• Výlet na hrad Červený Kameň

     • V pondelok, 3. 6. 2024, naši žiaci z triedy 1.A, 1.B a 2. ročníka absolvovali výlet na hrad Červený Kameň. Vďaka pútavej prehliadke žiaci navštívili rôzne zákutia hradu, ktoré im priblížili každodenný život majiteľov hradu v minulosti. Dopočuli sa veľa dobových zvyklostí, zaujímavostí, a tiež mali možnosť si prezrieť dobové interiérové zariadenie, ku ktorým sa viazal nejeden pútavý príbeh.

      Keďže nám počasie prialo, na hradnom nádvorí sme si vychutnali zmrzlinu a nemohli sme obísť ani malý jarmok, na ktorom si žiaci nakúpili malé drobnosti ako pamiatku na tejto pekný výlet.

     • McDonald’s Cup

     • Keď poviete futbalový turnaj detí, väčšine fanúšikov sa vybaví McDonald’s Cup. Najväčšie športové podujatie svojho druhu na Slovensku. Za 25 rokov si tento legendárny turnaj zahralo viac ako 250-tisíc chlapcov a dievčat, ktorí vytvorili 36-tisíc tímov.

      A my sme radi, že naša škola mohla byť súčasťou! Dňa 15.5.2024 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola už spomínaného turnaja, ktoré sa konalo v Jaslovských Bohuniciach. Mali sme možnosť sa stretnúť a zahrať si s tými najlepšími z každého okresu. Naši žiaci bojovali každý zápas, robili všetko čo bolo v ich silách, aby čo najlepšie reprezentovali našu školu, náš okres. Bohužiaľ to nestačilo. Nevadí! Sme 7. najlepší v Trnavskom kraji!

      A my našim deťom ďakujeme a gratulujeme!

     • DEŇ DETÍ

     • Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovenku sa slávi od roku 1952.

      Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

      V našej škole sme oslávili MDD dňa 31. mája. Pani učiteľky pripravili deťom pestrý program a veríme, že urobili radosť všetkým deťom.

      Zároveň ďakujeme žiakom 8. ročníka za pomoc pri realizácii tohto skvelého dňa.

     • Exkurzia do Prietrže a Hlbokého

     • Dňa 28.5. sa žiaci 1.B, 4. a 5. ročníka zúčastnili exkurzie do Prietrže a do Hlbokého. V Prietrži navštívili Papierničku Petrus, kde sa ako v jedinej papierničke na Slovensku vyrába papier ručne z bavlny a vody. Žiaci sa dozvedeli veľa o histórii výroby papiera, rôznych postupoch a technológiách, mohli si pozrieť proces výroby papiera, ale aj si vlastný papier aj s pridanými kvetmi vyrobiť. Bolo to veľmi zaujímavé i poučné. Navyše je Papiernička Petrus situovaná v krásnom prostredí obklopenom prírodou. Z Prietrže sme pokračovali do obce Hlboké, kde sme sa oboznámili s pamätnou tabuľou na budove fary, v ktorej bola uzákonená spisovná slovenčina. Pozreli sme si kostol, sochu Hurbana a navštívili sme aj pietne miesto pri mohyle Hurbana na miestnom cintoríne. Žiakom sa exkurzia nielen páčila, ale naučili sa aj veľa nových informácií.

     • Výtvarná súťaž KTO NÁS CHRÁNI 

     • Žiačky 3. a 5. ročníka na výtvarnom krúžku maľovali na detskú výtvarnú súťaž „KTO NÁS CHRÁNI“, ktorú organizuje Záhorské osvetové stredisko v spolupráci s ORPZ Senica. Hlavnou myšlienkou je predchádzanie dopravných nehôd, úrazov, predchádzanie požiarov a podnietenie detí k bezpečnému správaniu sa.

      V súťaži boli ocenené naše šikovné žiačky:

      Dominika Sládková z 3. ročníka (v 1. kategórii) a Sandra Danihelová z 5. ročníka (v 2. kategórii).

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!

     • Aktivity v ŠKD

     • Aj v mesiaci máji si žiaci v ŠKD svojimi výrobkami skrášľovali triedy a okná. Vonku si ozdobili aj májku stužkami. Popoludnia taktiež venovali turnaju v šachu a pexese. Nezabudli si pripomenúť aj Medzinárodný deň Pohybom ku zdraviu, kde si žiaci vyskúšali prekážkovú dráhu, rôzne hry a aktivity.

     • Návšteva v múzeu

     • Dňa 21. mája sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie v Družstevnom múzeu Samuela Jurkoviča v Sobotišti.

      Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o osobnosti Samuela Jurkoviča, o jeho priekopníckej práci v kultúrno-osvetovej činnosti, taktiež sa oboznámili s osobnosťou Aničky Jurkovičovej. V expozícii mali možnosť vidieť množstvo písomností, vzácnych dokumentov, vo vitrínach videli tiež etnografický materiál – súčasti ľudových krojov a množstvo ľudových nástrojov. Dozvedeli sa zaujímavosti o výrobe modrotlače. Videli i pracovný kútik Samuela Jurkoviča s jeho písacím stolom s otvorenou knihou. Na záver prehliadky si pozreli súčasnosť slovenského družstevníctva v podobe výrobkov rôznych družstiev.

