• Náučný koncert

     • V piatok dňa 10. 11. sa konal v našej škole náučný koncert s témou ľudové hudobné nástroje. Koncert bol zameraný na prezentáciu ľudových hudobných nástrojov v postupnom vývoji. Koncertom nás sprevádzal profesionálny hudobník, multiinštrumentalista Matej Beňo. V priebehu koncertu nám predviedol svoje zázračné schopnosti v ovládaní viacerých hudobných nástrojov: rôzne druhy píšťal od koncovky po fujaru, citara, gajdy, husle, akordeón, drumbľa, ozembuch, trúbka. Vypočuli sme si viacero ľudových piesní, niektorí si vyskúšali ľudové tance, hru na ozembuchu, všetci si spoločne a s veľkým nadšením zaspievali známe pesničky. Koncert mal veľký úspech a deti odchádzali nielen s množstvom nových poznatkov, ale aj s výbornou náladou.

     • Jabĺčkový deň

     • Dňa 25.10.2023 si v triedach 1.A, 1.B a v triede 2. ročníka pripravili triedne učiteľky pre žiakov „Jabĺčkový deň“, ktorý bol zameraný na výchovno-vzdelávacie aktivity, spojené s konzumáciou jabĺk a jablkových výrobkov. Ochutnávka mala veľký úspech, ale nezaostávali ani ostatné aktivity: výtvarné práce, čítanie s porozumením, pracovné listy s jablkovou tematikou, výroba knižky o jablku a tiež súťaže a práca v skupinách. Naším cieľom bolo podporiť zdravý životný štýl, pripomenúť si Deň pôvodných odrôd jabĺk (21. október) a taktiež aj učiť sa pre radosť a život.

     • Lampiónový sprievod

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Únia žien v Sobotišti vám oznamuje, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa dnes (27.10.2023) lampiónový sprievod ruší.

      Náhradný termín je 3.11.2023 (piatok) o 17:00 hod.

      Únia žien

     • ĎAKUJEME!

     • Počas letných prázdnin prebiehala na budove školy rekonštrukcia hlavného vchodu do budovy školy a potrebná bola aj prerábka učebne prírodovedných predmetov na triedu, v ktorej bola vymenená nevyhovujúca podlaha.  

      Radi by sme poďakovali za ochotu a pomoc viacerým rodičom a priateľom školy, ktorí sa pridali k našim pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a vo svojom voľnom čase pomohli .

      VEĽKÉ VĎAKA patrí rodinám Zelenkovej, Eliášovej, Šrámkovej, Krčkovej, Čederlovej, Kuchtovej, pracovníkom Obecného úradu Sobotište a pánovi Alojzovi Jelínkovi.

     • Vzdelávacie poukazy - ponuka krúžkov na šk. rok 2023/2024

     • Čo je vzdelávací poukaz?

      Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávania školskými zariadeniami (krúžky) v hodnote 32 eur (3,2 eur mesačne). Tieto poukazy sú vydávané každému žiakovi.

      Poukaz je možné použiť u akéhokoľvek poskytovateľa záujmového vzdelávania, ktorý organizuje pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah činností je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov.

      Aj tento šk. rok si pre žiakov pani učiteľky a rodičia pripravili ponuku krúžkov, ktoré budú fungovať na našej škole.

      Takže milí žiaci, neváhajte a zapojte sa!

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 4. 9. 2023 o 8:30 hod. začíname nový školský rok 2023/24. 

      - žiaci 2.-9. ročníka - 8:15 - 8:30 hod. prídu hlavným vchodom s prezuvkami

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy a po slávnostnom otvorení školského roka       odchádzajú spoločne s triednou učiteľkou do triedy. Je potrebné priniesť si aktovku, nakoľko si žiaci prevezmú predpisové zošity a učebnice.

      - v prípade nepriaznivého počasia slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024 bude prebiehať na chodbe školy

       

      Dôležité informácie!

