• OZNAM - Školská jedáleň

     • Stravné pre žiakov ZŠ po odhlasovaní obecným zastupiteľstvom bolo zaradené do 3. finančného pásma /VZN č.4/2022/ s účinnosťou od 1.1.2023.

      Stravné sa upravuje nasledovne:

      1.- 4.ročník          1,70 + 0,15 režijné náklady = 1,85 € na deň ......... 37 € mesačne

      5.- 9.ročník          1,90 + 0,15 režijné náklady = 2,05 € na deň ......... 41 € mesačne

      Ohľadom stravovania a platieb sa informujte u vedúcej ŠJ na tel. čísle 034/6282113.

       

     • Vianočný pozdrav

     • Nech šťastie a radosť vládne u vás doma,​​​​​​​

      nech obchádza vás nešťastie a smola.

      Nech pohoda vládne nad vianočným stolom

      a láska prevláda nad zlým slovom.

      Pokojné a požehnané Vianočné sviatky

      želá kolektív pracovníkov ZŠ 

      Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách, tie máme ukryté v našich srdciach…V ten večer vianočný skúsme si ich priať, možno ich prinesie ten, kto nás má rád.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Dňa 29.11. si žiaci 6. - 9.ročníka zmerali sily v školskom kole olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v 2 kategóriách: 1A kategória (5.-7.ročník) - zúčastnilo sa 14 žiakov a kategória 1B (8.- 9.ročník) - zúčastnili sa 4 žiaci. Žiaci si testovali svoje jazykové zručnosti z oblasti ovládania slovnej zásoby, gramatiky, čítania a počúvania s porozumením a rozprávania o obrázku a komunikačných zručností.

      Najlepšie uspeli títo žiaci:

      Kategória 1A:

      1.miesto: Veronika Kollárová

      2.miesto: Adam Albrecht

      3.miesto: Kristína Černeková

      Kategória 1B:

      1.miesto: Tatiana Rechoríková

      2.miesto: Jakub Richta

      3.miesto: Aneta Pekárová

      Srdečne blahoželáme! Veronika Kollárová a Tatiana Rechtoríková postupujú do okresného kola. Držíme palce! Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v školskom kole.

     • Činnosť v ŠKD

     • Blížiace sa Vianoce si začínajú pripomínať aj deti v ŠKD. Spolu s pani vychovávateľkami vyrábajú rôzne ozdoby, ktorými si vyzdobujú triedy, okná aj priestory. Tento rok si vyrobili aj ozdoby, ktoré potom spoločne zavesili na stromček vonku. Tešili sa aj z prvého snehu. Počas pobytu vonku si postavili snehuliakov.

     • Zvieratá našich lesov - výtvarná súťaž

     • Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia v Senici vyhlásil pre žiakov výtvarnú súťaž na tému „Zvieratá v našich lesoch 2022“. Naši žiaci svojimi výtvarnými prácami zobrazili rozličné druhy zvierat, žijúcich v lesoch. Žiaci pracovali rôznymi výtvarnými technikami, najmä akvarelom, maľbou temperovými farbami, použili aj odtláčanie či maľbu prstami.

      V 3. kategórii (2. stupeň ZŠ) sa na 2. mieste umiestnila naša šikovná žiačka Anička Vachulová.

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Školské kolo Pytagoriády

     • Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže "Pytagoriáda". 

      Súťažné kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút. Pri riešení úloh súťažiaci nesmú používať matematické tabuľky, kalkulačku alebo iné elektronické pomôcky. Každý správny a úplný výsledok úlohy (bez ohľadu na postup riešenia) je hodnotený jedným bodom. V prípade, že súťažiaci získa aspoň 10 bodov za správne riešenia úloh, sú každé jeho ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené 1 bodom. Súťažiaci je hodnotený súčtom bodov za správne riešenie úloh a bodov za ušetrený čas. 

      Úspešnými riešiteľmi školského kola Pytagoriády za jednotlivé kategórie sú:

      P3 - Šrámková Amália, Krčková Linda

      P4 - Vizváry Juraj, Šrámek Eliáš, Ištvánová Hana, Ivanová Katarína, Danihelová Sandra, Palkovič Sienna

      P6 - Tomek Boris, Babiak Marko, Ivanová Michaela

      P7- Šrámková Laura

      Úspešným riešiteľom gratulujeme a postupujúcim prajeme veľa síl a energie pri príprave do okresného kola.