     • Atletická súťaž

     • Dňa 9.5. sa naše dievčatá a chlapci zúčastnili okresného kola v atletike na 1. ZŠ Senica. Od rána nám počasie prialo a žiaci boli nabudení podať čo najlepšie výkony. Súťažilo sa v 5 disciplínach (beh na 60 metrov, beh na 800 metrov, skok do diaľky, vrh guľou a hod vortexom). Takisto sme z 8 členného družstva dievčat vytvorili 2 štafety 4x60m. Inak to nebolo ani u chlapcov. Vo veľkej konkurencii sme získali tieto umiestnenia: 2. miesto zo 14 zúčastnených v behu na 800m (Dominik Zajac), 3. miesto v skoku do diaľky z 11 účastníčiek (Anička Vachulová), 6. miesto v skoku do diaľky z 15 účastníkov (Šimon Orgoník), 6. miesto v behu na 60m z 20. súťažiacich (Dominik Zajac). V štafete 4x60m sa dievčatá umiestnili na 3. mieste (Maťka Černeková, Lucka Kaňová, Anička Vachulová a Nela Tomeková). V každej disciplíne sa zbierali body do celkového hodnotenia, a práve v ňom sa naše žiačky a aj žiaci umiestnili na bronzovej priečke.

      Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme!

     • Po stopách umenia s Jánom Mudrochom

     • V dňoch 14. a 15. mája sa zúčastnili žiaci 1., 2. a 3. ročníka výstavy vybraných umeleckých diel zo zbierok ZGJM a edukačného projektu pre ZŠ a SŠ zameraného na vzdelávacie podujatia a interaktívnej hry. Vybrané boli umelecké diela zo zbierok Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici.

      Na začiatku sme sa dozvedeli históriu budovy Záhorskej galérie, potom sme spoločne prezerali a oboznamovali sa s umeleckými dielami, následne sme sa zahrali pexeso zamerané na spoznané umelecké diela. Na prvom poschodí sme navštívili kaplnku s pôvodnými freskami a pokračovali cez bludisko prehliadkou krásnej expozície. Oboznámili sme sa s výtvaným umením - kresbou, maľbou, linorytom, suchým pastelom, sochou, architektúrou a dizajnom.

      Nakoniec sme tvorili aj my a vytvorili sme v tvorivých dielňach farebné koláže. Boli to skvelé 2 dni, za ktoré veľmi pekne ďakujeme pani galerijnej pedagogičke Mgr. art. Šefčíkovej, ktorá nás sprevádzala.

     • Slávik Slovenska 2024

     • Dňa 14.5.2024 sa uskutočnilo v ZUŠ v Senici okresné kolo 32. ročníka postupovej súťaže Slávik Slovenska v speve ľudových piesní. Zúčastnilo sa ho 25 spevákov z 15-tich základných škôl. Našu školu reprezentovali súrodenci Holboví. V silnej konkurencii sa im podarilo uspieť a získali obaja krásne 3. miesta vo svojej kategórii.

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

     • Naše žiačky sú majsterky Slovenska

     • Po úspešnej reprezentácii na súťaži v Hluku 14. apríla (1. miesto – deti, 2x 2. miesto – juniorky, duo, 3. miesto – kadetky) sa mažoretky v dňoch 3. - 5. mája zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe 2024 v Púchove. Juniorky v disciplíne klasické mažoretky získali zlaté medaily a titul majster SR, miniformácia junior s vlajkami 2. miesto a titul I. vicemajster SR a kadetky v mixe obsadili 4. priečku. Všetky 3 choreografie boli nominované na majstrovstvá Európy, ktoré sa konajú začiatkom júla v Liberci.

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme!!!

     • Divadlo - KUBO

     • Dňa 24.apríla žiaci 8. a 9.ročníka navštívili Slovenské národné divadlo v Bratislave a pozreli si najznámejšiu slovenskú veselohru Kubo, ktorú preslávil významný slovenský herec Jozef Kroner v televíznej inscenácii. Na javisku si deti mohli pozrieť vynikajúce výkony známych slovenských hercov a v hlavnej úlohe sa predstavil Milan Ondrík. Snáď si odniesli domov pekný zážitok a podarí sa nám podobnú akciu zrealizovať aj v ďalšom školskom roku.

     • DEŇ MATIEK

     • Byť matkou je životným poslaním, je to vzácny dar, ktorý si zaslúži oslavu v podobe Dňa matiek.

      Aj v našej obci sme oslávili tento deň v nedeľu 12. mája slávnostným kultúrnym programom. Vystúpili v ňom žiaci MŠ, ZŠ a tiež mažoretky Taktik Sobotište.