      - ak máte záujem o stravovanie dieťaťa, treba vyplniť zápisný lístok na stravovanie elektronicky, ktorý nájdete po prihlásení v aplikácii EduPage. Postup - po rozkliknutí okienka žiadosti/vyhlásenia, kliknete vpravo dole na zelené okienko pridať žiadosť/vyhlásenie, vyberiete z jednej ponuky (Zápisný lístok na stravovanie), vyplníte a podáte žiadosť

      - každý žiak si prinesie 1euro ako zálohu na čip, ktorý bude slúžiť pri pípaní v dochádzkovom systéme a obedov (rodičia budú mať prehľad o príchode dieťaťa do školy, príp. jeho odchode a prevzatí obeda)

      - od začiatku šk. roka začíname elektronickou triednou knihou, vďaka ktorej rodičia i žiaci budú dostávať notifikácie o preberanom učive a zadaných domácich úlohách každý deň

       

       

     • Dôležité zmeny v školskej jedálni

     • Dôležité zmeny – neprehliadnite, prosím

      • je potrebné, aby si žiaci priniesli na prvý školský deň (4. 9.) do školy 1 €, viď. nižšie
      • pre vrátenie preplatkov za minulé školské roky je nutné v EduPage vyplniť IBAN, viď. nižšie

      Vážení rodičia,

      v nastávajúcom školskom roku 2023/2024 škola prechádza na nový jedálny systém, ktorý je súčasťou EduPage. Časť tejto funkcie ste si mohli vyskúšať už v máji a júni ako prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy.

      Od septembra na tento systém nabiehame naplno.

      Výdaj a úhrada stravy

      • každý sa žiak dostane čipovú kľúčenku, s ktorou si budú žiaci pípať pri výdaji stravy (rodičovi sa ukáže, či si žiak stravu vyzdvihol)
      • čip dostane každý žiak, záloha za jeden čip je 1 € (je potrebné aby si žiaci zálohu priniesli 4. septembra)
      • v EduPage na záložke Platby nájdete aktuálnu výšku vašich preplatkov/nedoplatkov za stravu z minulých rokov
      • každému žiakovi bude pridelený variabilný symbol, ktorý budete používať pri úhrade poplatkov (zálohy stravy, ŠKD, ZRPŠ) - presné pokyny ako si nastaviť trvalé príkazy v banke dostanete v EduPage správe koncom augusta a žiaci dostanú pokyny ešte vytlačené na začiatku školského roka.

      Preplatky

      Pre účely vrátenia preplatkov za stravu z minulých rokov je nutné mať správne vyplnený IBAN v EduPage platbách.

      Postup zadávania IBANu – prihlásenie na EduPage na počítači (nedá sa v mobilnej aplikácii) – kliknite na modul Komunikácia -> Platby -> Nastavenie platieb -> vyplníte formulár.

       

     • Koniec školského roka 2022/2023

     • Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Poďakovanie patrí všetkým pedagogickým, odborným a nepedagogickým pracovníkom, rodičom i žiakom.

      Krásne leto a dávajte na seba pozor! 

     • 3-dňový výlet deviatakov

     • V dňoch od 18.6. - 20.6.2023 absolvovali naši deviataci 3-dňový výlet do Demänovskej doliny v Nízkych Tatrách. Vyrazili v nedeľu skoro ráno vlakom. Po ceste sa zastavili v Liptovskom Mikuláši v escape roome spoločnosti Paradox, kde riešili zaujímavé úlohy - unikli z väzenia, vyriešili prípad starej ponorky alebo prípad Sherlocka Holmesa. Na druhý deň navštívili Stanišovskú jaskyňu v Jánskej doline, ktorú mohli obdivovať s čelovkami na hlavách. Pravdaže pred tým dostala zabrať ich kondička, pretože k jaskyni museli ísť pešo. Večer si odpočinuli pri vatre a opiekli si špekáčky. Tretí deň do obeda sa vyviezli lanovkou na Chopok a po chutnom obede vyrazli na cestu domov opäť vlakom. 

      Deviataci si výlet užili a pani učiteľky prežili. :)

      Dúfame, že to bola pekná bodka za štúdiom na našej škole a budete na všetkých a všetko, čo ste tu prežili spomínať len v dobrom.

       

     • Rozlúčka s deviatakmi

     • V stredu 28.6.2023 sa prišli do zborovne poďakovať a rozlúčiť s pani učiteľkami naši deviataci. Pripravili si milé slová, pohostenie a pre každého kvetinku.

      Ďakujeme a želáme do ďalšej životnej etapy všetko dobré.

     • Úspechy na výtvarných súťažiach

     • Šikovná a talentovaná Miriamka Kalková, žiačka 4. ročníka, sa stala víťazkou v 2. kategórii celoslovenského kola vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí.

      Veľmi sa tešíme z úspechu a srdečne gratulujeme!

      Žiaci 2. ročníka v júni maľovali na súťaž Kreslenie a maľovanie o požiarnej ochrane. Ocenenie dosiahla naša šikovná žiačka Dominika Sládková

      Sme veľmi radi, že máme takéto šikovné deti a želáme im, aby aj ďalej rozvíjali svoj talent a aby sa im darilo!

