• Plavecký výcvik

     • V dňoch 30. 5. – 13. 6. mali žiaci prvého stupňa možnosť zapojiť sa do 10 hodinového plaveckého výcviku, ktorý prebehol na plavárni v Senici. Cieľom základného plaveckého výcviku bolo získať u najmladších detí pocit istoty pri pohybe vo vodnom prostredí, naučiť deti plávať a u plavcov rozšíriť a prehĺbiť plavecké zručnosti a zdokonaliť techniky plávania. Mnohým žiakom žiaľ epidémia kiahní neumožnila nastúpiť na výcvik alebo ho predčasne ukončila. Aj napriek tomu sme plávanie v tomto školskom roku úspešne ukončili. Deti si priniesli MOKRÉ VYSVEDČENIA a tešili sa zo svojich úspechov. Výcvik bol tradične ukončený súťažou s nasledovným umiestnením žiakov:

      I. skupina

      1. miesto – Zajac Patrik

      2. miesto – Kubíček Samuel

      3. miesto – Černek Pavol

      II. skupina

      1. miesto – Dobrucký Jakub

      2. miesto – Čentešová Lucia

      3. miesto – Blaho Michaela

      III. skupina

      1. miesto – Palkovič Jerguš

      2. miesto – Salay Sebastian

      3. miesto – Slezáková Katarína

     • MDD v našej škole

     • V našej škole sme tiež nezabudli osláviť Medzinárodný deň detí ako sa patrí. Deti zažili deň plný aktivít a pestrých zážitkov. Zrána boli deti chvíľku vo svojich triedach, kde vymaľovávali alebo pozerali rozprávky. Potom si vonku na školskom dvore zasúťažili na prekážkovej dráhe na kolobežkách alebo bicykloch. No a netradične k nám prišli hasiči z Hasičského a záchranného zboru v Senici. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci, ako napríklad koľko vody sa zmestí do nádrže, na čo sa používajú jednotlivé nástroje uložené v aute, ako dlho vydržia pracovať hasiči v maske, ako sa vyslobodzujú ľudia z auta pri havárii a taktiež sme vyskúšali aké sú niektoré náradia ťažké. No a nakoniec nás hasiči aj poriadne pokropili vodou :)

     • Výtvarná súťaž Kto nás chráni 

     • Žiaci 2. ročníka na hodinách výtvarnej výchovy maľovali na výtvarnú súťaž Kto nás chráni. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu požiarov, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd a iných negatívnych javov. 

      V súťaži bola ocenená naša šikovná žiačka Laura Marková z 2. ročníka.

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Škola v prírode

     • V dňoch 22. – 26. mája sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili 5 dňového pobytu v škole prírody Tramptária v stredisku Krahule neďaleko Kremnice. Žiaci tu prežili dni plné hier, nových priateľstiev, zažívali mnohé dobrodružstvá, spoznávali čaro prírody.  Vyskúšali si svoje zručnosti v remeslách ako lukostreľba, tanec, maľovanie, šperkárstvo, jazda na koni, jazda na autíčkach Plasma Car, či v športe, zmerali si sily v rôznych hrách a súťažiach. Navštívili geografický stred Európy a tiež absolvovali prehliadku starej banskej štôlne Andrej v meste Kremnica. Každý žiak mal možnosť odniesť si domov veľa pekných zážitkov.

     • Slávik Slovenska

     • Dňa 16.5. 2023 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa ho 22 spevákov z 13-tich základných škôl okresu Senica. Našu školu reprezentoval žiak 3.ročníka Miroslav Holba, ktorý svoj spev doprevádzal aj hrou na heligónke.

      Získal Cenu poroty za originálny prejav a výraz v podaní piesne “Jedna ruža”.

      Mirkovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom speve a hre na heligónke!

     • Naši deviataci na exkurzii v ,,Starej elektrárni" ...

     • Žiaci 9.ročníka navštívili 18.5.2023 v rámci exkurzie z fyziky objekt ,,Stará elektrárňa" v Piešťanoch.

      Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná dieselová elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku 1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok.

      Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE), sa v roku 2009 rozhodla revitalizovať budovu elektrárne pre širšie spoločenské využitie s cieľom podporiť predovšetkým rozvoj vedecko-technického poznávania detí a mládeže. Víťazný projekt študentskej architektonickej súťaže získal okrem šance na realizáciu aj široké medzinárodné uznanie na výstavách v zahraničí.

     • Súťaž ,,Družstvá mladých zdravotníkov"

     • Dňa 10. mája 2023 v stredu sa uskutočnila obvodná súťaž prvej pomoci „Družstiev mladých zdravotníkov“, ktorú organizoval miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl prvého a druhého stupňa. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 20 družstiev z okresu Senica, Skalica, Myjava. Žiaci zdolali štyri stanovištia. Súťaž začínali najskôr vedomostným testom z ČK a zdravotníckych vedomostí, následne museli správne podať kardiopulmonálnu resuscitáciu na figuríne a vo vonkajších priestoroch ich čakalo poslednéstanovište  s praktickými úlohami podania prvej pomoci. Nebolo to pre nich určite ľahké, ale nevzdávali sa a každá skupina pracovala ako tím. Súťažiaci v sebe našli súťaživého ducha a bojovali, aby svojej škole priniesli trofej. Naši žiaci z prvého stupňa získali 3.miesto a družstvo druhého stupňa obsadilo krásne druhé miesto.

