• Najkrajšie jablko

     • V mesiaci október vyhlásila naša škola súťaž O najkrajšie jablko. Žiaci mohli zhotovovať
      jablká ľubovoľnou technikou, vďaka čomu sme mohli vidieť medzi súťažnými prácami veľa
      rôznorodých výrobkov: maľované, kreslené, kašírované jablká, jablká z rôznych materiálov:
      drevo, gombíky, modelovacia hmota, odpadový materiál.... Súťažných prác bolo 56.
      O výhercoch rozhodli všetci žiaci a pedagógovia školy tajným hlasovaním s nasledovným
      umiestnením:
      1. miesto – Sandra Danihelová, 4. ročník
      2. miesto – Daniel Boťánek, 2. ročník
      3. miesto – Timea Šrámková, 4. ročník
      Pochvalu za 4. a 5. miesto získali žiačky 1. ročníka Laura Komanová a Patrícia Dobrucká.
      Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže za ich nápadité a originálne
      práce.

     • Čiastočné zatmenie Slnka

     • V utorok 25.10. nastalo na Slovensku čiastočné zatmenie Slnka. Úkaz sa začal približne o 11.15 hod., maximálna fáza čiastočného zatmenia nastala približne o 12.20 hod. a posledný bod dotyku Slnka a Mesiaca nastal o pol druhej popoludní. Slnečný disk bol Mesiacom prekrytý na približne 45 %.

      Celé zatmenie Slnka mohli pozorovať naši žiaci v blízkosti hvezdárne s výkladom našich hvezdárov - amatérov Mareka Baňáreka a Janky Švrčkovej. Veľmi pekne ĎAKUJEME.

     • Zlatý poklad - výroba medu kedysi a dnes

     • V piatok 7.10. strávili žiaci 2. ročníka príjemné dopoludnie v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici na medových dielničkách v rámci výstavy Zlatý poklad - výroba medu kedysi a dnes.

      Deti si vyrobili voskový obrúsok, zahrali sa na včely robotnice, dozvedeli sa nové informácie zo života včiel, spoznali ako to vyzerá vo vnútri úľa a ochutnali med od včelára.

     • Aranžovanie mladých záhradkárov

     • V rámci výstavy ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutočnila v KD Sobotišti, organizoval Slovenský zväz záhradkárov, dňa 29.9. 2022 súťaž v aranžovaní mladých záhradkárov. Celkovo boli prihlásené štyri súťažiace. Z našej školy sa zúčastnili Linda Krčková - 3. ročník a Laura Šrámková - 7. ročník. Štvorčlenná porota zo Senice hodnotila nápadité a výstižné spracovanie témy, čo obe naše žiačky zvládli skvele. Gratulujeme a ďakujeme im za účasť.

     • Beseda so spisovateľkou Veronikou Šikulovou

     • Dňa 27.9. 2022 sa žiaci 3.a 4. ročníka zúčastnili besedy so spisovateľkou Veronikou Šikulovou v knižnici v Senici. Pani spisovateľka pútavým spôsobom porozprávala deťom o svojom živote, ako sa stala spisovateľkou, ako vyberala témy a námety pre svoje príbehy. Súčasťou besedy bolo aj predstavenie kníh Pozor, bodkovaný pes a To mlieko má horúčku, z ktorých si žiaci mohli vypočuť pár príbehov. Veríme, že beseda bola pre žiakov silným zážitkom a motiváciu k čítaniu kníh či k napísaniu vlastného príbehu. Žiaci si tiež v rámci tvorivých dielničiek mohli vyrobiť záložky do knihy.

     • Exkurzia v Archeoskanzene Modrá na Morave

     • Žiaci 6. a 7. ročníka navštívili v piatok 23. septembra Archeoskanzen Modrá na Morave, ktorý
      predstavuje opevnené sídlisko Slovanov z doby Veľkej Moravy. Vznikol na podklade
      skutočných archeologických nálezov priamo na mieste, kde sa nachádza. Deti sa zábavnou
      a názornou formou dozvedeli, v akých príbytkoch Slovania žili, čo tvorilo ich stravu, čo si
      obliekali a z čoho sa látky vyrábali, ako sa učilo vo vtedajšej škole, aké zbrane používali.
      Pozreli si tiež ukážky práce kováča a hrnčiara a mohli si zastrieľať z luku. Počasie im vyšlo
      a snáď si odniesli nejaké vedomosti a pekné zážitky.

