• Výtvarná súťaž ČARO ZIMY

     • V predvianočnom období sme sa na hodinách výtvarnej výchovy venovali tvorbe zimných krajín rôznymi technikami. Práce ozdobili priestory našej školy a dve z nich sme zapojili aj do výtvarnej súťaže Čaro zimy, ktorú organizovalo CVČ Stonožka v Senici. Obidve práce boli ocenené v kategórii žiakov 2. stupňa.

      Veronika Kollárová z 8. ročníka a Aneta Pekárová z 9. ročníka si prevzali diplom a vecné ceny na ďalšie tvorenie.

      Ďakujeme, že ste sa zapojili a srdečne blahoželáme!

     • Súťaž YPSILON – SLOVINA JE HRA

     • Dňa 7.12.2023 sa na našej škole uskutočnila súťaž zo slovenského jazyka a literatúry, do ktorej sa zapojilo 33 žiakov 2. stupňa. Cieľom súťaže bolo zbaviť žiakov negatívnych pocitov, ktoré sa často spájajú s výučbou tohto predmetu a ukázať im, že slovina je hra. Organizátori si pre žiakov každého ročníka pripravili zábavný farebný písomný test.

      Najlepší výsledok dosiahla Sandra Danihelová z 5. ročníka s 95% úspešnosťou. 90% úspešnosť mali z 5. ročníka Juraj Vizváry (92%), Lenka Orgoníková (91%), Miriam Kalková (90%), zo 6. ročníka Laura Malcová (90%) a zo 7. ročníka Samuel Štefeček (91%) a Radoslav Jankových (91%).

      Všetci súťažiaci získali diplom a malý darček.
      Ďakujeme žiakom za účasť v súťaži  a blahoželáme  k dosiahnutým výsledkom.

      Zároveň reklamný partner značky FUSAKLE poskytol ako odmenu za účasť v tohtoročnej súťaži zľavu 20% na nezľavnený tovar (nedá sa kombinovať s inými akciami a zľavami a neplatí na kolekciu Pomáham). Zľavový kód si môžete vyžiadať cez správu na edupage u vyučujúcej Márii Vaculkovej. Uplatniť ho môžete až do 31.12. 2024. Celý sortiment značky Fusakle nájdete na www.fusakle.sk.

     • 2% z dane

     • Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí prispeli alebo prispejú našej škole dvomi percentami zo zaplatenej dane.

      V minulom roku boli získané finančné prostriedky použité na nákup kníh a pracovných zošitov, pomôcok pre 1. stupeň, darčekov k MDD, sladkostí na Mikuláša a odmien pre žiakov reprezentujúcich našu školu.

      ĎAKUJEME!

      Pomáhate takto zveľadiť našu školu. 

      Potrebné tlačivo nájdete na linku:

      https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2021/2021.11.05_Vyhla_V2Pv21_1.pdf

      Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva:

      IČO - 173196170931

      Obchodné meno - Rodičovské združenie pri Základnej škole Sobotište

     • Olympijský odznak všestrannosti

     • Žiaci našej školy sa zúčastnili športovej súťaže Olympijský odznak všestrannosti. Museli zdolať rôzne disciplíny ako výdrž v zhybe, skok do diaľky, člnkový beh, vytrvalostný člnkový beh, výdrž v zhybe nadhmatom, hod plnou loptou a sed-ľah. Výber disciplín je koncipovaný tak, aby zahŕňal všetky pohybové schopnosti, ktoré tvoria obsah športového výkonu – silu, rýchlosť a vytrvalosť. Každý žiak po absolvovaní všetkých disciplín získal diplom s percentilom, ktorý stanovil poradie žiaka v skupine všetkých testovaných žiakov v danom ročníku.

      Tohto projektu sa zúčastnilo 10 žiakov 7. až 9. ročníka (Kadlecová Laura, Kaňová Dominika, Černeková Martina, Šrámková Daniela, Kaňová Lucia, Petrák Kristián, Vachulová Anna, Černek Patrik, Klačan Sebastián, Zajac Dominik). Tí s najlepšími výsledkami dostali olympijský odznak podľa úrovne všetkých schopností.

      Bronzový odznak získal Patrik Černek, Sebastián Klačan spolu s Dominikou Kaňovou a Martinou Černekovou. Strieborný odznak získala Anna Vachulová a Dominik Zajac. No a ten najcennejší kov (zlatý odznak) sa podarilo získať Lucii Kaňovej.

      Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • Vianočný pozdrav

     • Zvončeky už zvonia,

      ihličie nám vonia,

      svetlo sviečok ligotavé,

      Vianoce k nám prišli práve,

      preto krásne sviatky majte,

      v radosti ich prežívajte.

     • Súťaž "O najkrajšiu vianočnú ozdobu"

     • V mesiaci december sa uskutočnila v našej škole "Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu". Prvé miesto v súťaži získala žiačka druhého ročníka Ema Hluchá, druhé miesto žiak 1. A triedy Matyáš Malík a tretie miesto žiak piateho ročníka Oliver Schultz.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne výrobky.