     • Aplikácia Wocabee

     • Aplikácia Wocabee je aplikácia, ktorá pomáha žiakom naučiť sa slovíčka v cudzom jazyku rýchlo, jednoducho a efektívne. Aplikácia funguje tak, že učiteľ spravuje triedu: pridáva balíčky slov podľa preberaného učiva (lekcie) a žiaci si ich môžu hravým spôsobom precvičovať. Učiteľ má tiež prehľad o tom, kto, kedy a ako úspešne slovíčka precvičuje či vidí, ktoré slovíčka robia žiakom najväčšie problémy. Výhodou aplikácie je, že funguje na každom zariadení (telefón, tablet, počítač), aplikácia vie slovíčka aj prečítať (teda naučí výslovnosť), používa umelú inteligenciu a spája hranie s učením.

      V školskom roku 2022/23 využívalo aplikáciu Wocabee na učenie anglických slovíčok spolu 52 žiakov 3. – 8. ročníka. Zo žiakov najaktívnejší boli títo žiaci: 

      3. ročník - Lea Oravcová, Jakub Jursa, Linda Krčková

      4. ročník - Katarína Ivanová, Oliver Jankových, Alexandra Kaljanková

      5. ročník - Ján Jakubík, Matúš Pekár, Marek Musil

      6. ročník - Michaela Ivanová

      7. ročník - Michal Dobrucký

      8. ročník - Dominik Zajac

      Zadaných bolo počas roka spolu 358 balíčkov slovíčok. V jednom balíčku bolo od 8-20 slovíčok na precvičovanie. Veríme, že aplikácia bola pre deti prínosom a budú pokračovať aj v budúcom školskom roku.

     • Súťaž ENGLISHSTAR

     • Dňa 27. apríla 2023 si 30 žiakov 2.- 9. ročníka zmeralo sily v medzinárodnej jazykovej súťaži v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 672 škôl a 22 105 súťažiacich z celého Slovenska. Cieľom súťaže bolo spropagovať a spopularizovať anglický jazyk. Žiaci súťažili v 9. kategóriách, každý ročník mal vlastnú kategóriu (STAR 1- STAR 9). V súťaži si žiaci mohli porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Všetci súťažiaci získali diplom (s úspešnosťou nad 80% s vyobrazenou zlatou medailou), pero a sladkú odmenu. 

      Najúspešnejší boli títo žiaci: Simona Zelenáková (2.) 100%, Tatiana Rechtoríková (9.), Veronika Kollárová (7.) a Lucia Kaňová (7.) 99%, Sarah Mizeráková (7.) a Anna Vachulová (7.) 98%, Aneta Pekárová (8.) 97%, Laura Kadlecová (6.) 96% a Samuel Štefeček (6.) 95%. V 5. ročníku bol najúspešnejší Matúš Pekár 92%, v 4. ročníku Sandra Danihelová a Pavol Černek 94%, v 3. ročníku to bola Linda Krčková 92%. Vyše 90% získali aj žiaci: Kristína Černeková (7.) 94%, Sienna Palkovič (4.) 93%, Marko Babiak (6.) 92%, Hana Ištvánová (4.) 92% a Katarína Ivanová 91%.

      Zároveň reklamný partner značky FUSAKLE poskytol ako odmenu za účasť v tohtoročnej súťaži zľavu 20% na nákup ľubovoľného tovaru na e-shope www.fusakle.sk. pre všetkých súťažiacich a koordinátorov.

     • Koncoročný výlet do Nitry

     • Dňa 20.6. sa prváci, druháci a tretiaci zúčastnili koncoročného výletu. Tentokrát sme sa vybrali do Nitry, do bábkového divadla. Rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký poznajú všetky deti. Traja nerozluční priatelia, ktorí vďaka svojim neobyčajným vlastnostiam pomôžu princovi na ceste za krásnou pannou. Deti si odniesli poznanie, že spoločný úspech je možné dosiahnuť vďaka jedinečnosti každého z nás. 

      V Nitre sme tiež navštívili Botanickú záhradu a Vivárium, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života plazov. Na záver výletu sme si ešte pochutili na zmrzline.

     • Majstrovstvá SR mladších žiakov v plávaní

     • Uplynulý víkend štartoval Juraj Vizváry, žiak 4.ročníka, na Majstrovstvách SR mladších žiakov v plávaní v deviatich disciplínach, pričom zo siedmych disciplín si zlepšil časy. Úžasný výkon podal na 800m kraula (čas mal lepší o minútu v porovnaní s marcom), v disciplíne 200m prsia obsadil 12.miesto a 100m motýlik 8.miesto.

      Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov v tomto krásnom a náročnom športe!