       

     • No BackPack Day - Deň bez batohu

     • No BackPack Day je deň, kedy chodia deti do školy bez batohov…

      Zakladateľkou tejto tradície, “Deň bez batohov”, je Mongai Fankam, ocenená 16-ročná americká mladá dáma, aktivistka, zanietená podporovateľka rovnosti detí a podnikateľka. Jej web môžete navštíviť na adrese: https://www.nobackpackday.org/

      Veľa detí na svete nemá možnosť vzdelávať sa alebo to majú do školy veľmi ďaleko. “Deň bez batohov” je príležitosť si vyskúšať, ako sa také deti, ktoré nemajú na tašku či batoh, v ktorom by si nosili pomôcky, cítia. Naši žiaci mali za úlohu neprísť do školy s bežným batohom, v ktorom si nosia veci do školy, ale nahradiť ho niečím úplne odlišným. O tom, ako sa tejto výzvy zhostili, sa môžete presvedčiť sami z malej fotoreportáže. A áno, aj keď pozadie tejto akcie nemá úplne veselý základ, bolo ozaj veselo ...

     • KALEIDOSKOP vedeckých hračiek

     • Vedecká hračka je dobrovoľné záujmové nepolitické občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové záujmové technické a výtvarné aktivity, najmä detí a mládeže, ktoré smerujú k navrhovaniu, vývoju, výrobe a propagácii vedeckých hračiek a hier s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní.

      V dňoch od 12.12. do 16.12.2022 putovná výstava vedeckých hračiek bola inštalovaná aj v priestoroch našej školy. Naši žiaci a deti z materskej školy si mohli vyskúšať funkčnosť vedeckých hračiek a pritom sa aj zabaviť. 

      Ďakujeme veľmi pekne p. Puobišovej za inštaláciu výstavy a zaškolenie žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí výstavou sprevádzali.

       

     • Sv. Mikuláš

     • Sviatok sv. Mikuláša je obľúbený najmä deťmi, ktoré sa v tento deň tešia na obdarovanie sladkosťami a rôznymi drobnosťami. Zvykom je očistiť si topánky, dať ich večer do obloka a ráno si v nich nájsť milé prekvapenie.

      Po zotmení 5. decembra sv. Mikuláš zavítal aj do našej obce, aby potešil všetky deti. Pri tejto príležitosti naši žiaci 1.-3. ročníka pod vedením pani učiteliek nacvičili pekné básničky. Deti boli odmenené balíčkami.
      6. decembra sv. Mikuláš neobišiel ani našu školu. Spolu s anjelmi a čertmi našich žiačikov trošku preverili,
      či sa učia, poslúchajú. A tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou.
      Výslužku v podobe sladkosti si všetci určite zaslúžili.

     • Školské kolo Geografickej olympiády - online

     • Dňa 23.11. si žiaci druhého stupňa, ktorí nabrali odvahu,  pomerali svoje vedomosti v predmete geografia. Súťažili v troch kategóriách - kategória G (4. a 5. ročník), kategória F (6. a 7. ročník) a kategória E (8. a 9. ročník).Prví traja z každej kategórie postupujú do okresného kola GO, ktoré sa uskutoční 31.3.2023. 

      Z kat. G postúpili - Juraj Vizvári (4), Jakub Krajč (5) a Matúš Pekár (5), z kat. F - Mojmír Šrámek (7), Laura Šrámková (7) a Michaela Ivanová (6) a z kat. E - Jakub Richta (9), Aneta Pekárová (8) a Patrik Černek (8).

      Všetci zúčastnení boli odmenení pochvalou alebo jednotkou. :)

      Ďakujeme za účasť všetkým odvážlivcom, gratulujeme postupujúcim a želáme veľa síl a trpezlivosti pri príprave na okresné kolo!

     • Červené stužky - 1. december

     • Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Okresného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň je súčasťou Sprievodcu školským rokom 2022/2023. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

      Tento rok sa aj naša škola prvýkrát zapojila do projektu Červené stužky. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka si už ráno pripli červené stužky, pozreli si prezentáciu o chorobe AIDS a vypočuli si prednášku. Červené stužky, ktoré si sami pripravili potom popripínali p. učiteľkám a zamestnancom školy. Následne sa vybrali do obce, pripínali stužky okoloidúcim, navštívili MŠ, obecný úrad a predajne v obci. Všade sa stretli s pochopením i pochvalou.

      AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

     • Náboj Junior

     • Náboj Junior je medzinárodná súťaž v matematike a fyzike určená pre 4-členné tímy žiakov primárne 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušné ročníky osemročných gymnázií. Súťaž trvá 120 minút. Na začiatku súťaže obdrží každý tím 6 úloh. Vždy, keď tím niektorú úlohu správne vyrieši, dostane novú úlohu. Víťazom sa stáva tím, ktorý v danom časovom limite správne vyrieši najviac úloh. Súťažné úlohy sú zoradené vo vzostupnom poradí podľa predpokladanej náročnosti. Úlohy v Náboji Junior sa značne líšia od bežných školských úloh zameraných na precvičenie niektorého postupu či vzorca. Žiaci tak riešia úlohy, ktoré vyžadujú istú dávku vynaliezavosti a kreativity.

