirkovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom speve a hre na heligónke!

     • Naši deviataci na exkurzii v ,,Starej elektrárni" ...

     • Žiaci 9.ročníka navštívili 18.5.2023 v rámci exkurzie z fyziky objekt ,,Stará elektrárňa" v Piešťanoch.

      Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná dieselová elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku 1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok.

      Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), sa v roku 2009 rozhodla revitalizovať budovu elektrárne pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Víťazný projekt študentskej architektonickej súťaže získal okrem šance na realizáciu aj široké medzinárodné uznanie na výstavách v zahraničí.

     • Súťaž ,,Družstvá mladých zdravotníkov"

     • Dňa 10. mája 2023 v stredu sa uskutočnila obvodná súťaž prvej pomoci „Družstiev mladých zdravotníkov“, ktorú organizoval miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl prvého a druhého stupňa. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 20 družstiev z okresu Senica, Skalica, Myjava. Žiaci zdolali štyri stanovištia. Súťaž začínali najskôr vedomostným testom z ČK a zdravotníckych vedomostí, následne museli správne podať kardiopulmonálnu resuscitáciu na figuríne a vo vonkajších priestoroch ich čakalo poslednéstanovište  s praktickými úlohami podania prvej pomoci. Nebolo to pre nich určite ľahké, ale nevzdávali sa a každá skupina pracovala ako tím. Súťažiaci v sebe našli súťaživého ducha a bojovali, aby svojej škole priniesli trofej. Naši žiaci z prvého stupňa získali 3.miesto a družstvo druhého stupňa obsadilo krásne druhé miesto.

      G r a t u l u j e m e   a    ď a k u j e m e    p. Kalkovej a Michalovi Kadlečíkovi pri príprave žiakov na súťaž.

     • Máme radi zvieratká

     • Naše žiačky na hodinách výtvarného krúžku s radosťou a usilovnosťou pracovali na výtvarných dielach na súťaž Máme radi zvieratká, ktorú organizovalo ZOS v Senici. Taktiež žiačky 7. ročníka vytvorili krásne práce na hodinách výtvarnej výchovy. Šikovnosť a kreativita našich žiakov zožala úspech v podobe ocenení ich prác.

       

      V 2. kategórii (1. až 4. ročník ZŠ) bola ocenená Timejka Šrámková.

      V 3. kategórii (5. až 9. ročník ZŠ) boli ocenené až dve naše žiačky Anička Vachulová a Veronika Kollárová.

       

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Svetový deň vody

     • Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca pripravili pani učiteľky pre žiakov fotografickú súťaž s témou voda.

      Prvé miesto získala Dominika Sládková (2.ročník), druhé Laura Šrámková (7.ročník) a tretie miesto súrodenci Filip (1.ročník) a Miriam (4.ročník) Kalkovci.

      Víťazom G RA T U L U J E M E !

     • DEŇ ASTRONÓMIE

     • 17:30   Sledovanie slnečnej fotosféry a chromosféry

      18:00   Skrytý vesmír (Martina Sabová)

      18:20   Stroj na zázraky v podaní JWST (Marek Baňárek)

      18:50    Kde sú mimozemšťania? (Matúš Nečas)

      19:10 - 19:30   prestávka

      19:30    Zemská atmosféra - (ne)priateľ astronómov (Andrej Búran)

      19:50    Májová hviezdna obloha (Svetozár Štefeček)

      20:15 - 21:30   Sledovanie Venuše a Mesiaca

     • Vesmír očami detí

     • Tak ako každý rok aj tento sa naši talentovaní žiaci zapojili  do celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

      Na hodinách výtvarnej výchovy a výtvarného krúžku vytvorili naši žiaci nádherné práce. Fantázia a nápaditosť detí je nekonečná tak, ako sám vesmír.

      Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, kde boli ocenené naše šikovné žiačky:

      Miriam Kalková zo 4. ročníka a Veronika Kollárová zo 7. ročníka.

      Ocenené práce postupujú do celoslovenského kola. 

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • V piatok 31. marca 2023 sa uskutočnilo v Senici okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej prví traja žiaci z každej kategórie, ktorí boli úspešnými riešiteľmi v školskom kole, ktoré sa konalo online 23.11.2022.