      G r a t u l u j e m e   a    ď a k u j e m e    p. Kalkovej a Michalovi Kadlečíkovi pri príprave žiakov na súťaž.

     • Máme radi zvieratká

     • Naše žiačky na hodinách výtvarného krúžku s radosťou a usilovnosťou pracovali na výtvarných dielach na súťaž Máme radi zvieratká, ktorú organizovalo ZOS v Senici. Taktiež žiačky 7. ročníka vytvorili krásne práce na hodinách výtvarnej výchovy. Šikovnosť a kreativita našich žiakov zožala úspech v podobe ocenení ich prác.

       

      V 2. kategórii (1. až 4. ročník ZŠ) bola ocenená Timejka Šrámková.

      V 3. kategórii (5. až 9. ročník ZŠ) boli ocenené až dve naše žiačky Anička Vachulová a Veronika Kollárová.

       

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Svetový deň vody

     • Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca pripravili pani učiteľky pre žiakov fotografickú súťaž s témou voda.

      Prvé miesto získala Dominika Sládková (2.ročník), druhé Laura Šrámková (7.ročník) a tretie miesto súrodenci Filip (1.ročník) a Miriam (4.ročník) Kalkovci.

      Víťazom G RA T U L U J E M E !

     • DEŇ ASTRONÓMIE

     • 17:30   Sledovanie slnečnej fotosféry a chromosféry

      18:00   Skrytý vesmír (Martina Sabová)

      18:20   Stroj na zázraky v podaní JWST (Marek Baňárek)

      18:50    Kde sú mimozemšťania? (Matúš Nečas)

      19:10 - 19:30   prestávka

      19:30    Zemská atmosféra - (ne)priateľ astronómov (Andrej Búran)

      19:50    Májová hviezdna obloha (Svetozár Štefeček)

      20:15 - 21:30   Sledovanie Venuše a Mesiaca

     • Vesmír očami detí

     • Tak ako každý rok aj tento sa naši talentovaní žiaci zapojili  do celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.

      Na hodinách výtvarnej výchovy a výtvarného krúžku vytvorili naši žiaci nádherné práce. Fantázia a nápaditosť detí je nekonečná tak, ako sám vesmír.

      Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, kde boli ocenené naše šikovné žiačky:

      Miriam Kalková zo 4. ročníka a Veronika Kollárová zo 7. ročníka.

      Ocenené práce postupujú do celoslovenského kola. 

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Okresné kolo Geografickej olympiády

     • V piatok 31. marca 2023 sa uskutočnilo v Senici okresné kolo Geografickej olympiády. Zúčastnili sa jej prví traja žiaci z každej kategórie, ktorí boli úspešnými riešiteľmi v školskom kole, ktoré sa konalo online 23.11.2022.

      Úspešným riešiteľom GO v okresnom kole v jednotlivých kategóriách sa stal žiak (žiačka), ktorý(á) dosiahol(a) minimálne 65 bodov zo 100 bodov.

      Úspešným riešiteľom kategórii G sa stal Jakub Krajč z 5. ročníka, ktorý obsadil krásne 4. miesto a v najsilnejšej kategórii F sa stali úspešnými riešiteľmi Mojmír Šrámek a Laura Šrámková zo 7. ročníka, ktorí obsadili za sebou 7. a 8. miesto a postup do krajského kola im ubzikol o 3 body.

      Okresného kola GO sa zúčastnili aj naši ďalší nádejní olympionici - Matúš Pekár z 5. ročníka a Juraj Vizváry zo 4. ročníka, ktorý bol od ostatných súťažiacich znevýhodnený, kedže súťažil so staršími žiakmi.

      Nádejných reprezentantov za kategóriu E - Jakuba Richtu, Anetu Pekárovú a Patrika Černeka skolila choroba, takže sa okresného kola nezúčastnili.

      Všetkým súťažiacim a pripravujúcim sa  ĎAKUJEME za ochotu naučiť sa niečo navyše a  úspešným riešiteľom GRATULUJEME!

     • Hurbanov pamätník

     • Dňa 8. marca 2023 sa uskutočnilo obvodné kolo recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovali Laura Marková z 2. ročníka, Linda Krčková z 3. ročníka, Laura Kadlecová zo 6. ročníka a Laura Šrámková zo 7. ročníka.

      Linda Krčková so svojou básňou od Ľ. Feldeka Rozprávka o hlade získala 2. miesto. Laura Marková predniesla prózu Môj dedko rýchly šíp od M. Hlušíkovej a umiestnila sa na 2. mieste. Laura Kadlecová sa zapojila poéziou od J. Tichého Princ Bajaja a umiestnila sa na 3. mieste. Laura Šrámková s prednesom  prózy od J. Cirbusovej Žobráčik získala 2. miesto.

      Všetkým dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, máme z nich veľkú radosť a srdečne im blahoželáme.