      Súťaž sa tento rok konala prezenčne a prebiehala v piatok 25.11.2022. Zúčastnili sa jej aj žiaci nášho deviateho ročníka - Jakub Richta, Tatiana Rechtoríková, Nikola Dobrucká a Samuel Zelenka. V rámci Slovenska sa umiestnili na 270.mieste z 417 súťažiacich družstiev a v rámci medzinárodnej súťaže na 777.mieste z 1392 družstviev. 

      Ďakujeme všetkým štyrom za reprezentáciu školy.

       

     • Druháci na Gazdovskom dvore

     • Dňa 29.11. si žiaci 2.ročníka vypočuli na Gazdovskom dvore v Turej Lúke  rozprávanie o predvianočnom období – advente, ako aj o tradičných Vianociach. Bolo to rozprávanie o čarovnej moci dní, akými boli Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš a Lucia. 

      Atmosféru vianočných sviatkov deťom umocnila výroba tradičnej ozdoby, zdobenie medovníkov, spievanie koledy, ako aj názorná ukážka prípravy tradičného štedrovečerného stola, nad ktorým podľa starých zvykov visel vianočný stromček.

     • Advent

     • História adventného venca:

      Vytvorenie prvého moderného adventného venca vystaveného na verejnosti sa prisudzuje Johanovi Hinrich Wichernovi. V čase adventu sa ho deti v hamburgskej škole Rauhes Haus každý deň pýtali, či už sú Vianoce. V roku 1839 J. H. Wichern postavil veľký drevený kruh a položil naň 19 malých červených a 4 veľké biele sviečky. Malú sviečku zapálil postupne každý všedný deň v čase adventu. V nedeľu rozsvietil veľkú bielu sviečku. Tento zvyk sa ujal na pôde protestantskej cirkvi v Nemecku. Adventný veniec dnes už poznáme v jednoduchšej podobe len so štyrmi sviečkami.

      Aj my si budeme symbolicky odpočítavať čas do Vianoc zažínaním sviečok na adventnom venci, ktorý vyrobili na hodinách techniky a výtvarnej výchovy naši ôsmaci a deviataci. Pani učiteľky veniec už iba dozdobili a doplnili bezpečnými LED sviečkami. 

     • KRABIČKY PLNÉ LÁSKY

     • Projekt Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou. Cieľom je potešiť neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, pretože väčšina ľudí žijúcich v zariadeniach nemá žiadnych príbuzných. Náš darček môže byť ich darčekom jediným a občas i posledným. Preto do krabice od topánok zabalenej vo vianočnom papieri (spodok a vrch samostatne, aby sa dala otvárať) alebo do originálnej krabice s vianočným motívom zabalíme okrem jednotlivých vecí aj obrovský kus svojho srdca.

      Podrobnejšie info nájdete na : Home - Koľko Lásky (kolkolasky.sk)

      Minulý rok sme so žiakmi v rámci tejto akcie na hodinách výtvarnej výchovy vyrobili pre seniorov vianočné pozdravy, ktoré ich veľmi potešili.

      Tento rok by sme sa radi zapojili opäť. Žiaci nemusia nosiť naplnenú krabicu, môžu nosiť jednotlivé položky alebo krabice triednej pani učiteľke do 5.12. 2022 a spolu s triednou pani učiteľkou alebo  na výchovných predmetoch vyskladajú  krabičky.

      Naplňme spolu krabicu od topánok maličkosťami, ktoré potešia osamelých seniorov!

     • Najkrajšie jablko

     • V mesiaci október vyhlásila naša škola súťaž O najkrajšie jablko. Žiaci mohli zhotovovať
      jablká ľubovoľnou technikou, vďaka čomu sme mohli vidieť medzi súťažnými prácami veľa
      rôznorodých výrobkov: maľované, kreslené, kašírované jablká, jablká z rôznych materiálov:
      drevo, gombíky, modelovacia hmota, odpadový materiál.... Súťažných prác bolo 56.
      O výhercoch rozhodli všetci žiaci a pedagógovia školy tajným hlasovaním s nasledovným
      umiestnením:
      1. miesto – Sandra Danihelová, 4. ročník
      2. miesto – Daniel Boťánek, 2. ročník
      3. miesto – Timea Šrámková, 4. ročník
      Pochvalu za 4. a 5. miesto získali žiačky 1. ročníka Laura Komanová a Patrícia Dobrucká.
      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže za ich nápadité a originálne
      práce.

     • Čiastočné zatmenie Slnka

     • V utorok 25.10. nastalo na Slovensku čiastočné zatmenie Slnka. Úkaz sa začal približne o 11.15 hod., maximálna fáza čiastočného zatmenia nastala približne o 12.20 hod. a posledný bod dotyku Slnka a Mesiaca nastal o pol druhej popoludní. Slnečný disk bol Mesiacom prekrytý na približne 45 %.

      Celé zatmenie Slnka mohli pozorovať naši žiaci v blízkosti hvezdárne s výkladom našich hvezdárov - amatérov Mareka Baňáreka a Janky Švrčkovej. Veľmi pekne ĎAKUJEME.