      Žiaci našej školy pod vedením svojich pani učiteliek  peknými  básničkami,  tancom a pesničkami, srdečnými blahoželaniami vyjadrili mamičkám, babkám i prababičkám  vďačnosť za starostlivosť a obetavosť, za nekonečnú trpezlivosť, za ich lásku, za každé milé slovo, bozk i úsmev.

     • Naše aktivity

     • 30.4.2024 (utorok) žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka spolu s pani učiteľkami, učiteľom pod vedením ochotných pánov J. Čenteša a Ľ. Zelenku zveľadili areál školy - vytvorili vyvýšené záhony z paliet, vyčistili bylinkové záhony, vysadili stromčeky a trvalky, vytvorili útulné miesto s ohniskom a sedením a vytýčili zážitkový chodník. Práce bolo veľa, ale všetci v rámci svojich možností priložili ruku k dielu.

      Veľká vďaka patrí pánom J. Čentešovi, Ľ. Zelenkovi a R. Čederlovi ktorí neváhali a obetovali aj svoj voľný čas pri príprave danej akcie. Treba poďakovať aj našim darcom p. K. Ovšanyovej, R. Jankovýchovi, J. Hyžovi bez ich materiálnej podpory by sme to nezvládli.

       

     • Tanzánia - divoké srdce Afriky

     • Dňa 30.4.2024 (utorok) sa žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili v KD Myjava vzdelávacieho projektu Svet okolo nás, ktorý nás preniesol do rozľahlej a nádhernej divočiny, do divokého srdca Afriky do Tanzánie, ktorá je jednou z najromantickejších a súčasne najpriateľskejších krajín na čiernom kontinente.

      Spoločne sme navštívili najkrajšie národné parky so slonmi, elegantnými žirafami, pakoňmi a kráľom zvieracej ríše, levom. Zlatým klincom zvieracieho dobrodružstva bolo stretnutie so šimpanzmi.

      Prešli sme sa pod najvyššou horou Afriky, poodhalili sme tajomstvo Veľkej priekopovej prepadliny, preskúmali jazero Tanganika. Cestovatelia nám priblížili ako v súčasnosti žijú Masajovia, ktorí boli obávanými bojovníkmi. Zatajil sa nám dych pri stretnutí s najstaršími obyvateľmi krajiny, potomkami lovcov a zberačov, s ľuďmi z kmeňa Hadza.

      Projekt Tanzánia zaujal nielen žiakov, ale aj pedagógov. Premietanie vzbudilo záujem o cestovanie a spoznávanie nových krajín a ich kultúry. Obohatil nás v mnohých smeroch a tešíme sa na ďalšie projekty z dielne Svet okolo nás.

      Svet okolo nás (svetokolonas.com)

     • Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

     • Olympiáda vo francúzskom jazyku je súťaž pre talentovaných žiakov a organizuje sa ako predmetová súťaž jednotlivcov – žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom OFJ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

      Dňa 9.4.2024 sa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave konalo Celoštátne kolo 33. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku, na ktorom sa zúčastnil náš žiak 7. ročníka Alexander Pukančík. Zo 47 zúčastnených talentovaných žiakov sa Alex umiestnil na skvelom 5. mieste.

      Za úspechom, ku ktorému mu gratulujeme, je obrovské množstvo práce a veríme, že sa bude i naďalej dariť pri rozvíjaní tohto talentu.

       

     • Vesmír očami detí

     • Tak ako každý rok aj tento sa naši talentovaní žiaci zapojili do celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Na hodinách výtvarnej výchovy a výtvarného krúžku vytvorili naši žiaci nádherné práce.

      Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 18.04.2024 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, kde boli ocenení naši šikovní žiaci: Miriam Kalková z 5. ročníka a Miroslav Holba zo 4. ročníka.

      Ocenená práca Miriamky postupuje do celoslovenského kola. Mirkov výkres získal Čestné uznanie a jeho dielko je na plagáte.

      Veľmi sa tešíme z úspechu a gratulujeme! 

     • Okresné kolo McDonald´s cup

     • Dňa 17.4.2024 sa konalo okresné kolo McDonald´s cup na futbalovom štadióne v Senici. Turnaj je špecifický tým, že sa hrá 4+1, pričom v poli musí byť po celý čas jedno dievča. Do súťaže sa prihlásilo 14 družstiev, ktoré boli rozdelené do troch skupín. V našej základnej skupine sme odohrali 3 zápasy, z ktorých sme 2 vyhrali. Ďalej naši žiaci odohrali zápas o postup do semifinále, ktorý 1:3 vyhrali. V semifinále sa stretli s 1. ZŠ Senica, ktorú vo vyrovnanom súboji zdolali a tak si zabezpečili postup do finále! V ňom sa stretli s 3. ZŠ Senica. Zápas bol veľmi napínavý, pričom skončil 2:2 a tak nasledovali penalty. Naši žiaci podali excelentný výkon, všetky penalty premenili a turnaj VYHRALI!

      Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!

      15.5. cestujeme na krajské kolo do Jaslovských Bohuníc. Tak nám držte palce!