      Úspešným riešiteľom GO v okresnom kole v jednotlivých kategóriách sa stal žiak (žiačka), ktorý(á) dosiahol(a) minimálne 65 bodov zo 100 bodov.

      Úspešným riešiteľom kategórii G sa stal Jakub Krajč z 5. ročníka, ktorý obsadil krásne 4. miesto a v najsilnejšej kategórii F sa stali úspešnými riešiteľmi Mojmír Šrámek a Laura Šrámková zo 7. ročníka, ktorí obsadili za sebou 7. a 8. miesto a postup do krajského kola im ubzikol o 3 body.

      Okresného kola GO sa zúčastnili aj naši ďalší nádejní olympionici - Matúš Pekár z 5. ročníka a Juraj Vizváry zo 4. ročníka, ktorý bol od ostatných súťažiacich znevýhodnený, kedže súťažil so staršími žiakmi.

      Nádejných reprezentantov za kategóriu E - Jakuba Richtu, Anetu Pekárovú a Patrika Černeka skolila choroba, takže sa okresného kola nezúčastnili.

      Všetkým súťažiacim a pripravujúcim sa  ĎAKUJEME za ochotu naučiť sa niečo navyše a  úspešným riešiteľom GRATULUJEME!

     • Hurbanov pamätník

     • Dňa 8. marca 2023 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali Laura Marková z 2. ročníka, Linda Krčková z 3. ročníka, Laura Kadlecová zo 6. ročníka a Laura Šrámková zo 7. ročníka.

      Linda Krčková so svojou básňou od Ľ. Feldeka Rozprávka o hlade získala 2. miesto. Laura Marková predniesla prózu Môj dedko rýchly šíp od M. Hlušíkovej a umiestnila sa na 2. mieste. Laura Kadlecová sa zapojila poéziou od J. Tichého Princ Bajaja a umiestnila sa na 3. mieste. Laura Šrámková s prednesom  prózy od J. Cirbusovej Žobráčik získala 2. miesto.

      Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, máme z nich veľkú radosť a srdečne im blahoželáme.

     • ZÁPIS do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024

     • Riaditeľstvo ZŠ Sobotište oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 12. apríla 2023 (streda) od 12,30 hod. do 18,00 hod. v budove školy na prízemí.

       

      Pre zápis dieťaťa do 1. ročníka je treba:

      - Vyplniť elektronickú prihlášku od 20.3. do 5.4. 2023. K elektronickej prihláške môžete pripojiť rodný list dieťaťa ako prílohu. Údaje žiadame vypisovať správne aj s diakritikou!

           link:     Elektronická prihláška | Základná škola, Sobotište 317 (edupage.org)                          

      - Vytvoriť si rezerváciu na zápis na presný čas. Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám bude odoslané upozornenie na váš e-mail (uvedený v prihláške) k vytvoreniu rezervácie na presný čas zápisu, ktorý si môžete vybrať v čase od 12:30 hod. do 18:00 hod.

      - Prísť s dieťaťom na zápis dňa 12. apríla 2023. Na zápis musia prísť obaja zákonní zástupcoviaV prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov je potrebné priniesť splnomocnenie.

       

      Na zápis je potrebné priniesť: 

      - občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa,

      - prefotený rodný list dieťaťa - iba v prípade, že ste ho nenahrali ako prílohu k elektronickej prihláške,

      - splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov,

      - doklady z prípadného vyšetrenia dieťaťa v CPP,

      6 € na pracovné zošity pre prváka,

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ Sobotište z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a literatúry a z  matematiky - vyhlasuje na stredu 22.03. 2023 RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov 5. – 8. ročníka. Žiaci 1. – 4. ročníka sa učia podľa rozvrhu. ŠKD funguje v normálnom režime. Obed je  zabezpečený pre žiakov 1.-4. roč. a žiakov 9.ročníka.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 19.1. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v Senici. Z našej školy sa zúčastnili dievčatá Veronika Kollárová (7.ročník) za kategóriu 1A a Tatiana Rechtoríková (9.ročník) za kategóriu 1B. Dievčatá si zmerali sily s najlepšími žiakmi z okresu v rôznych oblastiach jazyka (ovládaní slovnej zásoby, gramatiky, čítania, počúvania s porozumením a v komunikačnej schopnosti - opis obrázku a dialóg). V silnej konkurencii uspeli a obe získali 3. miesto.

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.