     • Vianočný program

     • Dňa 19.12.2023 organizovalo občianske združenie Detská misia na našej škole vianočný program.

      Detská misia každoročne robieva vianočné programy na rôznych školách po celom Slovensku. Program bol zameraný na kresťanský pohľad na Vianoce a bol otvorený pre každého. Súčasťou programu bola vianočná zvesť prezentovaná formou biblickej lekcie, vianočné piesne a opakovací kvíz. Vianočný program na našej škole urobili osobitne pre prvý a druhý stupeň. Ďakujeme za spríjemnenie adventného predvianočného času.

     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • Dňa 29.11.2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 15 žiakov si zmeralo svoje sily v 5 disciplínach - čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatika, slovná zásoba a rozprávanie. 9 žiakov súťažilo v kategórii 1A (5.-7. ročník) a 6 žiakov v kategórii 1B (8.-9.ročník). Žiaci sa náročných úloh zhostili veľmi dobre a mnohí ukázali vedomosti aj nad rámec učiva preberaného v škole.

      Víťazmi 1A kategórie sa stali:

      Laura Kadlecová (1. miesto) - postupuje

      Adam Albrecht (2. miesto)

      Samuel Štefeček (3. miesto)

      V 1B kategórii boli úspešné:

      Veronika Kollárová (1. miesto) - postupuje

      Anna Vachulová (2. miesto)

      Lucia Kaňová (3. miesto)

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže.

     • 🎄 VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ SENICA 🎄

     • Dňa 8. 12. 2023 sa žiaci 1., 2., 4., 5. a 6. ročníka zúčastnili Vianočného koncertu žiakov tanečného odboru
      ZUŠ Senica pod vedením pani učiteľky A. Antálkovej v Kultúrnom dome v Senici.
      Tanečníci sa odprezentovali pestrými formáciami: od moderného tanca, cez balet po tradičný ľudový
      tanec. Predstavenie navodilo príjemnú vianočnú atmosféru a zanechalo v nás krásny umelecký
      zážitok, za čo veľmi pekne ďakujeme. Medzi šikovnými tanečníkmi boli aj žiaci našej školy, na ktorých
      sme patrične hrdí.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 🎁💖

     • Poďakovanie

      Srdečne by sme sa chceli poďakovať rodičom a deťom, ktorí sa nezištne  zapojili do zbierky pre domovy dôchodcov,  do akcie s názvom „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. V priebehu dvoch týždňov sme spolu vyzbierali  20 krabíc a k tomu ešte ďalšie tašky, z ktorých sme vytvorili nové „krabice lásky“. Boli sme všetci veľmi milo prekvapení empatiou Vašich detí a samozrejme aj Vás, rodičov, ktorí ste v týchto neľahkých časoch nezabudli na tých najzraniteľnejších – našich starkých.

      Chceli by sme Vám ešte raz vyjadriť úctu a vďaku a dúfame, že na tento dobrý skutok sú naše deti patrične hrdé a láska a porozumenie, ktoré prejavili teraz, ich budú sprevádzať aj naďalej.

      Ďakujeme.

     • Divadelné predstavenie

     • Mikulášsky deň 6. december si žiaci 1. A, 1. B a 2. triedy spríjemnili návštevou divadelného predstavenia Traja tučniaci v Divadle Jána Palárika v Trnave. S tromi kamarátmi tučniakmi prežili napínavý príbeh, v ktorom  tučniaci vďaka svojej hravosti, dôvtipu, sile kamarátstva, ale tiež schopnosti hrať na hudobné nástroje prežili aj potopu sveta. Domov sme sa vrátili s množstvom pekných divadelných zážitkov.

     • MIKULÁŠ

     • Mikuláš sa z okna díva, 

      mikulášskou hlavou kýva.

      Zima je tam vonku, zdá sa, 

      studená noc bude naša.

       

      Tak, ako po iné roky, aj tento sme sa v našej škole tešili na príchod Mikuláša. Deti čakali Mikuláša veselo, nedočkavo i s rešpektom. Dňa 5.12. nás Mikuláš navštívil spolu s pomocníkmi, anjelmi a čertami. Zastavili sa v každej triede a deti im povedali básničku alebo zaspievali pesničku. Mikuláš deťom nadelil sladké dobroty. 

      Deti z nižších ročníkov boli navečer na námestí privítať Mikuláša, peknou básničkou alebo pesničkou. Tento rok prišiel tak ako sa patrí, aj so snehom a mrazom, na koči, s čertami, anjelikmi a mikulášskou nádielkou 🎅

     • Výtvarná súťaž FARBY JESENE

     • Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy aj tento rok vytvárali krásne práce, z ktorých sme pár vybrali do súťaže organizovanej CVČ Beťárik Šaštín-Stráže. Ich podmienkou bolo, aby každá práca obsahovala aspoň jeden prírodný prvok. Kreativita bola ocenená u Veroniky Kollárovej z 8. ročníka, ktorá sa s „Jesennou vílou“ umiestnila vo svojej kategórii na 2. mieste.