     • GAZDOVSKÝ DVOR TURÁ LÚKA

     • Dňa 13. 9. 2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie do Gazdovského dvora v Turej
      Lúke, ktorý prezentuje tradičné formy života a bývania v myjavskom regióne. Tento deň bol
      venovaný vareniu slivkového lekváru. Deti boli oboznámené s postupom práce a následne si
      všetko vyskúšali: prípravu sliviek, miešanie lekváru a na záver všetci ochutnali chlebík so
      slivkovým lekvárom a bylinkovým čajom. Všetci sa zabavili pri tradičných ľudových
      tancoch, naučili sa nové pesničky. Krásne prostredie, milé sprievodkyne, zaujímavosti zo
      života predkov nášho regiónu sú pre nás vždy veľkým prínosom.

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

     • Milí žiaci, vážení rodičia,

      prázdniny sa končia a 5. 9. 2021 o 9:00 hod. začíname nový školský rok 2022/23. 

      Základné informácie:   

      - žiaci 2.-9. ročníka - 8:45 - 9:00 hod. prídu hlavným vchodom s prezuvkami

      - rodičia žiakov 2. - 9. ročníka do budovy školy nevstupujú

      - pri vstupe do budovy školy žiak nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. 

      vyhlásenie o bezpríznakovosti prinesie každý žiak vypísané (Microsoft Word - Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (minedu.sk), prípadne odoslané elektronicky cez Edupage (Edupage - štart - žiadosti/vyhlásenia - pridať žiadosť/vyhlásenie - písomné vyhlásenia o bezpríznakovosti platné od 15.8.2022 - vybrať dátum - podať žiadosť/vyhlásenie)

      - žiaci 1. ročníka s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy a po slávnostnom otvorení školského roka       odchádzajú spoločne s triednou učiteľkou do triedy. Je potrebné priniesť si aktovku, nakoľko si žiaci prevezmú predpisové zošity a učebnice.

      Tlačivá o bezpríznakovosti nájdete aj na Edupage - O škole - Dokumenty na stiahnutie - Potvrdenie o bezpríznakovosti​​​​​​

      Návod na poslanie ,,Vyhlásenia o bezpríznakovosti" nájedete na linku:

     • ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023

     • Cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva:

      - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

      - rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť Potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). 

      - na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

       

     • Olympijský deň – 27.6.2022 – 3. trieda

     • Všetci tretiaci sa aktívne zapojili a bojovali až do konca súťaže.

      Chlapci:

      1. Miesto – Eliáš Šrámek
      2. Miesto – Patrik Zajac
      3. Miesto  - Oliver Schultz

      Dievčatá:

      1. Miesto – Katka Ivanová
      2. Miesto – Sandrika Danihelová
      3. Miesto – Mirka Kalková

      Timejka Šrámková – získala olympijskú šiltovku

      Gratulujeme

     • Školský výlet 15.6.2022 – Kopčany, Skalica - Zlatnícka dolina

     • Žiaci 3. ročníka boli počas školského výletu navštíviť Cisársky žrebčín v Kopčanoch, pokračovali filmovým predstavením Tvojazem v Cinemax Skalica, nasledovala návšteva Skalického salaša a na záver výletu si ešte zašportovali v Tarzáni na lanovej dráhe.

     • Múzeum Senica, výchovný koncert

     • 28.6.2022 – žiaci tretieho ročníka boli na tanečnom koncerte žiakov ZUŠ Senica a tanečnej skupiny SCREAM v KD Senica, kde účinkovali aj ich kamaráti zo školy. Po vystúpení si boli pozrieť múzeum Senica, bývalý letohrádok Sokolovňa. Plní zážitkov a nadšenia prežili ďalší krásny deň.