      Tešíme sa z úspechu a gratulujeme!

     • CESTA DO VESMÍRU S POSÁDKOU 1.A

     • V piatok, dňa 24.11.2023, prebiehalo v 1.A integrované tematické vyučovanie.

      Bloková výučba prebiehala počas celého dopoludnia. Žiaci plnili rôzne tematické úlohy a aktivity, ktorými prepájali viac vzdelávacích oblastí: slovenský jazyk, matematiku, literatúru - čítanie s porozumením, etickú, environmentálnu výchovu, a tiež výtvarnú a hudobnú výchovu.

      Prváčikovia si hravou formou utvrdili získané vedomosti, naučili sa veľa zaujímavostí o vesmíre, o gravitácii a náročnej práci kozmonautov. Spoznali všetky planéty z našej slnečnej sústavy a ich povrch. Toto poznanie ich utvrdilo v tom, že naša planéta Zem, je z nich skutočne najkrajšia. Náučný príbeh zase rozvíjal u žiakov environmentálne cítenie a pripomenuli si, čo škodí a naopak prospieva našej Zemi. Spoločne sa naučili pieseň a ako pamiatku na túto špeciálnu výpravu si odniesli vyrobenú raketu, absolventský diplom a pekný zážitok.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

     • Milí rodičia a žiaci!

      Dovoľujeme si Vás osloviť k zapojeniu sa do projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, vďaka ktorému máme možnosť spoločne spájať generácie ľudí a vychovať uvedomelú mládež a v neposlednom rade priniesť veľa lásky a radosti neznámemu seniorovi.

      Spoločne vytvoríme krabičky plné lásky, budeme viesť deti k dobrovoľníctvu a nezištnej pomoci, kedy možno náš a Váš darček je ich jediným darčekom, žiaľ niekedy i tým posledným. Preto Vás srdečne pozývame zapojiť sa. Kto by sa chcel zapojiť, prosíme priniesť krabičky do 30.11.2023 do zborovne v našej škole.

      Ď A K U J E M E !

       

     • PREDNÁŠKA O BEZPEČNOSTI

     • Dňa 16.11.2023 žiaci 1. a 2. stupňa, počas prvých dvoch vyučovacích hodín, absolvovali prednášku od členov DHZ Sobotište: pána policajta Vladimíra Mešťánka a pána hasiča Petra Blanárika. Žiaci sa dozvedeli, ako sa zodpovedne a bezpečne správať ako účastníci cestnej premávky, či už v role chodca, ale aj ako cyklistu či kolobežkára. Naučili sa, z čoho sa skladá profesionálne policajné a hasičské vybavenie, a tiež ich špeciálny odev. Niektorí odvážlivci si ho mali možnosť aj vyskúšať. Žiaci si, okrem iného, pripomenuli aj dôležitosť reflexných prvkov na odeve. Ako pozornosť dostal každý žiak reflexný pásik. Ďakujeme ešte raz za venovaný čas a náučné informácie.

     • JESENNÁ VÝZDOBA ŠKOLY

     • Jesenná atmosféra je v plnom prúde, dôkazom sú aj diela našich šikovných malých aj väčších umelcov, ktorí ju zachytili a preniesli na výkres. Výtvarné práce z hodín výtvarnej výchovy i výtvarného krúžku skrášľujú priestory našej školy. Môžete vidieť množstvo techník, od zapúšťania farieb do mokrého podkladu, odtláčanie listov, cez koláž, prácu s temperovými, akvarelovými, voskovými či akrylovými farbami po monotypiu, kresbu či maľbu.

      No presvedčte sa sami, nemáme to šikovných žiakov?

     • SÚŤAŽ V ŠITÍ

     • Vážení rodičia a milí žiaci!

      Na našej škole sa začala SÚŤAŽ vo výrobe tašky, v recyklovaní, v šití, v háčkovaní TAŠKY, VAKU, TAŠTIČKY, CROSSBODY, …

      Podmienky a informácie o súťaži:

      - deti si môžu TAŠKU vyrobiť doma úplne novú z novej látky (možno budú potrebovať pomoc Vás – rodičov),

      - na našej škole sa bude 1x týždenne konať WORKSHOP, (tí žiaci, ktorí nemajú doma šijací stroj, budú môcť prísť -  nahlásia sa a budú v škole spoločne s pani učiteľkou, ktorá bude viesť workshop, vyrábať svoju tašku),

      - žiaci však môžu tašku aj recyklovať zo starého trička, z riflí, zo starej koženej bundy, z mikiny, …

      - súťaž bude prebiehať do konca januára 2024,

      - odmenou budú nákupné poukážky, 3 najlepšie za 1. stupeň a 3 najlepšie za 2. stupeň,

      - avšak každý za svoju aktivitu v podobe výrobku bude odmenený.

      Tešíme sa na Vaše krásne kreatívne výrobky!